Download | Windows

^ Download | command-line (Windows) >> | zdrojové kódy >>

V tejto časti si môžete stiahnuť aplikáciu pod OS Windows (7/8/10), ktorá generuje stránky v podobe HTML priamo zobraziteľných vo vašom prehliadači (Chrome, Firefox, Safari a pod.), ako na týchto stránkach, a to bez potreby pripojenia k internetu.

Pracuje na inom princípe ako klasické okienkové aplikácie. Princíp spočíva v tom, že na Vašom lokálnom počítači beží lokálny webserver. Ten kliknutia na stránky (na tlačidlá alebo odkazy) „prekladá“ aplikácii, ktorá následne vytvorí výstup, pošle ho späť prehliadaču, ktorý výstup zobrazí presne tak isto ako na internete.

Súbory na stiahnutie:

Poznámka: Tu používam staršiu verziu Ruby 1.9 resp. 2.0, ale Ruby sa neustálé vyvíja a aktuálna verzia je vyššia. Najlepšie je preto stiahnuť si Ruby priamo z internetu z odkazov uvedených vyššie.

Zjednodušený postup inštalácie a spúšťania na PC

Inštalácia

 1. Najprv pustiť súbor rubyinstaller-<číslo-verzie>.exe. (-> Next -> Accept -> Vybrať adresár, napr. C:\Program Files\Ruby, ďalej nezaškrtávať žiadne ponuky -> Finish)
 2. Spakovaný súbor (2019-01-29-breviar.sk.zip resp. 2019-01-29-breviar.sk.7z) treba rozbaliť napr. do C:\breviar.
 3. Z adresára C:\breviar\breviar.sk urobiť na plochu zástupcu (shortcut) súboru spusti.server.bat (príp. spusti.server.2.bat), kde ho premenujeme napr. na "BREVIAR" (už bez prípony .bat, tiež môžeme tomuto odkazu zmeniť ikonu - napr. niečo z ponuky Windows, alebo priamo ikonu C:\breviar\breviar.sk\breviar.ico).
 4. Spustiť prehliadač, napr. Mozilla Firefox či Google Chrome a v Nástroje/Možnosti nastaviť domovskú stránku na http://localhost:2000/default.htm, aby sa načítavali priamo modiltby na príslušný deň.
  Alebo stačí, keď si stránku http://localhost:2000/default.htm zapamätáte do obľúbených (Favorites).

Spúšťanie

 1. Vždy najprv spustiť odkaz/ikonu z plochy "BREVIAR" (nabehnú jeho 4 riadky, detaily v podrobnejšom popise nižšie), nechať spustený a počas modlenia nevypínať. (Stačí minimalizovať, aby vás neotravovalo toto okno.)
 2. Spustiť prehliadač, napr. Mozilla Firefox či Google Chrome, a stránka nabehne na príslušný deň.
  Alebo ak nemáte stránku nastavenú ako predvolenú (Home/default), ale máte ju zapamätanú, stačí si ju nájsť v obľúbených (Favorites).

Podrobný popis postupu inštalácie a používania

Inštalácia

 1. Stiahnite si oba súbory („balíček programu a textov“ a webserver, uvedené vyššie) na disk („Save as“, „Uložiť ako...“). Najskôr budeme inštalovať webserver, potom samotný program.
 2. Inštalácia webservera: Spustite súbor rubyinstaller-<číslo-verzie>.exe. Riaďte sa inštalačnými inštrukciami (sú v anglickom jazyku; v podstate stačí odklikávať tlačidlo Next príp. I Agree a Finish). Do jedného adresára (napr. C:\Ruby) je nainštalovaný interpréter programovacieho jazyka Ruby. Ten následne spúšťa lokálny webserver.
 3. Inštalácia aplikácie: Rozbaľte (napr. pomocou programov 7Zip, WinZip, WinArj, PowerArchiver, 7zip) „balíček programu a textov“ do nejakého adresára na vašom disku (pre ďalšie úvahy predpokladáme, že je to C:\breviar).
  Upozornenie: Názov adresára NESMIE obsahovať diakritiku!
 4. Tým je inštalácia ukončená.

Používanie aplikácie

 1. Pred každým použitím aplikácie je potrebné spustiť webserver, a to spustením skriptu spusti.server.bat (nachádza sa v kmeňovom adresári aplikácie, teda v našom príklade C:\breviar). Prípadne postačí dvojklikom otvoriť jeden zo súborov server.rb resp. server.rbw (nachádzajú sa tamtiež).
  Malo by sa otvoriť okno príkazového riadka, v ktorom by mali byť približne nasledujúce riadky:

  C:\breviar>ruby.exe server.rb
  [2010-11-29 12:12:16] INFO WEBrick 1.3.1
  [2010-11-29 12:12:16] INFO ruby 1.9.2 (2010-08-18) [i386-mingw32]
  [2010-11-29 12:12:16] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=2000 port=2000

  O konfigurácii pozri nižšie.
 2. Otvorte svoj obľúbený internetový prehliadač a do okienka pre internetové adresy napíšte nasledujúcu adresu: http://localhost:2000/ (to je adresa vášho lokálneho webservera).
 3. Malo by sa vám zobraziť úvodné okno. V prehliadači generujete modlitbu presne tak isto, ako pri pripojení na Internet. Okno príkazového riadka by malo zachytávať jednotlivé akcie, ktoré lokálny webserver vykonáva (volania aplikácie).

Konfigurácia (nastavenie) webservera

 1. Súbor: server.rb resp. server.rbw
 2. V podstate jediným zaujímavým riadkom je ten, v ktorom nastavujete port pre váš webserver: Port => 2000. Ak chcete zmeniť hodnotu, upravte súbor server.rb v akomkoľvcek textovom editore a uložte. Váš lokálny webserver bude mať potom adresu http://localhost:port/, kde port je číslo portu, uvedené v konfiguračnom súbore.

Konfigurácia (nastavenie) ciest

 1. Súbor: spusti.server.bat
 2. Tento súbor obsahuje jediný riadok: "C:\Program Files\Ruby192\bin\ruby.exe" server.rb. Ak ste nainštalovali ruby do iného adresára, je potrebné to v tomto skripte zmeniť. Teda napríklad: "C:\ruby\bin\ruby.exe" server.rb.

Použitý program na kompresiu: 7zip; môžete si ho stiahnuť napr. tu: http://www.7-zip.org/ (je voľne stiahnuteľný).

Ak máte akékoľvek pripomienky, vylepšenia, nápady alebo postrehy, pošlite ich, prosím, mailom.

Ďakujem Michalovi Š. za pomoc pri zjednodušenom postupe inštalácie a používania.


OAMDG
Copyrights detailed
Partial source text copyright © Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (LK KBS). | HTML © 1999-2019 Juraj Vidéky
Un-CGI 1.10 Copyright 1994 © Steven Grimm. | cgiutils 1.1 Copyright 1995-1996 © William E. Weinman.
Partial source code copyright 1999 © Miroslav Murgaš. | Partial source code copyright 2007 © Marek Eliáš.
Partial source code copyright, android version 2011-2019 © Richard Královič.
Ruby support 2005-2010 © Jozef Fülöp. | Ruby language © http://www.ruby-lang.org/en/
git support 2011 © Jozef Fülöp.
breviar.sk logo 2009 © Milan Pleva. | logo refinement 2013 © Petr Kononov.
Copyright 1999-2019 © Juraj Vidéky. All rights reserved.

Posledná aktualizácia: 2019-01-29
© 1999-2019 Juraj Vidéky