FORMULY ÚKONU KAJÚCNOSTI, KTORÉ MOŽNO POUŽIŤ PRI KOMPLETÓRIU

1.

Po chvíľke mlčania všetci spoločne vyznajú svoje viny:

Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám, bratia a sestry,
že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého.

Pri nasledujúcich slovách sa bijú v prsia:

Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.

Pokračujú:

Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Nasleduje absolúcia predsedajúceho:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Ľud odpovie:

Amen.


2.

Alebo ten, ktorý predsedá, povie:

Zmiluj sa nad nami, Pane.

Ľud odpovie:

Lebo sme sa prehrešili proti tebe.

Predsedajúci:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Ľud:

A daj nám svoju spásu.

Nasleduje absolúcia predsedajúceho:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Ľud odpovie:

Amen.


3.

Alebo: Predsedajúci alebo iný na to schopný prednesie tieto alebo iné vzývania s odpoveďou Pane, zmiluj sa:

Pane Ježišu, ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom: Pane, zmiluj sa.

Ľud odpovie:

Pane, zmiluj sa.

Predsedajúci:

Ty si prišiel volať hriešnikov: Kriste, zmiluj sa.

Ľud:

Kriste, zmiluj sa.

Predsedajúci:

Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával: Pane, zmiluj sa.

Ľud:

Pane, zmiluj sa.

Nasleduje absolúcia predsedajúceho:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Ľud odpovie:

Amen.

HTML © Juraj Vidéky