A MIATYÁNK ELŐTT ALKALMAZHATÓ BEVEZETŐ IMÁK

1. Most mondjuk együtt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk: Mi Atyánk…
2. Folytassuk a közös imádságot, Isten országának eljövetelét várva: Mi Atyánk…
3. Dicsőítésünket és kéréseinket foglaljuk össze mindnyájan Krisztus Urunk szavával: Mi Atyánk…
4. Most erősítsük meg dicsőítő és kérő szavunkat a Miatyánk elmondásával: Mi Atyánk…
5. Most ismét magasztaljuk Istent, és könyörögjünk hozzá Krisztus Urunk szavával: Mi Atyánk…
6. (Krisztushoz) Urunk, emlékezzél meg rólunk, midőn eljössz országodba, és taníts imádkozni minket: Mi Atyánk…
7. Most, a mi Urunk, Krisztus Jézus akaratát teljesítve így imádkozunk: Mi Atyánk…
8. Most teljesítve az Úr parancsát, mondjuk: Mi Atyánk…
9. Az imádságnak azt a mintáját követve, amelyet Krisztus Urunk adott, mondjuk: Mi Atyánk…
10. Mondjuk most közösen azt az imádságot, amelyet Krisztus, mint minden imádság mintáját adott nekünk: Mi Atyánk…

HTML © Juraj Vidéky