EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV NUNC DIMITTIS

Lk 2, 29-32

Kristus, svetlo národov a sláva Izraela

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka *
    v pokoji podľa svojho slova,
lebo moje oči uvideli tvoju spásu, *
    ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:
svetlo na osvietenie pohanov *
    a slávu Izraela, tvojho ľudu.


http://www.breviar.sk/ © 1999-2023 Juraj Vidéky