ÚVODNÉ FORMULY NA MODLITBU PÁNA, KTORÉ MOŽNO ĽUBOVOĽNE POUŽIŤ

1. A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus: Otče náš.
2. Pokračujme v modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva: Otče náš.
3. Svoje chvály a prosby vyjadrime slovami samého Krista: Otče náš.
4. Teraz posilnime svoje chvály a prosby modlitbou Pána: Otče náš.
5. Znova chváľme Boha a prosme slovami samého Krista: Otče náš.
6. (Ku Kristovi) Spomeň si na nás, Pane, vo svojom kráľovstve a nauč nás modliť sa: Otče náš.
7. A teraz sa podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista odvažujeme povedať: Otče náš.
8. Modlime sa, ako nám prikázal Kristus: Otče náš.
9. Modlime sa slovami, ktoré máme od Krista, nášho Pána: Otče náš.
10. Teraz odriekajme modlitbu, ktorú nám dal Kristus ako vzor každej modlitby: Otče náš.

HTML © Juraj Vidéky