OBDOBIE CEZ ROK

6. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Začiatok knihy Prísloví

{r:Prís}1, 1-7. 20-33{/r}

{p}

Povzbudenie k_vyvoleniu múdrosti

{v}1{/v}Príslovia izraelského kráľa, Dávidovho syna Šalamúna,

{v}2{/v}na poznanie múdrosti a poriadku,

na porozumenie slov múdrosti,

{v}3{/v}na dosiahnutie vedomosti a vzdelania,

spravodlivosti, práva a priamosti,

{v}4{/v}aby nedospelí boli obdarení opatrnosťou

a mladíci poznaním a rozvahou.

{v}5{/v}Múdry nech počúva a rozmnoží si múdrosť

a rozumný nadobudne schopnosti:

{v}6{/v}pochopí príslovie a podobenstvo,

slová mudrcov aj ich hádanky.

{v}7{/v}Bázeň pred Pánom je počiatok poznania.

Hlupáci pohŕdajú múdrosťou a vzdelaním.

{v}20{/v}Múdrosť volá na ulici,

na námestiach vydáva svoj hlas,

{v}21{/v}vyvoláva na začiatku preplnených ciest

a pri vchodoch do mestských brán svoje slová prednáša:

{v}22{/v}„Dokedy budete vy, nedospelí, milovať detinskosť

a vysmievači budú mať záľubu vo vysmievaní

a nevedomci nenávidieť poznanie?

{v}23{/v}Obráťte pozornosť na moje výčitky.

I_vylejem na vás svojho ducha

a ukážem vám svoje slová.

{v}24{/v}Lebo som volala, a odmietli ste,

vystrela som svoju ruku, a nik si to nevšimol.

{v}25{/v}Pohrdli ste každou mojou radou

a na moje dohovárania ste nič nedali.

{v}26{/v}Aj ja sa budem smiať pri vašom nešťastí

a robiť úškľabky, keď na vás príde hrôza,

{v}27{/v}keď vás hrôza ako búrka prikvačí

a záhuba sa priženie ako víchrica,

keď na vás príde súženie a úzkosť.“

{v}28{/v}Vtedy ma budú volať, ale neodpoviem,

budú ma nástojčivo hľadať, a nenájdu ma,

{v}29{/v}pretože mali v_nenávisti výchovu

a nevyvolili si bázeň pred Pánom,

{v}30{/v}ani nedali na moju radu

a pohrdli všetkými mojimi výčitkami.

{v}31{/v}Budú teda jesť ovocie svojej cesty

a nasýtia sa svojimi zámermi.

{v}32{/v}Zabije ich odmietnutie nedospelých,

zahubí ich istota hlupákov.

{v}33{/v}Kto však bude mňa počúvať, bude odpočívať bez hrôzy

a bude pokojný, bez strachu zo zlého.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Rim 12, 16{/r}; {r}1 Kor 3, 18-19; 1, 23. 24{/r}

Nebuďte múdri sami pre seba; ak si niekto z_vás myslí, že je v_tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. {*} Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom.

My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. {*} Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom.

Z_Komentára svätého diakona Efréma k_Diatessaronu

(1, 18-19: SCh 121, 52-53)

{p}

Božie slovo je nevyčerpateľný prameň života

Kto by mohol, Pane, mysľou preniknúť čo i_len jediný z_tvojich výrokov? Viac je toho, čo nám uniká, ako toho, čo zachytávame, ako keď smädní pijú z_prameňa. Lebo Pánovo slovo poskytuje veľa aspektov, podľa mnohorakej chápavosti tých, čo sa z_neho učia. Pán vystrojil svoje slovo mnohými farbami, aby sa každý, kto sa z_neho učí, mohol zadívať na to, čo jeho zaujme. Do svojho slova ukryl rozličné poklady, aby sa každý z_nás obohatil v_tom, v_čom sa cvičí.

Božie slovo je stromom života, ktorý ti zo všetkých svojich strán ponúka požehnané ovocie, ako tá skala, čo sa otvorila na púšti, aby zo všetkých svojich strán poskytovala duchovný nápoj. „Jedli,“ hovorí Apoštol, „duchovný pokrm a pili duchovný nápoj.“{n}{r}1Kor 10,3-4{/r}{/n}

Keď sa teda niekomu dostane istá časť jeho pokladu, nech si nemyslí, že v_tomto slove je iba to, čo našiel on, ale nech uzná, že on vedel nájsť iba toto z_veľkého množstva toho, čo v_ňom je. Ani nech nehovorí, že toto slovo je suché a neúčinné len preto, že sa mu dostala iba táto časť, a nech ním nepohŕda, ale nech vzdáva vďaky za jeho bohatstvo, ktoré nemôže obsiahnuť. Raduj sa, že si premožený, a nesmúť, že ťa prevýšilo. Smädný má radosť, keď pije, a nesmúti, že nemôže prameň vyčerpať. Prameň má premôcť tvoj smäd, a nie smäd prameň, lebo ak sa tvoj smäd uhasí bez toho, že by sa prameň vyčerpal, budeš sa z_neho môcť zasa napiť, keď budeš smädný. No keby po uhasení tvojho smädu vyschol aj prameň, tvoje víťazstvo by sa premenilo na tvoje nešťastie.

Vzdávaj vďaky za to, čo si získal, a nesmúť za tým, čo ostalo v_nadbytku. Čo si získal a k_čomu si prišiel, je tvoj podiel, a čo zostalo, je tvojím dedičstvom. Čo nemôžeš pre svoju slabosť získať za jednu hodinu, môžeš získať, ak vytrváš, v_ďalších hodinách. Ani sa zlovoľne nepokúšaj prijať jediným dúškom to, čo na jeden dúšok prijať nemožno, ale ani sa z_lenivosti nevzdávaj toho, čo môžeš prijať postupne.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 1, 25{/r}; porov. {r}Bar 4, 1{/r}

Pánovo slovo trvá naveky. {*} A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

To je kniha Božích prikázaní a zákon, ktorý trvá naveky. Všetci, ktorí sa ho držia, budú žiť. {*} A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

PONDELOK

Z_Knihy Prísloví

{r:Prís}3, 1-20{/r}

{p}

Ako nájsť múdrosť

{v}1{/v}Syn môj, nezabúdaj na môj zákon

a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy.

{v}2{/v}Ony ti predĺžia dni a roky života

a pridajú ti pokoj.

{v}3{/v}Milosrdenstvo a pravda nech ťa neopustia;

priviaž si ich na hrdlo,

napíš ich na tabule svojho srdca

{v}4{/v}a nájdeš milosť a nevšednú priazeň

u_Boha i_u_ľudí.

{v}5{/v}Z_celého svojho srdca dôveruj Pánovi

a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.

{v}6{/v}Na všetkých svojich cestách mysli na neho

a on bude riadiť tvoje kroky.

{v}7{/v}Nebuď múdry sám pred sebou;

boj sa Pána a vyhýbaj zlu.

{v}8{/v}To dá zdravie tvojmu telu

a osvieži tvoje kosti.

{v}9{/v}Uctievaj Pána zo svojho majetku

a z_prvotín všetkých svojich plodín.

{v}10{/v}Potom sa tvoje sýpky naplnia obilím

a tvoje lisy budú pretekať vínom.

{v}11{/v}Syn môj, neopovrhuj Pánovou výchovou,

ani sa nevzpieraj, keď ťa on karhá:

{v}12{/v}lebo koho Pán miluje, toho karhá

ako otec syna, ktorého má rád.

{v}13{/v}Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť

a oplýva rozumnosťou.

{v}14{/v}Ju získať je lepšie ako obchodovať so striebrom

a jej výnos je nad rýdze zlato.

{v}15{/v}Je vzácnejšia ako všetky perly

a nevyrovná sa jej nič z_tvojich cenností.

{v}16{/v}V_jej pravici je dlhý vek

a v_jej ľavici bohatstvo a sláva.

{v}17{/v}Jej cesty sú utešené cesty

a všetky jej chodníky pokojné.

{v}18{/v}Je stromom života pre tých, čo po nej siahnu,

a blahoslavený je ten, kto sa jej drží.

{v}19{/v}Pán múdrosťou stvoril zem

a rozumnosťou upevnil nebesia.

{v}20{/v}Jeho múdrosťou sa otvorili priepasti

a oblaky kvapkajú rosu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Prís 3, 11. 12{/r}; {r}Hebr 12, 7b{/r}

Neopovrhuj Pánovou výchovou, ani sa nevzpieraj, keď ťa on karhá: {*} Lebo koho Pán miluje, toho karhá ako otec syna, ktorého má rád.

Boh s_vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? {*} Lebo koho Pán miluje, toho karhá ako otec syna, ktorého má rád.

Z_Rečí svätého opáta Bernarda

(Sermo de diversis 15: PL 183, 577-579)

{p}

Hľadanie múdrosti

Zháňajme sa za nepominuteľným pokrmom{n}porov. {r}Jn 6,27{/r}{/n}, pracujme na diele svojej spásy. Pracujme v_Pánovej vinici, aby sme si zaslúžili dostať denný denár{n}porov. {r}Mt 20,2.9{/r}{/n}. Pracujme s_múdrosťou, ktorá hovorí: „Kto koná moje skutky, nehreší.“{n}porov. {r}Sir 24,30{/r} [gr. 22]{/n} „Roľa je svet“{n}{r}Mt 13,38{/r}{/n}, hovorí Pravda. Kopme na nej! Je v_nej ukrytý poklad{n}porov. {r}Mt 13,44{/r}{/n}, vykopme ho! Je ním sama múdrosť a ona sa vyberá zo skrytosti{n}z_hlbín, porov. {r}Jób 28,18{/r} [Vg.]{/n}. Všetci ju hľadáme, všetci za ňou dychtíme.

„Ak sa chcete pýtať,“ hovorí, „pýtajte sa! Vráťte sa a poďte!“{n}{r}Iz 21,12{/r}{/n} Pýtaš sa, skade sa máš vrátiť? „Odvráť sa“, hovorí, „od svojich chúťok.“{n}porov. {r}Sir 18,30{/r}{/n} Povieš: Ak nenájdem múdrosť vo svojich chúťkach, tak kde ju nájdem? Lebo veľmi po nej túži moja duša. A nestačí ju ani nájsť, ak sa ju vôbec podarí nájsť, ak si nenaložím „mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú do lona.“{n}porov. {r}Lk 6,38{/r}{/n} A právom. Veď „blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a oplýva rozumnosťou“{n}{r}Prís 3,13{/r}{/n}. Hľadaj teda, kým ju možno nájsť, a volaj ju, kým je nablízku.

Chceš počuť, ako blízko je? „Blízko teba je slovo, v_tvojom srdci a v_tvojich ústach.“{n}{r}Rim 10,8{/r}{/n} Len aby si ho hľadal úprimným srdcom. Tak totiž srdcom nájdeš múdrosť a ústa ti budú oplývať rozumnosťou. Ale dbaj, aby oplývali, a nie rozlievali alebo vyvracali.

Iste si našiel med, ak si našiel múdrosť. Len veľa nejedz, aby si sa neprejedol a nevyvrátil ju{n}porov. {r}Prís 15,16{/r}{/n}. Jedz tak, aby si bol stále hladný. Lebo sama hovorí: „Kto sa mnou živí, bude stále lačnieť.“{n}{r}Sir 24,29{/r} [gr. 21]{/n} Nemysli si, že je to veľa, čo máš. Nenasýť sa, aby si nevracal a aby sa ti nevzalo aj to, o_čom si myslíš, že máš, len preto, že si predčasne prestal hľadať. Neslobodno totiž prestať hľadať a volať, kým ju možno nájsť, kým je nablízku. A zasa hovorí ten istý Šalamún: „Ako tomu, kto zje veľa medu, nie je dobre, tak toho, kto sa prehrabáva vo vznešených veciach, zadlávi sláva.“{n}{r}Prís 25,27{/r} [Vg.]{/n}

Ale ako je „blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť“, tak je „blahoslavený“ alebo ešte blahoslavenejší aj „človek, ktorý zotrváva v_múdrosti“{n}{r}Sir 14,22{/r} [gr. 20]{/n}. Vari práve v_tomto spočíva hojnosť.

Naozaj, v_týchto troch prípadoch ti ústa oplývajú múdrosťou a rozumnosťou: ak máš v_ústach vyznanie vlastnej neprávosti, potom vzdávanie vďaky a piesne oslavné a napokon slovo povzbudenia. Veď „srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu“{n}{r}Rim 10,10{/r}{/n}. A tak „spravodlivý na začiatku reči obžalúva seba“{n}{r}Prís 18,17{/r} [Vg.]{/n}, lebo potom má velebiť Pána a nakoniec (ak oplýva až natoľko múdrosťou) má povzbudzovať blížneho.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Múd 7, 10ab. 11a; 8, 2ac{/r}

Miloval som múdrosť väčšmi než zdravie a krásu, chcem ju mať radšej ako denné svetlo. {*} A spolu s_ňou mi prišli všetky dobrá.

Miloval som ju a vyhľadával od svojej mladosti, lebo som sa zamiloval do jej krásy. {*} A spolu s_ňou mi prišli všetky dobrá.

UTOROK

Z_Knihy Prísloví

{r:Prís}8, 1-5. 12-36{/r}

{p}

Chvála večnej múdrosti

{v}1{/v}Či múdrosť nevolá

a rozumnosť nevydáva svoj hlas?

{v}2{/v}Na najvyššom mieste,

pri ceste, na rázcestí stojí,

{v}3{/v}vedľa brán pri vchode do mesta,

v_samých vrátach volá:

{v}4{/v}„Mužovia, na vás volám

a môj hlas k_synom človeka.

{v}5{/v}Naučte sa, nedospelí, opatrnosti

a vy, nerozumní, dávajte pozor!

{v}12{/v}Ja, múdrosť, bývam s_rozumnosťou

a nachádzam rozvážne poznanie.

{v}13{/v}Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.

Nenávidím spupnosť, pýchu, zlú cestu

a ústa falošné.

{v}14{/v}Moja je rada a rozumnosť,

moja je rozumnosť, moja je sila.

{v}15{/v}Skrze mňa kraľujú králi

a kniežatá rozhodujú, čo je spravodlivé.

{v}16{/v}Skrze mňa panovníci vládnu

a mocnári súdia spravodlivo.

{v}17{/v}Ja milujem tých, čo mňa milujú;

a tí, čo bdejú pri mne ráno, nájdu ma.

{v}18{/v}U_mňa je bohatstvo a sláva,

ohromný majetok a spravodlivosť.

{v}19{/v}Moje ovocie je lepšie ako zlato, ako čisté zlato,

a môj výnos nad vyberané striebro.

{v}20{/v}Chodím po cestách spravodlivosti

a po chodníkoch práva,

{v}21{/v}aby som obohatila tých, čo ma milujú,

a naplnila ich pokladnice.

{v}22{/v}Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest

od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek.

{v}23{/v}Od večnosti som ustanovená,

odpradávna, prv, ako povstal svet.

{v}24{/v}Neboli ešte morské priehlbne, a ja som sa už počala;

ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli.

{v}25{/v}Prv než boli upevnené vrchy,

pred pahorkami som sa zrodila;

{v}26{/v}prv, než učinil zem a nivy

a prvé hrudy na pevnine.

{v}27{/v}Keď pripravoval nebesia, bola som pri tom.

Keď vymeriaval klenbu nad oceánmi,

{v}28{/v}keď upevňoval mraky vo výšinách,

keď dával silu morským prameňom,

{v}29{/v}keď moru vymedzoval hranice

a vodám, aby neprekročili svoj breh,

keď kládol základy zeme,

{v}30{/v}už vtedy som bola s_ním ako staviteľka:

deň čo deň som bola jeho potešením

a hrala som sa pred ním v_každý čas.

{v}31{/v}Hrala som sa na okruhu zeme

a mojou radosťou je bývať s_ľuďmi.

{v}32{/v}A teraz ma, synovia, počúvajte:

Blahoslavení tí, čo kráčajú po mojich cestách;

{v}33{/v}počúvajte naučenia a buďte múdri,

neopovrhujte nimi.

{v}34{/v}Blahoslavený človek, ktorý ma počúva

a deň čo deň bdie pri mojich dverách

a stráži pri verajach mojich brán.

{v}35{/v}Kto mňa nájde, nájde život

a dosiahne zaľúbenie u_Pána.

{v}36{/v}Kto však hreší proti mne, poškodzuje svoju dušu:

Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Prís 8, 22{/r}; {r}Jn 1, 1{/r}

Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, {*} Od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u_Boha a to Slovo bol Boh. {*} Od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek.

Z_rečí svätého biskupa Atanáza Proti ariánom

(Oratio 2, 78. 81-82: PG 26, 311. 319)

{p}

Poznanie Otca skrze stvoriteľskú a vtelenú múdrosť

Jednorodená a jediná Božia múdrosť je tvorkyňou a pôvodkyňou všetkého. Veď hovorí: „Všetko si múdro urobil“ a: „Zem je plná tvojho stvorenstva.“{n}{r}Ž 104,24{/r}{/n} Aby však stvorené veci nielen jestvovali, ale aj dobre jestvovali, zapáčilo sa Bohu priblížiť sa svojou Múdrosťou k_stvoreným veciam a vtlačiť všetkým spolu i_jednotlivo čosi z_podoby a krásy svojho obrazu. Tak sa malo jasne ukázať, že stvorené veci sú vystrojené múdrosťou a že sú dielami hodnými Boha.

Lebo ako je naše slovo obrazom Slova, ktoré je Božím Synom, tak je aj stvorená múdrosť v_nás obrazom toho istého Slova, ktoré je samou Múdrosťou. V_nej máme mohutnosť poznávať a chápať a stávame sa schopnými vnímať stvoriteľskú Múdrosť, cez ktorú môžeme poznať aj jej Otca. Lebo hovorí: „Kto má Syna, má aj Otca“{n}{r}1Jn 2,23{/r}{/n} a: „Kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.“{n}{r}Mt 10,40{/r}{/n} Keďže je teda v_nás a vo všetkom stvorená podoba takejto Múdrosti, pravá a stvoriteľská Múdrosť si plným právom osvojuje to, čo je vlastné jej podobe, a hovorí: „Pán ma stvoril do svojich diel.“{n}porov. {r}Prís 8,22{/r} [LXX]{/n}

Ale „keď svet v_Božej múdrosti“, ako sme ju tu vysvetlili, „nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania“{n}{r}1Kor 1,21{/r}{/n}. A Boh už ani nechcel, aby ho ľudia poznávali ako v_minulých časoch iba prostredníctvom obrazu a tône múdrosti, čo je v_stvorených veciach. Preto sa rozhodol, že si sama pravá Múdrosť vezme telo, stane sa človekom a podstúpi smrť na kríži, aby vierou v_neho mohli byť odteraz spasení všetci veriaci.

Je to teda sama Božia Múdrosť, ktorá najprv prostredníctvom svojho obrazu vtlačeného v_stvorených veciach (preto sa hovorí, že je stvorená) dávala poznať aj samu seba a cez seba aj svojho Otca. No potom sa ona sama, ktorá je aj Slovom, stala telom{n}porov. {r}Jn 1,14{/r}{/n}, ako hovorí Ján, zničila smrť a oslobodila naše pokolenie a oveľa jasnejšie zjavila aj seba a cez seba Otca. Preto hovorí: „Daj, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“{n}{r}Jn 17,3{/r}{/n}

A tak je celá zem naplnená jej poznaním. Lebo jedno je poznanie Otca cez Syna a Syna z_Otca{n}porov. {r}Mt 11,27{/r}{/n}. Veď Otec má radosť zo Syna a tou istou radosťou oplýva aj Syn v_Otcovi, podľa tohto výroku: „To som bola ja, v_ktorej sa kochal, a deň čo deň som nachádzala potešenie pred jeho tvárou.“{n}porov. {r}Prís 8,30{/r} [LXX]{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 2, 6. 9{/r}; {r}Mt 23, 10b{/r}

Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v_ňom žite. {*} Veď v_ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.

Jediný je váš Učiteľ, Kristus. {*} Veď v_ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.

STREDA

Z_Knihy Prísloví

{r:Prís}9, 1-18{/r}

{p}

Múdrosť a hlúposť

{v}1{/v}Múdrosť si postavila dom,

sedem stĺpov vytesala.

{v}2{/v}Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno

a prestrela svoj stôl.

{v}3{/v}Poslala svoje služobnice, aby volali

z_pevnosti a z_vyvýšenín mesta:

{v}4{/v}„Kto je nedospelý, nech príde ku mne.“

A pochábľovi hovorí:

{v}5{/v}„Poďte, jedzte môj chlieb

a pite víno, ktoré som vám namiešala;

{v}6{/v}zanechajte detinskosť a žite

a kráčajte cestami rozumnosti.“

{v}7{/v}Kto napomína posmievača, sám sebe krivdí,

a kto dohovára bezbožnému, poškvrňuje seba.

{v}8{/v}Nedohováraj posmievačovi, aby ťa neznenávidel.

Dohováraj múdremu a bude ťa milovať.

{v}9{/v}Daj múdremu a stane sa múdrejším;

pouč spravodlivého a rozmnoží svoje vedomosti.

{v}10{/v}Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom

a poznať Svätého je rozumnosť.

{v}11{/v}Veď skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni

a pridajú sa ti roky života.

{v}12{/v}Ak budeš múdry, pre seba budeš taký;

ale ak si posmievač, sám si ponesieš následky.

{v}13{/v}Pani Hlúposť je hlučná,

pochabá a nevie nič.

{v}14{/v}Vysedáva pri dverách svojho domu

v_kresle na výšinách mesta

{v}15{/v}a volá na okoloidúcich,

čo idú svojou cestou:

{v}16{/v}„Kto je nedospelý, nech zabočí ku mne.“

A pochábľovi hovorí:

{v}17{/v}„Ukradnutá voda je sladšia

a pochybný chlieb chutnejší.“

{v}18{/v}A nevie, že sú tam tiene

a jej hostia v_hlbinách podsvetia.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Lk 14, 16-17{/r}; {r}Prís 9, 5{/r}

Istý človek pripravil veľkú večeru a keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu povedať pozvaným, aby prišli, {*} Lebo je všetko pripravené.

Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som vám namiešal. {*} Lebo je všetko pripravené.

Z_Komentára biskupa Prokopa Gazského k_Prísloviam

(Cap. 9: PG 87-1, 1299-1303)

{p}

Božia múdrosť nám namiešala víno a prichystala stôl

„Múdrosť si postavila dom.“{n}{r}Prís 9,1{/r}{/n} Moc Boha a Otca, ktorá jestvuje sama zo seba, pripravila si vlastný dom – celý vesmír, v_ktorom prebýva svojou silou, i_toho, ktorý bol stvorený na Boží obraz a podobu a pozostáva z_viditeľnej a neviditeľnej prirodzenosti.

„Sedem stĺpov vytesala.“{n}{r}Prís 9,1{/r}{/n} Po dokončení stvorenia stvárnila človeka podľa Kristovej podoby a aby v_neho veril a zachovával jeho prikázania, dala mu sedem darov Ducha Svätého. Ony dovršujú duchovného človeka, lebo poznanie podnecuje čnosť a v_čnosti sa zasa prejavuje poznanie a dokonalou vierou je upevnený v_účasti na nadprirodzenom.

Ony znásobujú aj prirodzené svetlo ducha. Dar sily ho uschopňuje so zápalom hľadať a najmä túžiť poznať z_povahy vecí Božie zámery, podľa ktorých je všetko stvorené. Dar rady rozlišuje najsvätejšie nestvorené a nesmrteľné Božie zámery od toho, čo takým nie je, a tým, čo ich prijmú, umožňuje myslieť na ne, hovoriť o_nich a uskutočňovať ich. A dar rozumnosti vyvoláva súhlas a spočinutie v_nich, a nie v_inom.

„Namiešala v_nádobe svoje víno a prichystala svoj stôl.“{n}{r}Prís 9,3{/r} [LXX]{/n} V_človekovi, v_ktorom sa ako v_nádobe mieša duchovná a telesná prirodzenosť, spojila vedomosti o_veciach s_poznaním jej samej – pôvodkyne všetkého. Ona spôsobuje, že rozum sa ako vínom opíja tým, čo sa týka Boha. A tak on sebou samým – on je nebeský chlieb – živí duše silou, opája a obveseľuje náukou a toto všetko pripravuje ako hody a duchovnú hostinu pre tých, čo sa na nej túžia zúčastniť.

„Poslala svojich sluhov a veľkým hlasom pozývala na čašu.“{n}porov. {r}Prís 9,3{/r}; porov. {r}Mt 22,3{/r}{/n} Poslala apoštolov, týchto sluhov svojej božskej vôle, aby hlásali evanjelium, ktoré prichádza od Ducha, a preto je viac ako písaný i_prirodzený zákon, a volá k_sebe. V_ňom sa ako v_nádobe cez tajomstvo vtelenia uskutočnilo obdivuhodné spojenie božskej a ľudskej prirodzenosti v_jednej osobe, ale bez pomiešania. A tak ich prostredníctvom volá: „Kto je nerozumný, nech príde ku mne.“{n}porov. {r}Prís 9,4{/r} [LXX]{/n} Kto je nerozumný, lebo si v_srdci myslí, že niet Boha{n}porov. {r}Ž 14,1{/r}{/n}, nech odvrhne bezbožnosť a nech sa vierou obráti ku mne a nech vie, že ja som Pôvodca a Pán všetkého.

A tým, ktorým chýba múdrosť, hovorí: „Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som vám namiešala.“{n}porov. {r}Prís 9,4.5{/r}{/n} A tým, ktorým chýbajú skutky viery, aby v_nich bolo dokonalejšie poznanie: „Poďte, jedzte moje telo, ktoré vás živí silou ako chlebom, a pite moju krv, ktorá vás obveseľuje náukou ako vínom a zbožství vás. Veď som obdivuhodným spôsobom namiešala krv s_božstvom na vašu spásu.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Prís 9, 1-2b{/r}; {r}Jn 6, 56{/r}

Múdrosť si postavila dom, sedem stĺpov vytesala. {*} Namiešala víno a prestrela svoj stôl.

Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v_ňom, hovorí Pán. {*} Namiešala víno a prestrela svoj stôl.

ŠTVRTOK

Z_Knihy Prísloví

{r:Prís}10, 6-32{/r}

{p}

Rozličné výroky

{v}6{/v}Pánove požehnania sú na hlave spravodlivého,

ale ústa bezbožných zastierajú násilie.

{v}7{/v}Pamiatka spravodlivého bude v_požehnaní,

ale meno bezbožných spráchnivie.

{v}8{/v}Kto má múdre srdce, prijíma prikázania,

a kto má hlúpe pery, padne.

{v}9{/v}Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne;

kto však kriví svoje cesty, bude odhalený.

{v}10{/v}Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť,

a kto má hlúpe pery, padne.

{v}11{/v}Ústa spravodlivého sú prameňom života,

ale ústa bezbožných zastierajú násilie.

{v}12{/v}Nenávisť vyvoláva rozbroje,

ale láska zakrýva všetky priestupky.

{v}13{/v}Na perách múdreho nachádza sa múdrosť

a palica na chrbte toho, kto nemá srdce.

{v}14{/v}Múdri skrývajú vedomosť,

ale ústa hlupáka majú blízko ku skaze.

{v}15{/v}Majetok boháča je jeho pevným mestom,

skazou chudobných je ich bieda.

{v}16{/v}Práca spravodlivého vedie k_životu,

ale zisk bezbožného ku hriechu.

{v}17{/v}Kto zachováva poriadok, kráča k_životu,

kto však nedá nič na dohovárania, blúdi.

{v}18{/v}Lživé pery skrývajú nenávisť;

kto šíri klebety, je hlupák.

{v}19{/v}Mnohovravnosť nie je bez hriechu;

ale kto ovláda svoje pery, je veľmi rozumný.

{v}20{/v}Jazyk spravodlivého je vyberané striebro,

no srdce bezbožných nestojí za nič.

{v}21{/v}Pery spravodlivého vzdelávajú mnohých;

tí však, čo sú nevzdelaní, umierajú v_biede srdca.

{v}22{/v}Pánovo požehnanie obohacuje

a nijaké úsilie mu nič nepridá.

{v}23{/v}Pre hlupáka je zábavou páchať zločiny,

ale rozumnému mužovi svedčí múdrosť.

{v}24{/v}Čoho sa bezbožný bojí, to naňho príde,

spravodliví zas dostanú, po čom túžili.

{v}25{/v}Ako keď búrka prejde, tak nebude bezbožného,

ale spravodlivý je ako večný základ.

{v}26{/v}Čím je ocot pre zuby a dym pre oči,

tým je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú.

{v}27{/v}Bázeň pred Pánom pridáva dni,

a roky bezbožných sa budú skracovať.

{v}28{/v}Očakávanie spravodlivých, to je radosť,

ale nádej bezbožných vyjde navnivoč.

{v}29{/v}Pánova cesta je silou pre bezúhonného,

ale skazou pre tých, čo páchajú zlo.

{v}30{/v}Spravodlivý nikdy nezakolíše,

bezbožní však nebudú bývať v_krajine.

{v}31{/v}Ústa spravodlivého plodia múdrosť,

zlý jazyk bude odrezaný.

{v}32{/v}Pery spravodlivého poznajú milé veci,

ale ústa bezbožných zvrátené.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 37, 30. 31; 112, 6b-7a{/r}

Z_úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. {*} V_jeho srdci je zákon Boží.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti. {*} V_jeho srdci je zákon Boží.

Z_Výkladu žalmov od svätého biskupa Ambróza

(Ps 37, 65-66: CSEL 64, 123-125)

{p}

Otvor si ústa pre Božie slovo

Nech naše srdcia a ústa stále rozjímajú o_múdrosti. Nech tvoj jazyk hovorí, čo je správne, a v_tvojom srdci nech je zákon Boží{n}porov. {r}Ž 37,30.31{/r}{/n}. Preto ti hovorí Písmo: „Budeš o_nich hovoriť, či budeš sedieť doma alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať.“{n}{r}Dt 6,7{/r}{/n} Hovorme teda o_Pánu Ježišovi, veď on je múdrosť, on je slovo, aj Božie Slovo.

Lebo aj toto je napísané: „Otvor si ústa pre Božie slovo.“{n}{r}Ž 81,11{/r} [Vetus Latina]{/n} Ten ho vydychuje, v_kom sa ozývajú jeho reči a kto rozjíma o_jeho slovách. Hovorme o_ňom stále. Keď hovoríme o_múdrosti, to je on. Keď hovoríme o_čnosti, to je on. Keď hovoríme o_spravodlivosti, to je on. Keď hovoríme o_pokoji, to je on. Keď rozprávame o_pravde, živote a vykúpení, to je on.

Je napísané: „Otvor si ústa pre Božie slovo.“ Ty otvor, on hovorí. Preto povedal Dávid: „Budem počúvať, čo povie vo mne Pán“{n}{r}Ž 85,9{/r} [Vetus Latina]{/n} a sám Boží Syn hovorí: „Otvor si ústa a ja ti ich naplním.“{n}{r}Ž 81,11{/r}{/n} No nie všetci dokážu oceniť dokonalosť múdrosti ako Šalamún{n}porov. {r}1Kr 3,28.59{/r}{/n}, ani všetci ako Daniel{n}porov. {r}Dan 1,17{/r}{/n}. Pritom sa všetkým vlieva duch múdrosti podľa ich možnosti; ale všetkým, čo sú veriaci. Ak veríš, máš ducha múdrosti.

Preto stále rozjímaj, hovor o_Bohu, keď „sedíš doma“{n}{r}Dt 6,7{/r}{/n}. Domom môžeme rozumieť kostol a domom môžeme rozumieť svoje vnútro, aby sme hovorili v_sebe. Hovor uvážene, aby si unikol hriechu a neupadol do mnohovravnosti. Keď sedíš, hovor so sebou ako sudca. Hovor na ceste, aby si nikdy nezaháľal. Na ceste budeš hovoriť, ak budeš hovoriť v_Kristovi, lebo Kristus je cesta. Hovor na ceste sebe, hovor Kristovi. Počúvaj, ako máš s_ním hovoriť: „Chcem, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali svoje čisté ruky bez hnevu a hádok.“{n}porov. {r}1Tim 2,8{/r}{/n} Hovor, človeče, keď líhaš, aby sa k_tebe neprikradol spánok smrti. Počuj, ako máš hovoriť, keď líhaš: „Svojim očiam nedoprajem spánku ani svojim viečkam zdriemnutia, kým nenájdem miesto pre Pána, príbytok pre Jakubovho Boha.“{n}{r}Ž 132,4-5{/r}{/n}

Keď vstávaš alebo sa prebúdzaš, prihovor sa mu, aby si splnil, čo máš prikázané. Počúvaj, ako ťa Kristus zobúdza. Tvoja duša hovorí: „Hlas môjho brata klope na dvere“{n}porov. {r}Pies 2,8{/r}; {r:Pies}5,2{/r}{/n} a Kristus hovorí: „Otvor mi, sestra, moja nevesta.“{n}{r}Pies 5,2{/r}{/n} Počúvaj, ako máš ty zobúdzať Krista. Duša hovorí: „Zaprisahám vás, jeruzalemské dcéry, buďte, zobúdzajte lásku.“{n}porov. {r}Pies 3,5{/r}{/n} Láska je Kristus.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 1, 30b. 31{/r}; {r}Jn 1, 16{/r}

Kristus Ježiš sa pre nás stal múdrosťou od Boha i_spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, {*} Aby, ako je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v_Pánovi.

Z_jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. {*} Aby, ako je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v_Pánovi.

PIATOK

Z_Knihy Prísloví

{r:Prís}15, 8-9. 16-17. 25-26. 29. 33; 16, 1-9; 17, 5{/r}

{p}

Človek pred Bohom

{v}15,8{/v}Obety bezbožných sú Pánovi odporné;

modlitby spravodlivých sú mu milé.

{v}9{/v}Cesta bezbožného sa protiví Pánovi;

milovaný bude, kto sa usiluje o_spravodlivosť.

{v}16{/v}Lepšie je málo s_bázňou pred Pánom

ako veľké poklady s_nepokojom.

{v}17{/v}Lepšie je jedlo zo zeleniny s_láskou

ako vykŕmené teľa s_nenávisťou.

{v}25{/v}Pán zrúca dom pyšných,

ale upevní medzníky vdovy.

{v}26{/v}Zlé myšlienky sú odporné Pánovi,

ale najkrajšia reč je čistá.

{v}29{/v}Pán je ďaleko od bezbožných,

ale modlitby spravodlivých vyslyší.

{v}33{/v}Bázeň pred Pánom je školou múdrosti

a slávu predchádza poníženosť.

{v}16,1{/v}Človeku prislúcha príprava srdca,

ale odpoveď na jazyku pochádza od Pána.

{v}2{/v}Všetky cesty človeka sú čisté v_jeho očiach,

ale Pán posudzuje duchov.

{v}3{/v}Odhaľ Pánovi svoje diela

a tvoje zámery sa ti podaria.

{v}4{/v}Pán urobil všetko pre svoj cieľ,

aj bezbožného pre zlý deň.

{v}5{/v}Pánovi sa protiví každý namyslenec;

ani keby bola ruka v_ruke, nebude nevinný.

{v}6{/v}Neprávosť sa vykupuje milosrdenstvom a pravdou

a v_bázni pred Pánom sa odkláňame od zla.

{v}7{/v}Keď sa Pánovi páčia cesty človeka,

zmieri s_ním aj jeho nepriateľov.

{v}8{/v}Lepšie je málo so spravodlivosťou

ako veľké zisky bez spravodlivosti.

{v}9{/v}Srdce človeka rozvrhuje svoju cestu,

ale jeho kroky riadi Pán.

{v}17,5{/v}Kto pohŕda chudobným, tupí jeho Stvoriteľa,

a kto sa teší z_nešťastia iného, neostane bez trestu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Dt 6, 12b. 13a{/r}; {r}Prís 15, 33{/r}

Nezabudni na Pána, ktorý ťa vyviedol z_egyptskej krajiny; {*} Boj sa Pána, svojho Boha, a len jemu slúž.

Bázeň pred Pánom je školou múdrosti a slávu predchádza poníženosť. {*} Boj sa Pána, svojho Boha, a len jemu slúž.

Z_Traktátov svätého biskupa Augustína o_Prvom Jánovom liste

(Tract. 4, 6: PL 35, 2008-2009)

{p}

Túžba srdca smeruje k_Bohu

Čo máme prisľúbené? „Budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“{n}{r}1Jn 3,2{/r}{/n} Jazyk vyslovil, čo vedel. Ostatné musí domyslieť srdce. Veď čo povedal aj sám Ján v_porovnaní s_tým, ktorý je, alebo čo môžeme povedať my, ľudia, ktorí sme takí nedostatoční vzhľadom na to, čo si zasluhuje?

Vráťme sa teda k_onomu jeho pomazaniu, vráťme sa k_tomu pomazaniu, ktoré učí vo vnútri, a nedokážeme to vysloviť{n}porov. {r}1Jn 2,27.20{/r}{/n}. A keďže to ešte teraz nemôžete vidieť, musíte zostať pri túžbe.

Celý život dobrého kresťana je svätá túžba. Po čom však túžiš, to ešte nevidíš. Ale túžbou sa stávaš schopným, že keď to príde, naplno to uvidíš.

Je to tak, ako keď chceš niečo naplniť a dozvieš sa, aké veľké je to, čo dostaneš, zväčšíš objem vreca alebo vaku či niečoho iného. Dozvieš sa, koľko máš uložiť, a zbadáš, že vrece je úzke. Rozšíriš ho a zmestí sa doň viac. Tak aj Boh odďaľovaním zväčšuje túžbu, túžbou rozširuje ducha a rozširovaním ho robí schopným prijať veľa.

Túžme teda, bratia, lebo máme byť naplnení. Pozrite na Pavla, ako rozširuje svojho ducha, aby mohol prijať, čo príde. Hovorí totiž: „Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý; bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil.“{n}{r}Flp 3,12.13{/r}{/n}

Čo teda robíš v_tomto živote, ak si sa ešte nezmocnil? „Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Cieľavedome bežím za víťaznou palmou povolania zhora.“{n}{r}Flp 3,13-14{/r}{/n} Hovorí, že uháňa a že beží za cieľom. Cítil sa malým na to, aby obsiahol, čo „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo“{n}{r}1Kor 2,9{/r}{/n}.

Toto je náš život: cvičiť sa v_túžbe. A vo svätej túžbe sa cvičíme iba natoľko, nakoľko očistíme svoje túžby od lásky k_svetu. Už sme kedysi hovorili o_vyprázdnení toho, čo má byť naplnené. Vylej zlo, lebo máš byť naplnený dobrom.

Predstav si, že Boh ťa chce naplniť medom. Ak si plný octu, kam dáš med? Treba vyliať z_nádoby, čo v_nej bolo, a nádobu treba vyčistiť. Treba ju vyčistiť, aj keď namáhavo, úporne, aby sa stala súcou na niečo.

Či povieme med, či povieme zlato, či povieme víno, nech povieme čokoľvek, nie sme schopní vysloviť, čo chceme povedať. Volá sa to Boh. A keď povieme Boh, čo sme povedali? Táto jedna slabika je všetko, čo očakávame. Čokoľvek teda sme schopní povedať, všetko je menej. Rozšírme sa pre neho, aby nás naplnil, keď príde. „Budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“{n}{r}1Jn 3,2{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 37, 4-5a{/r}

Hľadaj radosť v_Pánovi {*} A dá ti, za čím túži tvoje srdce.

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj. {*} A dá ti, za čím túži tvoje srdce.

SOBOTA

Z_Knihy Prísloví

{r:Prís}31, 10-31{/r}

{p}

Chvála statočnej ženy

{v}10{/v}Kto nájde ženu statočnú?

Má väčšiu cenu nad perly.

{v}11{/v}Srdce jej muža má v_nej oporu a nemá núdzu o_zisk.

{v}12{/v}Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života.

{v}13{/v}Vlnu a ľan zháňa

a pracuje s_chuťou vlastnými rukami.

{v}14{/v}Je ako kupecká loď,

zďaleka dováža svoj chlieb.

{v}15{/v}Vstáva za noci,

dáva pokrm svojim domácim

a svojim služobníčkam, čo im patrí.

{v}16{/v}Vyhliadne pole a kúpi ho,

z_ovocia svojich rúk vysádza vinicu.

{v}17{/v}Opasuje si bedrá silou

a otužuje svoje ramená.

{v}18{/v}Skusuje a vidí, že jej podnikanie je dobré,

jej lampa ani v_noci nezhasne.

{v}19{/v}Svojimi rukami siaha po praslici,

jej prsty sa chápu vretena.

{v}20{/v}Bedárovi svoje dlane otvára

a k_chudobnému ruky vystiera.

{v}21{/v}Nebojí sa o_svoj dom, keď príde zima a sneh,

lebo všetci v_jej dome majú po dvoch oblekoch.

{v}22{/v}Narobila si prikrývky;

jej odev sú kment a purpur.

{v}23{/v}Jej muž je vážený pri mestských bránach,

keď zasadá so staršími z_krajiny.

{v}24{/v}Robí a predáva jemné šaty

a Kanaánčanom ponúka opasky.

{v}25{/v}Jej odevom je statočnosť a krása,

s_úsmevom čaká budúci deň.

{v}26{/v}Ujíma sa slova s_múdrosťou

a na jej jazyku je zákon dobroty.

{v}27{/v}Sleduje, čo sa robí v_jej dome,

a neje z_chleba lenivosti.

{v}28{/v}Jej deti vstávajú a dobrorečia jej;

aj jej muž ju chváli:

{v}29{/v}„Mnohé ženy znamenite pracovali,

ale ty si ich všetky predstihla!“

{v}30{/v}Klamlivý je pôvab a krása márna,

len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.

{v}31{/v}Dajte jej z_ovocia jej rúk

a nech ju chvália v_bránach mesta jej diela.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Prís 31, 17. 18{/r}; porov. {r}Ž 46, 6{/r}

Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená; {*} Preto jej lampa nikdy nezhasne.

Boh jej pomáha svojím pohľadom, Boh je s_ňou, nezachveje sa. {*} Preto jej lampa nikdy nezhasne.

Z_príhovoru pápeža Pia Dvanásteho k_novomanželom

(Discorsi e Radiomessaggi, 11 mart. 1942: 3, 385-390)

{p}

Žena, slnko rodiny

V_rodine žiari akési vlastné slnko. Je ním žena. Počujte, čo o_nej hovorí Sväté písmo: „Pôvab úprimnej ženy potešuje muža. Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab. Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe, tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.“{n}{r}Sir 26,16.19.21{/r}{/n}

Naozaj žena a matka je ako slnko rodiny. Je slnkom svojou veľkodušnosťou a schopnosťou obetovať sa, stálou radosťou, pozornou a milou starostlivosťou o_všetko, čo môže urobiť radosť mužovi a deťom. Ona sála okolo seba svetlo a srdečné teplo. Hoci sa hovorí, že manželstvo je šťastné vtedy, keď obaja manželia idú doň s_túžbou urobiť šťastným toho druhého, a nie seba, a hoci to závisí od obidvoch, predsa len takýto vynikajúci duševný zmysel a úloha sú výsadou ženy. Lebo ona je od prírody obdarená materským citom a akousi zvláštnou múdrosťou a rozumnosťou srdca. Preto na príkrosť odpovedá vľúdnosťou, keď ju urazia, dá najavo svoju dôstojnosť spojenú s_úctou, tak ako keď slnko na úsvite rozveselí zahmlené ráno a večer pri západe ožiari zlatými lúčmi ťažké mraky.

Žena je slnko rodiny svojím jasným pohľadom a milým slovom. Jej oči a hlas príjemne vnikajú do duše, zjemňujú ju, zmocňujú sa jej, dvíhajú ju, utišujú v_nej búrky vášní a muža vyzývajú k_radosti z_dobra a k_blaživému rodinnému rozhovoru po celodennej, často namáhavej práci v_úrade alebo na poli, v_zložitých obchodných záležitostiach alebo v_rastúcom priemysle.

Žena je slnko rodiny zvláštnou prirodzenou a šľachetnou úprimnosťou, vážnou jednoduchosťou a ušľachtilou kresťanskou dôstojnosťou; ďalej vnútornou sústredenosťou, duševnou vyrovnanosťou a príjemným vystupovaním, vkusným oblečením a prizdobením i_skromným a príťažlivým správaním. Jemný a vnímavým duch, pôvabné črty tváre, mlčanie a úsmev bez zlomyseľnosti, pohyby hlavy prezrádzajúce dobrotu, to všetko jej získava krásu ušľachtilého a pritom jednoduchého kvetu, ktorý otvára lupene na prijímanie a vyžarovanie slnečných farieb.

Kiež by ste si uvedomili, aké vznešené city lásky a vďačnosti vzbudzuje a vštepuje obraz takejto ženy a matky v_srdciach otca a detí!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sir 26, 16a. 19. 21{/r}

Pôvab úprimnej ženy potešuje muža; {*} Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab.

Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe, tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu. {*} Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab.