A BEFEJEZŐ IMÁBAN HASZNÁLHATÓ BŰNBÁNATI FORMÁK

    1. Csend, lelkiismeretvizsgálat:
Gyónom a mindenható Istennek
és nektek testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem:
gondolattal, szóval, cselekedettel
és mulasztással:
    mellünket verve mondjuk:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
    Folytatják:
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket,
és titeket testvéreim, hogy
imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
    Vezető (előimádkozó):
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre!
    Hívek:
Ámen.


    2. Vagy: Vezető (előimádkozó):
Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
    Hívek:
Mert vétkeztünk ellened.
    Vezető (előimádkozó):
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
    Hívek:
És add meg nekünk az üdvösséget!
    Vezető (előimádkozó):
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsáss meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
    Hívek:
Ámen.


    3. Vagy: Vezető (előimádkozó):
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyíts a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!
    Hívek:
Uram, irgalmazz!
    Vezető (előimádkozó):
Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!
    Hívek:
Krisztus, kegyelmezz!
    Vezető (előimádkozó):
Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk! Uram, irgalmazz!
    Hívek::
Uram, irgalmazz!
    Vezető (előimádkozó):
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!
    Hívek:
Ámen.

HTML © Juraj Vidéky