Současný stav projektu

Elektronický BREVIÁŘ = EBREVIAR.CZ

Tento projekt, který si klade za cíl vytvořit elektronickou podobu „Denní modlitby církve“, byl započat v červnu roku 2006.
EBREVIAR.CZ je vlastně českou verzí slovenského BREVIAR.SK

Od té doby se mimo jiné podařilo vykonat následující:

  • implementovat český liturgický kalendář,
  • zdigitalizovat všechny texty breviáře,
  • vložit do ebreviar.cz více než 97% textů.

Tento projekt je nekomerční a podílí se na něm několik dobrovolníků.
Každým dnem se doplňuje díky skvělým pomocníkům, kteří se nabídli p. Frantovi nebo přímo mně. Děkujeme všem!

Ke stažení: komplet předgenerované modlitby na rok 2013

V současné době se zabýváme převážně korekturami textů, protože ebreviar.cz dosud obsahuje řadu chyb.
Pokud byste nám chtěli pomoci se systematickou korekturou, ozvěte se nám!

Aktuální informace (léto 2012):
P. Jan Franta, který český projekt Ebreviar.cz nastartoval v roku 2006 a po celou dobu koordinoval,
vstoupil v roce 2012 do kláštera a projektu se již nevěnuje. Prosí vás, aby ste mu již ohledem ebreviar.cz nepsali.
Srdečně mu děkuji za jeho mnohaletou pomoc i organizační úsilí.
Věřím, že na všechny spolupracovníky i uživatele ebreviar.cz vzpomíná ve svých modlitbách.

Projekt probíhá se schválením České biskupské konference (zařídil P. Jan Franta) a aktuálně jej zastřešuje Arcibiskupství olomoucké.
Projekt získal podlicenční smlouvu na užití textů českého oficiálního překladu denní modlitby církve od Karmelitánského nakladatelství
(povolení publikovat tuto smlouvu jsem nicméně zatím neobdržel), které je oprávněno k takovému úkonu Arcibiskupstvím pražským.

Řekněte svým známým, že tento projekt existuje, pomůžete nám.

Juraj Vidéky

Vstoupit »


Text © Arcibiskupství pražské, 2012 | web, program, HTML zpracování © Juraj Vidéky, P. Jan Franta