Biblické čítania

Uvádzame odkazy na texty biblických čítaní, ako sú použité v Liturgii hodín (dlhšie čítania, t. j. prvé čítania modlitby posvätného čítania), zoradené podľa liturgických období.

Jednoročný cyklus

Cezročné obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1 Sir 1,1-20Sir 11,11-28Sir 24,1-23Sir 42,15 – 43,12Sir 43,13-33Sir 44,1-2.16 – 45,5
2Dt 1,1.6-18Dt 4,1-8.32-40Dt 6,4-25Dt 7,6-14; 8,1-6Dt 9,7-21.25-29Dt 10,12 – 11,9.26-28Dt 16,1-17
3Dt 18,1-22Dt 24,1 – 25,4Dt 26,1-19Dt 29,1-5.9-28Dt 30,1-20Dt 31,1-15.23Dt 32,48-52; 34,1-12
41Sol 1,1 – 2,121Sol 2,13 – 3,131Sol 4,1-181Sol 5,1-282Sol 1,1-122Sol 2,1-172Sol 3,1-18
5Gal 1,1-12Gal 1,13 – 2,10Gal 2,11 – 3,14Gal 3,15 – 4,7Gal 4,8-31Gal 5,1-25Gal 5,26 – 6,18
6Prís 1,1-7.20-33Prís 3,1-20Prís 8,1-5.12-36Prís 9,1-18Prís 10,6-32Prís 15,8-9.16-17.25-26.29.33; 16,1-9; 17,5Prís 31,10-31
7Kaz 1,1-18Kaz 2,1-3.12-26Kaz 3,1-22Kaz 5,9 – 6,8Kaz 6,12 – 7,28Kaz 8,5 – 9,10Kaz 11,7 – 12,14
8Jób 1,1-22Jób 2,1-13Jób 3,1-26Jób 7,1-21Jób 11,1-20Jób 12,1-25Jób 13,12 – 14,6
9Jób 28,1-28Jób 29,1-10; 30,1.9-23Jób 31,1-8.13-23.35-37Jób 32,1-9; 33,1-22Jób 38,1-30Jób 40,1-14; 42,1-6Jób 42,7-17
10Sir 46,1-10Joz 1,1-18Joz 2,1-24Joz 3,1-17; 4,14-19; 5,10-12Joz 5,13 – 6,21Joz 10,1-14; 11,15-17Joz 24,1-7.13-28
11Sdc 2,6 – 3,4Sdc 4,1-24Sdc 6,1-6.11-24aSdc 6,33 – 7,8.16-22Sdc 8,22-23.30-32; 9,1-15.19-20Sdc 13,1-25Sdc 16,4-6.16-31
121Sam 16,1-131Sam 17,1-10.32.38-51a1Sam 17,57 – 18,9.20-301Sam 19,8-10; 20,1-171Sam 21,1-9; 22,1-51Sam 25,14-24a.28-39a1Sam 26,5-25
131Sam 28,3-251Sam 31,1-4; 2Sam 1,1-162Sam 2,1-11; 3,1-52Sam 4,2 – 5,72Sam 6,1-232Sam 7,1-252Sam 11,1-17.26-27
142Sam 12,1-252Sam 15,7-14.24-30; 16,5-132Sam 18,6-17.24 – 19,1-42Sam 24,1-4.10-18.24b-251Krn 22,5-191Krľ 1,11-35; 2,10-12Sir 47,12-25
151Krľ 16,29 – 17,161Krľ 18,16b-401Krľ 19,1-9a.11-211Krľ 21,1-21.27-291Krľ 22,1-9.15-23.29.34-382Krn 20,1-9.13-242Krľ 2,1-15
162Kor 1,1-142Kor 1,15 – 2,112Kor 2,12 – 3,62Kor 3,7 – 4,42Kor 4,5-182Kor 5,1-212Kor 6,1 – 7,1
172Kor 7,2-162Kor 8,1-242Kor 9,1-152Kor 10,1 – 11,62Kor 11,7-292Kor 11,30 – 12,132Kor 12,14 – 13,13
18Am 1,1 – 2,3Am 2,4-16Am 7,1-17Am 9,1-15Oz 1,1-9; 3,1-5Oz 2,4a.10-25Oz 5,15b – 7,2
19Oz 11,1-11Oz 14,2-10Mich 3,1-12Mich 4,1-7Mich 4,14 – 5,7Mich 6,1-4.6-15Mich 7,7-20
20Iz 6,1-13Iz 3,1-15Iz 7,1-17Iz 9,8 – 10,4Iz 11,1-16Iz 30,1-18Iz 37,21-35
21Sof 1,1-7.14 – 2,1-3Sof 3,8-20Jer 1,1-19Jer 2,1-13.20-25Jer 3,1-5.19 – 4,4Jer 4,5-8.13-28Jer 7,1-20
22Jer 11,18-20; 12,1-13Jer 19,1-5.10 – 20,6Jer 20,7-18Jer 26,1-15Jer 29,1-14Jer 30,18 – 31,9Jer 31,15-22.27-34
23Jer 37,21; 38,14-28Jer 42,1-16; 43,4-7Hab 1,1 – 2,4Hab 2,5-20Nár 1,1-12.18-20Nár 3,1-33Nár 5,1-22
24Ez 1,3-14.22 – 2,1aEz 2,8 – 3,11.16-21Ez 8,1-6.16 – 9,11Ez 10,18-22; 11,14-25Ez 12,1-16Ez 16,3.5b.6-7a.8-15.35.37a.40-43.59-63Ez 18,1-13.20-32
25Ez 24,15-27Ez 34,1-6.11-16.23-31Ez 36,16-36Ez 37,1-14Ez 37,15-28Ez 40,1-4; 43,1-12; 44,6-9Ez 47,1-12
26Flp 1,1-11Flp 1,12-26Flp 1,27 – 2,11Flp 2,12-30Flp 3,1-16Flp 3,17 – 4,9Flp 4,10-23
271Tim 1,1-201Tim 2,1-151Tim 3,1-161Tim 4,1 – 5,21Tim 5,3-251Tim 6,1-101Tim 6,11-21
28Ag 1,1 – 2,9Ag 2,10-23Zach 1,1 – 2,4Zach 3,1 – 4,14Zach 8,1-17.20-23Mal 1,1-14; 2,13-16Mal 3,1-24
29Est 1,1-3.9-14.16.19; 2,5-10.16-17Est 3,1-15Est 4,1-17Est 4,17k-17zEst 5,1-8; 7,1-10Bar 1,14 – 2,5; 3,1-8Bar 3,9-14.24 – 4,4
30Múd 1,1-15Múd 1,16 – 2,1a.10-25Múd 3,1-19Múd 6,1-27Múd 7,15-30Múd 8,1-21bMúd 11,21b – 12,2. 11b-19
311Mach 1,1-241Mach 1,41-641Mach 2,1.15-28.42-50.65-701Mach 3,1-261Mach 4,36-592Mach 12,32-451Mach 9,1-22
32Dan 1,1-21Dan 2,26-47Dan 3,8-13.19b-24.91-97Dan 5,1-2.5-9.13-17.25-31Dan 9,1-4a.18-27Dan 10,1-21Dan 12,1-13
33Joel 2,21-32Joel 3,1-3.9-21Zach 9,1 – 10,2Zach 10,3 – 11,3Zach 11,4 – 12,8Zach 12,9-12a; 13,1-9Zach 14,1-21
34Zjv 1,4-6.10.12-18; 2,26.28; 3,5.12.20-212Pt 1,1-112Pt 1,12-212Pt 2,1-92Pt 2,9-222Pt 3,1-18Júd 1-8.12-13.17-25

Poznámky

Adventné obdobie I. (do 16. decembra)

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1Iz 1,1-18Iz 1,21-27; 2,1-5Iz 2,6-22; 4,2-6Iz 5,1-7Iz 16,1-5; 17,4-8Iz 19,16-25Iz 21,6-12
2Iz 22,8b-23Iz 24,1-18Iz 24,19 – 25,5Iz 25,6 – 26,6Iz 26,7-21Iz 27,1-13Iz 29,1-8
3Iz 29,13-24Iz 30,18-26Iz 30,27-33; 31,4-9Iz 31,1-3; 32,1-8Iz 32,15 – 33,6Iz 33,7-24 

Adventné obdobie II. (po 16. decembri)

17. decembra18. decembra19. decembra20. decembra21. decembra22. decembra23. decembra24. decembra
Iz 45,1-13Iz 46,1-13Iz 47,1.3b-15Iz 48,1-11Iz 48,12-21; 49,9b-13Iz 49,14 – 50,1Iz 51,1-11Iz 52,17 – 52,2.7-10

Vianočné obdobie

25. decembra26. decembra27. decembra28. decembra29. decembra30. decembra31. decembra
Iz 11,1-10Sk 6,8 – 7,2a.44-491Jn 1,1 – 2,3Ex 1,8-16.22Kol 1,1-14Kol 1,15 – 2,3Kol 2,4-15

Sv. rodinyZjavenie PánaKrst Krista Pána
Ef 5,21 – 6,4Iz 60,1-22Iz 42,1-9; 49,1-9

1. januára2. januára3. januára4. januára5. januára6. januára
Hebr 2,9-17Kol 2,16 – 3,4Kol 3,5-16Kol 3,17 – 4,1Kol 4,2-18Iz 42,1-8
7. januára8. januára9. januára10. januára11. januára12. januára
Iz 61,1-11Iz 62,1-12Iz 63,7-19Iz 63,19b – 64,11Iz 65,13-25Iz 66,10-14.18-23

Poznámky

Pôstne obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
    Iz 58,1-12Ex 1,1-22Ex 2,1-22Ex 3,1-20
1Ex 5,1 – 6,1Ex 6,2-13Ex 6,29 – 7,25Ex 10,21 – 11,10Ex 12,1-20Ex 12,21-36Ex 12,37-49; 13,11-16
2Ex 13,17 – 14,9Ex 14,10-31Ex 16,1-18.35Ex 17,1-16Ex 18,13-27Ex 19,1-19; 20,18-21Ex 20,1-17
3Ex 22,20 – 23,9Ex 24,1-18Ex 32,1-20Ex 33,7-11.18.23; 34,5-9.29-35Ex 34,10-28Ex 35,30 – 36,1; 37,1-9Ex 40,16-38
4Lv 8,1-17; 9-22-24Lv 16,2-28Lv 19,1-18.31-37Nm 11,4-6.10-30Nm 12,16 – 13,3.17-33Nm 14,1-25Nm 20,1-13; 21,4-9
5Hebr 1,1 – 2,4Hebr 2,5-18Hebr 3,1-19Hebr 6,9-20Hebr 7,1-10Hebr 7,11-28Hebr 8,1-13
6/Veľký týždeňHebr 10,1-18Hebr 10,19-39Hebr 12,1-13Hebr 12,14-29Hebr 4,14 – 5,10Hebr 9,11-28Hebr 4,1-13

Poznámky

Veľkonočné obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1Ex 14,15 – 15,11Pt 1,1-211Pt 1,22 – 2,101Pt 2,11-251Pt 3,1-171Pt 3,18 – 4,111Pt 4,12 – 5,14
2Kol 3,1-17Zjv 1,1-20Zjv 2,1-11Zjv 2,12-29Zjv 3,1-22Zjv 4,1-11Zjv 5,1-14
3Zjv 6,1-17Zjv 7,1-17Zjv 8,1-13Zjv 9,1-12Zjv 9,13-21Zjv 10,1-11Zjv 11,1-19
4Zjv 12,1-18Zjv 13,1-18Zjv 14,1-13Zjv 14,14 – 15,4Zjv 15,5 – 16,21Zjv 17,1-18Zjv 18,1-20
5Zjv 18,21 – 19,10Zjv 19,11-21Zjv 20,1-15Zjv 21,1-8Zjv 21,9-27Zjv 22,1-9Zjv 22,10-21
61Jn 1,1-101Jn 2,1-111Jn 2,12-171Jn 2,18-291Jn 3,1-101Jn 3,11-171Jn 3,18-24
7Ef 4,1-241Jn 4,1-101Jn 4,11-211Jn 5,1-121Jn 5,13-212Jn3Jn

Zoslanie Ducha Sv.Najsvätejšej TrojiceNajsvätejšieho Tela a KrviNajsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rim 8,5-271Kor 2,1-16Ex 24,1-11Rim 8,28-39

Poznámky

 

Dvojročný cyklus — 1. rok

Cezročné obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1 Rim 1,1-17Rim 1,18-32Rim 2,1-16Rim 2,17-29Rim 3,1-20Rim 3,21-31
2Rim 4,1-25Rim 5,1-11Rim 5,12-21Rim 6,1-11Rim 6,12-23Rim 7,1-13Rim 7,14-25
3Rim 8,1-17Rim 8,18-39Rim 9,1-18Rim 9,19-33Rim 10,1-21Rim 11,1-12Rim 11,13-24
4Rim 11,25-36Rim 12,1-21Rim 13,1-14Rim 14,1-23Rim 15,1-13Rim 15,14-32Rim 16,1-27
51Kor 1,1-171Kor 1,18-311Kor 2,1-161Kor 3,1-231Kor 4,1-211Kor 5,1-131Kor 6,1-11
61Kor 6,12-201Kor 7,1-241Kor 7,25-401Kor 8,1-131Kor 9,1-181Kor 9,19-271Kor 10,1-14
71Kor 10,14 – 11,11Kor 11,2-161Kor 11,17-341Kor 12,1-111Kor 12,12-311Kor 12,31 – 13,131Kor 14,1-19
81Kor 14,20-401Kor 15,1-191Kor 15,20-341Kor 15,35-381Kor 16,1-24Jak 1,1-18Jak 1,19-27
9Jak 21-13Jak 2,14-26Jak 3,1-12Jak 3,13-18Jak 4,1-12Jak 4,13 – 5,11Jak 5,12-20
10Sir 46,1-12Joz 1,1-18Joz 2,1-24Joz 3,1-17; 4,14-19; 5,10-12Joz 5,13 – 6,21Joz 7,4-26Joz 10,1-14; 11,15-17
11Joz 24,1-7.13-28Sdc 2,6 – 3,4Sdc 4,1-24Sdc 6,1-6.11-24Sdc 6,33 – 7,8.16-22Sdc 8,22-23.30-32; 9,1-15.19-20Sdc 11,1-9.29-40
12Sdc 13,1-25Sdc 16,4-6.16-311Sam 1,1-191Sam 1,20-28; 2,1-211Sam 2,22-361Sam 3,1-211Sam 4,1-18
131Sam 5,16 – 6,5.10-12.19-21; 7,11Sam 7,15 – 8,221Sam 9,1-3.14-27; 10,11Sam 11,1-151Sam 12,1-251Sam 15,1-231Sam 16,1-13
141Sam 17,1-10.23-26.40-51a1Sam 17,57 – 18,9.20-301Sam 19,8-10; 20,1-171Sam 21,1-10; 22,1-51Sam 25,14-24.28-391Sam 26,5-251Sam 28,3-25
151Sam 31,1-4; 2Sam 1,1-162Sam 2,1-11; 3,1-52Sam 4,2 – 5,72Sam 6,1-232Sam 7,1-252Sam 11,1-17.26-272Sam 12,1-25
162Sam 15,7-14.24-30; 16,5-132Sam 18,6-17.24-32; 19,1-42Sam 24,1-4.10-18.24-251Krn 22,5-191Krľ 1,11-35; 2,10-121Krľ 3,5-281Krľ 8,1-21
171Krľ 8,22-34.54-611Krľ 10,1-131Krľ 11,1-4.26-431Krľ 12,1-191Krľ 12,20-331Krľ 16,29 – 17,161Krľ 18,16-40
181Krľ 19,1-9.1-211Krľ 21,1-21.27-291Krľ 22,1-9.15-23.29.34-382Krn 20,1-9.13-242Krľ 2,1-152Krľ 3,5-272Krľ 4,8-37
192Krľ 4,38-44; 6,1-72Krľ 5,1-192Krľ 6,8-232Krľ 6,24-25.32-33; 7,1-162Krľ 9,1-16.22-272Krľ 11,1-212Krľ 13,10-25
20Ef 1,1-14Ef 1,15-23Ef 2,1-10Ef 2,11-22Ef 3,1-13Ef 3,14-21Ef 4,1-16
21Ef 4,17-24Ef 4,25 – 5,7Ef 5,8-21Ef 5,22-33Ef 6,1-9Ef 6,10-24Flm 1-25
222Krľ 14,1-27Am 1,1 – 2,3Am 2,4-16Am 3,1-15Am 4,1-13Am 5,1-17Am 5,18 – 6,15
23Am 7,1-17Am 8,1-14Am 9,1-15Oz 1,1-9; 3,1-5Oz 2,4.8-25Oz 4,1-10; 5,1-7Oz 5,15b – 7,2
24Oz 8,1-14Oz 9,1-14Oz 10,1-15Oz 11,1-9Oz 13,1 – 14,1Oz 14,2-102Krľ 15,1-5.32-35; 16,1-8
25Iz 6,1-13Iz 3,1-15Iz 5,8-13.17-24Iz 7,1-17Iz 9,7 – 10,4Iz 28,1-6.14-22Mich 1,1-9; 2,1-11
26Mich 3,1-12Mich 6,1-152Krľ 17,1-182Krľ 17,24-412Krn 29,1-2; 30,1-16Iz 20,1-62Krľ 20,1-19
27Iz 22,1-14Iz 30,1-182Krľ 18,17-362Krľ 18,37 – 19,19.35-37Iz 37,21-352Krľ 21,1-18.23-26; 22,1Sof 1,2-7.14-18; 2,1-3
28Sof 3,8-20Jer 1,1-19Jer 2,1-13.20-25Jer 3,1-5.19 – 4,4Jer 4,5-8.13-28Jer 7,1-20Jer 9,1-11.16-21
292Krľ 22,8.10 – 23,4.21-23Nah 1,1-8; 3,1-7.12-152Krn 35,20 – 36,12Hab 1,1 – 2,4Hab 2,5-20Jer 22,10-30Jer 19,1-5.10-15; 20,1-6
30Jer 23,9-17.21-29Jer 25,15-17.27-38Jer 36,1-10.21-32Jer 24,1-10Jer 27,1-15Jer 28,1-17Jer 29,1-14
312Krľ 24,20; 25,1-13.18-21Jer 37,21; 38,14-28Jer 32,6-10.16.24-40Jer 30,18 – 31,9Jer 31,15-22.27-34Jer 42,1-16; 43,4-7Ez 1,3-14.22-28
32Ez 2,8 – 3,11.15-21Ez 5,1-17Ez 8,1-6.16 – 9,11Ez 10,18-22; 11,14-25Ez 12,1-16Ez 13,1-16Ez 14,12-23
33Ez 16,3.5-15.37.40-43.59-63Ez 17,3-15.19-24Ez 18,1-13.20-32Ez 20,27-44Ez 24,15-27Ez 28,1-19Ez 34,1-6.11-16.23-31
34Dan 7,1-27Ez 36,16-36Ez 37,1-14Ez 37,15-28Ez 38,14 – 39,10Ez 40,1-4; 43,1-12; 44,6-9Ez 47,1-12

Adventné obdobie I. (do 16. decembra)

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1Iz 6,1-13Iz 7,1-17Iz 8,1-18Iz 9,1-16Iz 10,5-21Iz 11,10-16Iz 13,1-22
2Iz 14,1-21Iz 34,1-17Iz 35,1-10Rút 1,1-22Rút 2,1-13Rút 2,14-23Rút 3,1-18
3Rút 4,1-221Krn 17,1-15Mich 4,1-7Mich 5,1-8Mich 7,7-13Mich 7,14-20 

Adventné obdobie II. (po 16. decembri)

17. decembra18. decembra19. decembra20. decembra21. decembra22. decembra23. decembra24. decembra
Iz 40,1-11Iz 40,12-18.21-31Iz 41,8-20Iz 41,21-29Iz 42,10-25Iz 43,1-13Iz 43,18-28Iz 44,1-8.21-23

Vianočné obdobie

25. decembra26. decembra27. decembra28. decembra29. decembra30. decembra31. decembra
Iz 11,1-10*Sk 6,8 – 7,2.44-591Jn 1,1 – 2,3Ex 1,8-16.22Kol 1,1-14Kol 1,15 – 2,3Kol 2,4-15

* Možno vziať aj niektoré z nasledujúcich:
Iz 9,1-6
Iz 40,8-20
Iz 52,1-6

Sv. rodinyZjavenie PánaKrst Krista Pána
Ef 5,21 – 6,4Iz 60,1-22Iz 42,1-9; 49,1-9

1. januára2. januára3. januára4. januára5. januára6. januára
Hebr 2,9-17???Kol 1,1-14Kol 1,15 – 2,3Kol 2,4-15Iz 42,1-8
7. januára8. januára9. januára10. januára11. januára12. januára
Iz 61,1-11Iz 62,1-12Iz 63,7-19Iz 63,19 – 64,11Iz 65,13-25Iz 66,10-14.18-23

Pôstne obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
    Iz 58,1-12Dt 1,1.6-18Dt 4,1-8.32-40Dt 5,1-22
1Dt 6,4-25Dt 7,6-14; 8,1-6Dt 9,7-21.25-29Dt 10,12 – 11,9.26-28Dt 12,1-14Dt 15,1-18Dt 16,1-17
2Dt 18,1-22Dt 24,1 – 25,4Dt 26,1-19Dt 29,1-5.9-28Dt 30,1-20Dt 31,1-15.23Dt 32,48-52; 34,1-12
3Hebr 1,1 – 2,4Hebr 2,5-18Hebr 3,1-19Heb 4,1-13Hebr 4,14 – 5,10Hebr 5,11 – 6,8Hebr 6,9-20
4Hebr 7,1-10Hebr 7,11-28Hebr 8,1-13Heb 9,1-10Heb 9,11-28Hebr 10,1-10Hebr 10,11-25
5Hebr 10,26-39Hebr 11,1-19Hebr 11,20-31Hebr 11,32-40Hebr 12,1-13Hebr 12,14-29Hebr 13,1-25
6/Veľký týždeňIz 50,4 – 51,3Iz 52,13 – 53,12Nár 1,1-12.18-20Nár 2,1-10Nár 2,10-22Nár 3,1-33Nár 5,1-22

Veľkonočné obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1Ex 14,15 – 15,11Pt 1,1-211Pt 1,22 – 2,101Pt 2,11-251Pt 3,1-171Pt 3,18 – 4,111Pt 4,12 – 5,14
2Kol 3,1-17Zjv 1,1-20Zjv 2,1-11Zjv 2,12-29Zjv 3,1-22Zjv 4,1-11Zjv 5,1-14
3Zjv 6,1-17Zjv 7,1-17Zjv 8,1-13Zjv 9,1-12Zjv 9,13-21Zjv 10,1-11Zjv 11,1-19
4Zjv 12,1-18Zjv 13,1-18Zjv 14,1-13Zjv 14,14 – 15,4Zjv 15,5 – 16,21Zjv 17,1-18Zjv 18,1-20
5Zjv 18,21 – 19,10Zjv 19,11-21Zjv 20,1-15Zjv 21,1-8Zjv 21,9-27Zjv 22,1-9Zjv 22,10-21
61Jn 1,1-101Jn 2,1-111Jn 2,12-171Jn 2,18-291Jn 3,1-101Jn 3,11-171Jn 3,18-24
7Ef 4,1-241Jn 4,1-101Jn 4,11-211Jn 5,1-121Jn 5,13-212Jn3Jn

Zoslanie Ducha Sv.Najsvätejšej TrojiceNajsvätejšieho Tela a KrviNajsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rim 8,5-271Kor 2,1-16Ex 24,1-11Rim 8,28-39

Dvojročný cyklus — 2. rok

Cezročné obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1 Gn 1,1 – 2,4Gn 2,4-25Gn 3,1-24Gn 4,1-24Gn 6,5-22; 7,17-24Gn 8,1-22
2Gn 9,1-17Gn 11,1-26Gn 12,1-9; 13,2-8Gn 14,1-24Gn 15,1-21Gn 16,1-16Gn 17,1-27
3Gn 18,1-33Gn 19,1-17.23-29Gn 21,1-21Gn 22,1-19Gn 24,1-27Gn 24,33-41.49-67Gn 25,7-11.19-34
4Gn 27,1-29Gn 27,30-45Gn 28,10 – 29,14Gn 31,1-18Gn 32,3-30Gn 35,1-29Gn 37,2-4.12-36
5Gn 39,1-23Gn 41,1-17.25-43Gn 41,56 – 42,26Gn 43,1-11.13-17.26-34Gn 44,1-20.30-34Gn 45,1-15.21-28; 46,1-7Gn 49,1-29.33
61Sol 1,1 – 2,121Sol 2,13 – 3,131Sol 4,1-181Sol 5,1-282Sol 1,1-122Sol 2,1-172Sol 3,1-18
72Kor 1,1-142Kor 1,15 – 2,112Kor 2,12 – 3,62Kor 3,7 – 4,42Kor 4,5-182Kor 5,1-212Kor 6,1 – 7,1
82Kor 7,2-162Kor 8,1-242Kor 9,1-152Kor 10,1 – 11,62Kor 11,7-292Kor 11,30 – 12,132Kor 12,14 – 13,13
9Gal 1,1-12Gal 1,13 – 2,10Gal 2,11 – 3,14Gal 3,15 – 4,7Gal 4,8-31Gal 5,1-25Gal 5,26 – 6,18
10Flp 1,1-11Flp 1,12-26Flp 1,27 – 2,11Flp 2,12-30Flp 3,1-16Flp 3,17 – 4,9Flp 4,10-23
11Iz 44,21 – 45,3Ezd 1,1-8; 2,68 – 3,8Ezd 4,1-5.24; 5,1-5Ag 1,1 – 2,9Ag 2,10-23Zach 1,1 – 2,4Zach 2,5-17
12Zach 3,1 – 4,14Zach 8,1-17.20-23Ezd 6,1-5.14-22Ezd 7,6-28Ezd 9,1-9.15; 10,1-5Neh 1,1 – 2,8Neh 2,9-20
13Neh 3,33 – 4,17Neh 5,1-19Neh 8,1-18Neh 9,1-2.5-21Neh 9,22-36Neh 12,27-47Iz 59,1-14
14Prís 1,1-7.20-33Prís 3,1-20Prís 8,1-5.12-36Prís 9,1-18Prís 10,6-32Prís 15,8-9.16-17.25-26.29.33; 16,1-9; 17,5Prís 31,10-31
15Jób 1,1-22Jób 2,1-13Jób 3,1-26Jób 4,1-21Jób 5,1-27Jób 6,1-30Jób 7,1-21
16Jób 11,1-20Jób 12,1-25Jób 13,12 – 14,6Jób 18,1-21Jób 19,1-29Jób 22,1-30Jób 23,1 – 24,12
17Jób 28,1-28Jób 29,1-10; 30,1.9-23Jób 31,1-8.13-23.35-37Jób 32,1-9; 33,1-22Jób 38,1-30Jób 40,1-14; 42,1-6Jób 42,7-17
18Abd 1-21Joel 1,13-20; 2,1-11Joel 2,12-27Joel 3,1 – 4,8Joel 4,9-21Mal 1,1-14; 2,13-16Mal 3,1-24
19Jon 1,1 – 2,1.11Jon 3,1-4.11Zach 9,1 – 10,2Zach 10,3 – 11,3Zach 11,4 – 12,8Zach 12,9-12; 13,1-9Zach 14,1-21
20Kaz 1,1-18Kaz 2,1-3.12-26Kaz 3,1-22Kaz 5,9 – 6,8Kaz 6,12 – 7,28Kaz 8,5 – 9,10Kaz 11,7 – 12,14
21Tít 1,1-16Tít 2,1 – 3,2Tít 3,3-151Tim 1,1-201Tim 2,1-151Tim 3,1-161Tim 4,1 – 5,2
221Tim 5,3-251Tim 6,1-101Tim 6,11-212Tim 1,1-182Tim 2,1-212Tim 2,22 – 3,172Tim 4,1-22
232Pt 1,1-112Pt 1,5-7.12-212Pt 2,1-92Pt 2,9-222Pt 3,1-102Pt 3,11-18Júd 1-8.12-13.17-25
24Est 1,1-3.9-14.16.19; 2,5-10.16-17Est 3,1-15Est 4,1-17Est 4,17k-17zEst 5,1-8; 7,1-10Bar 1,14 – 2,5; 3,1-8Bar 3,9-14.24 – 4,4
25Tob 1,1 – 2,1Tob 2,1 – 3,6Tob 3,7-17Tob 4,1-6.19-21; 5,1-18Tob 6,1-19Tob 7,1.8-17; 8,4-16Tob 10,8 – 11,17
26Jdt 2,1-6; 3,6; 4,1-2.9-15Jdt 5,1-21Jdt 6,1-10.14-16; 7,1.4-5Jdt 8,1.10-14.28-33; 9,1-6.14Jdt 10,1-5.11-17; 11,1-8.20-23Jdt 12,1 – 13,3Jdt 13,4-20
27Sir 1,1-18Sir 2,1-18Sir 3,1-16Sir 3,17 – 4,10Sir 5,1 – 6,4Sir 6,5-37Sir 7,22-36
28Sir 10,6-18Sir 11,11-28Sir 14,20 – 15,10Sir 15,11-20 (16,1-20???)Sir 16,24 – 17,12Sir 17,13-27Sir 24,1-22
29Sir 26,1-4.9-18Sir 27,22 – 28,7Sir 29,1-13; 31,1-4Sir 35,1-18Sir 38,24 – 39,11Sir 42,15-25; 43,29-33Sir 51,1-12
30Múd 1,1-15Múd 1,16 – 2,1a.10-25Múd 3,1-19Múd 4,1-20Múd 5,1-23Múd 6,1-27Múd 7,15-30
31Múd 8,1-21bMúd 9,1-18Múd 10,1 – 11,4Múd 11,20 – 12,2.11b-19Múd 13,1-10; 14,15-21; 15,1-6Múd 16,2-13.20-26Múd 18,1-16; 19,3-9
321Mach 1,1-241Mach 1,41-642Mach 6,12-312Mach 7,1-192Mach 7,20-411Mach 2,1.15-28.42-50.65-701Mach 3,1-26
331Mach 4,36-592Mach 12,32-451Mach 6,1-171Mach 9,1-22Dan 1,1-21Dan 2,26-47Dan 3,8-13.19b-24.91-97
34Dan 7,1-27Dan 5,1-2.5-9.13-17.25-31Dan 6,3-27Dan 8,1-26Dan 9,1-4a.18-27Dan 10,1-21Dan 12,1-13

Adventné obdobie I. (do 16. decembra)

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1Iz 1,1-18Iz 1,21-27; 2,1-5Iz 2,6-22; 4,2-6Iz 5,1-7Iz 16,1-5; 17,4-8Iz 19,16-25Iz 21,6-12
2Iz 22,8b-23Iz 24,1-18Iz 24,19 – 25,5Iz 25,6 – 26,6Iz 26,7-21Iz 27,1-13Iz 29,1-8
3Iz 29,13-24Iz 30,18-26Iz 30,27-33; 31,4-9Iz 31,1-3; 32,1-8Iz 32,15 – 33,6Iz 33,7-24 

Adventné obdobie II. (po 16. decembri)

17. decembra18. decembra19. decembra20. decembra21. decembra22. decembra23. decembra24. decembra
Iz 45,1-13Iz 46,1-13Iz 47,1.3b-15Iz 48,1-11Iz 48,12-21; 49,9b-13Iz 49,14 – 50,1Iz 51,1-11Iz 52,17 – 52,2.7-10

Vianočné obdobie

25. decembra26. decembra27. decembra28. decembra29. decembra30. decembra31. decembra
Iz 11,1-10*Sk 6,8 – 7,2.44-591Jn 1,1 – 2,3Ex 1,8-16.22Pies 1,1-8Pies 2,1-7; 1,9-17Pies 2,8 – 3,5

* Možno vziať aj niektoré z nasledujúcich:
Iz 9,1-6
Iz 40,8-20
Iz 52,1-6

Sv. rodinyZjavenie PánaKrst Krista Pána
Ef 5,21 – 6,4Iz 60,1-22Iz 42,1-9; 49,1-9

1. januára2. januára3. januára4. januára5. januára6. januára
Hebr 2,9-17Pies 4,1 – 5,1Pies 5,2 – 6,1Pies 6,2 – 7,10Pies 7,11 – 8,7Iz 49,1-9
7. januára8. januára9. januára10. januára11. januára12. januára
Iz 54,1-17Iz 55,1-13Iz 56,1-8Iz 59,15-21Bar 4,5-29Bar 4,30 – 5,9

Pôstne obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
    Iz 58,1-12Ex 1,1-22Ex 2,1-22Ex 3,1-20
1Ex 5,1 – 6,1Ex 6,2-13Ex 6,29 – 7,25Ex 10,21 – 11,10Ex 12,1-20Ex 12,21-36Ex 12,37-49; 13,11-16
2Ex 13,17 – 14,9Ex 14,10-31Ex 16,1-18.35Ex 17,1-16Ex 18,13-27Ex 19,1-19; 20,18-21Ex 20,1-17
3Ex 22,20 – 23,9Ex 24,1-18Ex 32,1-20Ex 33,7-11.18.23; 34,5-9.29-35Ex 34,10-28Ex 35,30 – 36,1; 37,1-9Ex 40,16-38
4Lv 8,1-17; 9-22-24Lv 16,2-28Lv 19,1-18.31-37Lv 26,3-17.38-45Nm 3,1-13; 8,5-11Nm 9,15 – 10,10.33-36Nm 11,4-6.10-30
5Nm 12,1-15Nm 13,1-3.17-33Nm 14,1-25Nm 16,1-11.16-24.28-35Nm 20,1-13; 21,4-9Nm 22,1-8.20-35Nm 24,1-19
6/Veľký týždeňJer 22,1-9; 23,1-8Jer 26,1-15Jer 8,13 – 9,9Jer 11,18 – 12,13Jer 15,10-21Jer 16,1-15Jer 20,7-18

Veľkonočné obdobie

týždeňnedeľapondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobota
1Ex 14,15 – 15,1Sk 1,1-26Sk 2,1-21Sk 2,22-41Sk 2,42 – 3,11Sk 3,12 – 4,4Sk 4,5-31
2Kol 3,1-17Sk 4,32 – 5,16Sk 5,17-42Sk 6,1-15Sk 7,1-16Sk 7,17-43Sk 7,44 – 8,4
3Sk 8,4-25Sk 8,26-40Sk 9,1-22Sk 9,23-43Sk 10,1-33Sk 10,34 – 11,4.10-18Sk 11,19-30
4Sk 12,1-23Sk 12,24 – 13,14Sk 13,14-43Sk 13,44 – 14,7Sk 14,8 – 15,4Sk 15,5-35Sk 15,36 – 16,15
5Sk 16,16-40Sk 17,1-18Sk 17,19-34Sk 18,1-28Sk 19,1-20Sk 19,21-40Sk 20,1-16
6Sk 20,17-38Sk 21,1-26Sk 21,27-39Sk 21,40 – 22,21Sk 22,22 – 23,11Sk 23,12-35Sk 24,1-27
7Ef 4,1-24Sk 25,1-27Sk 26,1-32Sk 27,1-20Sk 27,21-44Sk 28,1-14Sk 28,15-31

Zoslanie Ducha Sv.Najsvätejšej TrojiceNajsvätejšieho Tela a KrviNajsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rim 8,5-271Kor 2,1-16Ex 24,1-11Rim 8,28-39

 

Poznámka k písaniu odkazov

Skratky biblických kníh uvádzané podľa oficiálnych vydaní Svätého písma (SSV), pričom neobsahujú medzery (napr. 1Kor = Prvý list Korinťanom); jedinou výnimkou sú Knihy kráľov (používame skratku 1Krľ a 2Krľ, na zreteľné odlíšenie od Kníh kroník [1Krn a 2Krn], nakoľko skratka používaná SSV, 1Kr a 2Kr, je mätúca). Skratky neuvádzame kurzívou.

Za čiarkou, oddeľujúcou kapitolu od verša/veršov, neuvádzame pre úspornosť medzeru. Taktiež za bodkou, ktorá oddeľuje viacero veršov tej istej kapitoly, bodku neuvádzame. Bodkočiarka oddeľuje odkazy z rozličných kapitol. Pre súvislý úsek veršov v rámci tej istej kapitoly používame spojovník bez medzier, pre súvislý úsek veršov, ktorý prekračuje hranice kapitoly, používame pomlčku (s obojstrannými medzerami). Tento spôsob sa trocha líši od spôsobu, ktorý používa Liturgia hodín (ktorý sa zas líši v drobnostiach od spôsobu, ktorý používa SSV v oficiálnych vydávaných dokumentoch); používa sa v odbornej literatúre a napr. aj v slovenskom ekumenickom preklade Biblie.

Príklady odkazov a ich vysvetlenie

odkazvysvetlenieodkaz v Liturgii hodínspôsob citovania SSVpoznámky J.V.
Rim 8,5-27List Rimanom, 8. kapitola, verše 5 až 27Rim 8, 5-27Rim 8, 5 – 27SSV používa pre názvy biblických kníh kurzívu
Liturgia hodín používa spojovník (bez medzier), SSV pomlčku s medzerami obojstranne
Ex 22,20 – 23,9Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova),
súvislý text začínajúci 22. kapitolou, veršom 20,
končiaci 9. veršom 23. kapitoly
Ex 22, 20 – 23, 9Ex 22, 20 – 23, 9Liturgia hodín aj SSV používa medzeru po čiarke oddeľujúcej číslo kapitoly a verša/veršov
Prís 1,1-7.20-33Kniha prísloví, časť 1. kapitoly,
verše 1 až 7 a potom verše 20 až 33
Prís 1, 1-7. 20-33Prís 1,1 – 7. 20 – 33Liturgia hodín aj SSV používa medzeru po bodke oddeľujúcej verše v rámci jednej kapitoly
(verše, ktoré nenasledujú bezprostredne za sebou; napr. 7. a 20. verš v príklade)
Est 5,1-8; 7,1-10Kniha Ester, časť 5. kapitoly (verša 1 až 8),
potom 7. kapitola, verše 1 až 10
Est 5, 1-8; 7, 1-10Est 5, 1 – 8; 7, 1 – 10Liturgia hodín používa spojovník (bez medzier), SSV pomlčku s medzerami obojstranne
pre súvislý úsek veršov v rámci kapitoly
1Kor 2,1-16Prvý list Korinťanom, 2. kapitola, verše 1 až 161 Kor 2, 1-161 Kor 2, 1 – 16Liturgia hodín aj SSV používajú v skratkách biblických kníh medzery
(aká je to však skratka, keď obsahuje medzery?)

Zdroj

Biblické čítania pre Liturgiu hodín (jednoročný cyklus) uvádza oficiálne vydanie každej liturgie hodín. Prvýkrát bol zoznam publikovaný v „Notitiae“ (oficiálny vestník Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí) v rokoch 1971-1972; dvojročný cyklus bol publikovaný v roku 1976.


© 1999-2024 Juraj Vidéky