OBDOBIE CEZ ROK

17. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Z_Druhého listu Korinťanom

{r:2Kor}7, 2-16{/r}

{p}

Apoštolova útecha z_pokánia Korinťanov

Bratia, {v}2{/v}majte miesto pre nás! Nikomu sme neublížili, nikoho sme neskazili, nikoho neoklamali! {v}3{/v}Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste tak v_našich srdciach, že s_nami umierate aj žijete. {v}4{/v}Veľmi vám dôverujem a veľa sa vami chválim; napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení. {v}5{/v}Lebo aj keď sme prišli do Macedónska, naše telo nemalo nijaký odpočinok, ale zo všetkých strán samé súženie: zvonka boje, vnútri úzkosti.

{v}6{/v}Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Títovým príchodom. {v}7{/v}A nielen jeho príchodom, ale aj útechou, na ktorej mal u_vás účasť. Rozprával nám, ako túžite, ako plačete a ako horlíte za mňa, takže som sa ešte viac radoval.

{v}8{/v}A tak ak som vás v_liste aj zarmútil, neľutujem to. A ak som aj ľutoval – lebo vidím, že vás ten list, čo i_len nakrátko, zarmútil_–, {v}9{/v}teraz sa radujem nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste v_ničom neutrpeli škodu našou vinou. {v}10{/v}Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť. {v}11{/v}Pozrite, čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle: akú starosť to vo vás vyvolalo, akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, akú horlivosť, aké potrestanie! Tým všetkým ste ukázali, že ste čistí v_tej veci. {v}12{/v}A ak som vám písal, tak nie kvôli tomu, čo sa dopustil krivdy, ani kvôli tomu, čo ju znášal, ale preto, aby vynikla vaša starosť, ktorú máte pred Bohom o_nás. {v}13{/v}A to nás potešilo.

Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Títova radosť; že pookrial na duchu zásluhou vás všetkých. {v}14{/v}Neostal som v_hanbe, keď som sa vami pred ním chválil; ale ako sa všetko, čo sme vám hovorili, zakladalo na pravde, tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala pravdivá. {v}15{/v}A jeho srdce je vám ešte viac naklonené, keď si spomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho s_bázňou a chvením prijali.

{v}16{/v}Radujem sa, že vám môžem vo všetkom dôverovať.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}2 Kor 7, 10. 9b{/r}

Zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; {*} Zármutok sveta spôsobí smrť.

Náš zármutok bol podľa Božej vôle, aby sme v_ničom neutrpeli škodu. {*} Zármutok sveta spôsobí smrť.

Z_homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Druhý list Korinťanom

(Hom. 14, 1-2: PG 497-499)

{p}

Prekypujem radosťou pri všetkom súžení

Pavol znova zavádza reč na lásku, aby zmiernil tvrdosť pokarhania. Keď ich usvedčil, a tým pokarhal, že ich má rád, ale oni jeho lásku neopätujú, že sa od jeho lásky odtrhli a pridali sa k_iným, skazeným ľuďom, vzápätí mierni príkrosť výčitky slovami: „Majte miesto pre nás“{n}{r}2Kor 7,2{/r}{/n}, čiže: „Milujte nás.“ Prosí o_neveľkú priazeň, z_ktorej majú väčší úžitok tí, čo ju preukazujú, ako tí, čo ju prijímajú. Nepovedal: „Milujte,“ ale to dojímavé: „Majte miesto.“

Ktože nás, pýta sa, vyhnal z_vašich myslí? Kto nás vyhodil? Prečo sa musíme vo vás tiesniť? Lebo ak predtým povedal: „Vo svojom srdci máte málo miesta“{n}{r}2Kor 6,12{/r}{/n}, tu hovorí otvorenejšie: „Majte miesto pre nás“, a znova ich takto priťahuje k_sebe. Veď nič tak neprebúdza lásku, ako keď milovaný spozná, že milujúci veľmi túži po jeho láske.

Hovorí: „Už som povedal, že ste tak v_našich srdciach, že s_nami umierate aj žijete.“{n}{r}2Kor 7,3{/r}{/n} Najväčšia sila lásky je v_tom, že aj keď ňou pohŕdajú, chce s_nimi umierať aj žiť. Nie ste v_našich srdciach hocijako, ale tak, ako som povedal. Lebo sa môže stať, že niekto aj miluje, a pritom uteká pred nebezpečenstvami. Ale my nie.

„Napĺňa ma potecha.“{n}{r}2Kor 7,4{/r}{/n} Aká potecha? Tá, čo vychádza od vás. Potešili ste ma svojimi skutkami, lebo ste sa obrátili k_lepšiemu životu. Kto miluje, je už taký, že sa sťažuje, že nie je milovaný, ale aj sa bojí, aby neprekročil mieru výčitiek a nespôsobil žiaľ. Preto hovorí: „Napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou.“{n}{r}2Kor 7,4{/r}{/n}

Akoby povedal: „Bol som nad vami veľmi zarmútený, ale dali ste mi hojné zadosťučinenie a priniesli útechu. Nielenže ste odstránili príčinu môjho zármutku, ale zaplavili ste ma ešte plnšou radosťou.“

Potom dáva najavo jej veľkosť nielen tým, čo prezrádza, keď hovorí: „Prekypujem radosťou,“ ale aj tým, čo dodáva: „Pri všetkom našom súžení.“{n}{r}2Kor 7,4{/r}{/n} Potešenie, ktoré ste mi spôsobili, hovorí, je také veľké, že ho nemohlo zatieniť ani také veľké súženie. Jeho ohromná sila prekonala všetky ťažkosti, ktoré na nás doľahli, a nedovolila, aby nás duševne vyčerpali.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 12, 12. 15{/r}

Znaky apoštola sa vám prejavili {*} Vo veľkej trpezlivosti, v_znameniach, divoch a mocných činoch.

A ja veľmi rád vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše duše. {*} Vo veľkej trpezlivosti, v_znameniach, divoch a mocných činoch.

PONDELOK

Z_Druhého listu Korinťanom

{r:2Kor}8, 1-24{/r}

{p}

Pavol prosí o_zbierku pre Jeruzalem

{v}1{/v}Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: {v}2{/v}že v_mnohých skúškach súženia z_ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. {v}3{/v}Môžem dosvedčiť, že koľko mohli, ba aj viac ako mohli, sami od seba {v}4{/v}nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. {v}5{/v}Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z_Božej vôle aj nám; {v}6{/v}takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky, aj ho u_vás dokončil.

{v}7{/v}A ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v_slove, v_poznaní, vo všetkej horlivosti a v_láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v_tomto diele lásky. {v}8{/v}Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. {v}9{/v}Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. {v}10{/v}A v_tomto dávam radu. Toto je vám na osoh, vám, čo ste už minulého roku začali nielen konať, ale aj chcieť. {v}11{/v}Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať z_toho, čo máte. {v}12{/v}Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. {v}13{/v}Veď nejde o_to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o_isté vyrovnanie. {v}14{/v}Teraz váš prebytok im pomôže v_nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v_nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané: {v}15{/v}„Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.“

{v}16{/v}Vďaka Bohu, že vložil do Títovho srdca takú istú starosť o_vás. {v}17{/v}Lebo nielenže výzvu prijal, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šiel k_vám. {v}18{/v}Poslali sme s_ním aj brata, ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. {v}19{/v}A nielen to, ale cirkvi ho poverili, aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky, ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty; {v}20{/v}pričom sa chránime, aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch, ktoré opatrujeme. {v}21{/v}Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. {v}22{/v}Poslali sme s_nimi aj nášho brata, o_ktorom sme sa veľa ráz presvedčili, že je horlivý v_mnohých veciach – a teraz bude ešte horlivejší, lebo vám veľmi dôveruje.

{v}23{/v}Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolupracovník u_vás. A naši bratia sú apoštolmi cirkví, Kristovou slávou. {v}24{/v}A tak im prejavte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte, prečo sa vami chválime.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 8, 9{/r}; {r}Flp 2, 7a{/r}

Poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným. {*} Aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu. {*} Aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Z_Rečí svätého biskupa Cézara Arleského

(Sermo 25, 1: CCL 103, 111-112)

{p}

O_Božom a ľudskom milosrdenstve

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“{n}{r}Mt 5,7{/r}{/n} Milovaní bratia, aké milé je slovo milosrdenstvo. A ak už slovo, o_čo viac vec sama!? A hoci by ju všetci ľudia radi mali, horšie je, že nekonajú všetci tak, aby si zaslúžili dostať ju. Hoci všetci chcú milosrdenstvo dosiahnuť, málo je tých, čo chcú milosrdenstvo preukazovať.

Človeče, na akom základe chceš pýtať, čo odmietaš preukázať? Kto si praje milosrdenstvo v_nebi, musí preukazovať milosrdenstvo na tomto svete. A preto, milovaní bratia, že všetci chceme milosrdenstvo, urobme si z_neho patróna v_tomto veku, aby nás ono zachránilo v_budúcom. Lebo v_nebi je milosrdenstvo, ku ktorému sa dostávame cez pozemské milosrdenstvá. Tak to hovorí Písmo: „Pane, tvoje milosrdenstvo je v_nebi.“{n}{r}Ž 36,6{/r} [Vg.]{/n}

Milosrdenstvo je teda pozemské a nebeské, čiže ľudské a božské. Aké je ľudské milosrdenstvo? Také, že si všímaš biedu chudákov. A aké je milosrdenstvo božské? Bezpochyby to, ktoré udeľuje odpustenie hriechov. Všetko, čo ľudské milosrdenstvo uštedruje na ceste, božské milosrdenstvo vo vlasti vracia. Boh totiž na tomto svete mrzne a hladuje vo všetkých chudobných, ako sám hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších, mne ste to urobili.“{n}{r}Mt 25,40{/r}{/n} Teda Boh, ktorý vo svojej dobrote z_neba dáva, chce na zemi dostávať.

Akí sme my? Keď Boh dáva, chceme prijímať, ale keď pýta, nechceme dať! Lebo keď chudobný hladuje, to Kristus trpí núdzu, ako sám hovorí: „Bol som hladný, a nedali ste mi jesť.“{n}{r}Mt 25,42{/r}{/n} Nepohŕdaj teda biedou chudobných, ak chceš bez obáv dúfať v_odpustenie hriechov. Kristus teraz hladuje, bratia, vo všetkých chudobných, on trpí hladom a smädom a čo dostane na zemi, to v_nebi vráti.

Prosím vás, bratia, čo chcete alebo čo hľadáte, keď prichádzate do kostola? Čo iné ako milosrdenstvo? Preukazujte teda pozemské a dosiahnete nebeské. Od teba pýta chudobný, ty pýtaš od Boha. On krajec chleba, ty večný život. Daruj žobrákovi, čo si chceš zaslúžiť od Krista. Počúvaj, ako sám hovorí: „Dávajte a dajú vám.“{n}{r}Lk 6,38{/r}{/n} Neviem, na akom základe chceš prijať, čo nechceš preukázať. A preto keď prichádzate do kostola, dávajte chudobným akékoľvek almužny podľa svojich možností.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 6, 36. 37c-38a{/r}; {r}Mt 5, 7{/r}

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. {*} Odpúšťajte a odpustí sa vám; dávajte a dajú vám.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. {*} Odpúšťajte a odpustí sa vám; dávajte a dajú vám.

UTOROK

Z_Druhého listu Korinťanom

{r:2Kor}9, 1-15{/r}

{p}

Duchovný úžitok zbierky

Bratia, {v}1{/v}o_službe svätým vám vlastne zbytočne píšem. {v}2{/v}Veď poznám ochotu vášho ducha, pre ktorú sa vami chválim pred Macedónčanmi, že Achájsko je už od minulého roku pripravené a vaša horlivosť povzbudila mnohých. {v}3{/v}Poslal som však bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v_tomto vami chválime; aby ste boli pripravení, ako som povedal, {v}4{/v}aby sme sa v_tejto veci nezahanbili my, nechcem povedať vy, až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. {v}5{/v}Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby šli napred k_vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti, a nie lakomstva.

{v}6{/v}Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. {v}7{/v}Každý tak, ako si umienil v_srdci; nie zo žiaľu ani z_donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. {v}8{/v}A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, {v}9{/v}ako je napísané:

„Rozsýpal a dal chudobným;

jeho spravodlivosť trvá naveky.“

{v}10{/v}Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. {v}11{/v}Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu. {v}12{/v}Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu. {v}13{/v}Keď sa osvedčíte v_tejto službe, budú oslavovať Boha za vašu poslušnosť, s_akou vyznávate Kristovo evanjelium, a za štedrú účasť s_nimi i_so všetkými; {v}14{/v}budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť, ktorá je vo vás. {v}15{/v}Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 6, 38{/r}; {r}2 Kor 9, 7a{/r}

Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. {*} Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Každý nech dá tak, ako si umienil v_srdci; nie zo žiaľu ani z_donútenia. {*} Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Z_Homílií svätého biskupa Bazila Veľkého

(Hom. De caritate, 3, 6: PG 31, 266-267. 275)

{p}

Rozsievajte si v_spravodlivosti

Človeče, napodobňuj zem! Prinášaj úrodu ako ona, aby si nebol horší ako mŕtva hmota. Ona prináša ovocie, a nie pre svoj úžitok, ale aby tebe slúžilo. Keď sa ty preukážeš ovocím akejkoľvek dobročinnosti, zbieraš ho sám pre seba, lebo priazeň a odmena za dobré skutky vracajú sa k_darcovi. Daroval si hladnému a čo si dal, stáva sa tvojím, ba vracia sa k_tebe aj so ziskom. Ako zrno, čo padá do zeme, stráca sa na osoh toho, kto seje, tak aj chlieb podaný hladnému prinesie ti neskôr veľký úžitok. Nech je teda koniec poľných prác začiatkom tvojej nebeskej sejby. Veď hovorí: „Rozsievajte si v_spravodlivosti.“{n}{r}Oz 10,12{/r}{/n}

Lebo peniaze zanecháš tu, či chceš, či nechceš. Ale slávu získanú dobrými skutkami odnesieš si pred Pána, kde ťa obstúpi všetok ľud a pred spoločným sudcom ťa nazve živiteľom a štedrým dobrodincom a dá ti všetky mená označujúce ľudskosť a dobrotu. Či nevidíš ľudí, čo za krátku slávu, za pokrik a potlesk ľudu utrácajú bohatstvá v_divadlách, na pretekoch, vo fraškách a v_zápasoch so šelmami, na ktoré sa každému prieči čo i_len pozrieť?

A ty si skúpy na výdavky, ktorými si môžeš získať takú veľkú slávu? Dostane sa ti uznania od Boha, budú ťa chváliť anjeli, blahoslaveným ťa budú nazývať všetci ľudia od stvorenia sveta. Dostaneš večnú slávu, veniec spravodlivosti, nebeské kráľovstvo ako odmenu za správne používanie porušiteľných vecí. Ale ty o_to nedbáš a pre starosť o_terajšie veci pohŕdaš dobrami uloženými v_nádeji. Konaj teda, rozdávaj bohatstvo, buď štedrý a slávny vo výdavkoch, ktoré vynakladáš na chudobných. Nech sa aj o_tebe hovorí: „Rozdeľuje a dáva chudobným, jeho dobročinnosť potrvá naveky.“{n}{r}Ž 112,9{/r}{/n}

Aký by si mal byť vďačný štedrému darcovi, aký veselý by si mal byť, ako by si sa mal tešiť tomu, čo ti prináša úctu, že totiž neobťažuješ pri cudzích dverách, ale iní sa tlačia pri tvojich!? Ty si však mrzutý a ťažko prístupný. Vyhýbaš sa stretnutiam, aby si nebol nútený čo i_len maličkosť popustiť z_rúk. Poznáš len jednu reč: „Nemám, nedám, lebo som chudobný.“ Naozaj si chudobný, ba úplný žobrák. Si chudobný na lásku, chudobný na ľudskosť, chudobný na vieru v_Boha, chudobný na nádej vo večnosť.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 58, 7-8{/r}

Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. {*} Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť.

Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. {*} Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť.

STREDA

Z_Druhého listu Korinťanom

{r:2Kor}10, 1 – 11, 6{/r}

{p}

Apoštolova obrana

Bratia, {v}10,1{/v}ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť, ja, ktorý som vraj zoči-voči medzi vami pokorný, ale keď som vzdialený, trúfam si voči vám. {v}2{/v}Prosím vás, aby som sa nemusel, keď prídem, odvážiť byť taký smelý, ako sa hodlám odvážiť voči niektorým, čo si o_nás myslia, že žijeme podľa tela. {v}3{/v}Žijeme, pravda, v_tele, ale nebojujeme podľa tela {v}4{/v}– lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly {v}5{/v}a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, {v}6{/v}a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná.

{v}7{/v}Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech si uvedomí aj to, že ako je on Kristov, sme aj my. {v}8{/v}Veď ak sa aj trochu viac pochválim mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie, a nie na rúcanie, nebudem sa hanbiť, {v}9{/v}aby sa nezdalo, že vás chcem strašiť listami; {v}10{/v}lebo hovoria: „Jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč úbohá.“ {v}11{/v}Taký nech si uvedomí, že akí sme slovom v_listoch, keď sme vzdialení, takí budeme aj v_skutkoch, keď prídeme.

{v}12{/v}Neodvažujeme sa zaraďovať alebo prirovnávať sa k_tým, čo odporúčajú samých seba. Sú nerozumní, keď sa merajú sami podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. {v}13{/v}My sa však nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery pôsobiska, ktoré nám pridelil Boh, miery prísť až k_vám. {v}14{/v}Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme sa k_vám neboli dostali, veď sme prišli až k_vám s_Kristovým evanjeliom. {v}15{/v}Ani sa nadmieru nechválime cudzou prácou. Máme však nádej, že ako bude rásť vaša viera, získame u_vás veľkú vážnosť na našom pôsobisku {v}16{/v}a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou na cudzom pôsobisku.

{v}17{/v}Kto sa chváli, nech sa chváli v_Pánovi, {v}18{/v}lebo nie ten je osvedčený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

{v}11,1{/v}Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Len ma už strpte! {v}2{/v}Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. {v}3{/v}Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. {v}4{/v}Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali. {v}5{/v}A ja si myslím, že som neurobil o_nič menej ako veľkí apoštoli, {v}6{/v}lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný, v_poznaní nie; veď sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 10, 3-4a{/r}; {r}Ef 6, 16a. 17b{/r}

Žijeme v_tele, ale nebojujeme podľa tela, {*} Lebo zbrane nášho boja nie sú telesné.

Používame štít viery a meč Ducha, ktorým je Božie slovo. {*} Lebo zbrane nášho boja nie sú telesné.

Z_Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

(Cat. 18, 23-25: PG 33, 1043-1047)

{p}

Cirkev čiže zhromaždenie Božieho ľudu

Cirkev sa volá katolíckou čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý kraj, aj preto, že všeobecne a bezo zvyšku učí všetky pravdy, ktoré majú ľudia poznať o_viditeľných i_neviditeľných, o_nebeských i_pozemských veciach. Potom aj preto, že vedie všetky skupiny ľudí, vládcov i_poddaných, učených i_nevzdelaných, k_správnej bohopocte. A konečne preto, že všeobecne lieči a uzdravuje všetky druhy hriechov spáchaných dušou i_telom a vlastní všetky druhy čností, akokoľvek by sa nazývali, v_skutkoch i_slovách a v_akýchkoľvek duchovných daroch.

Veľmi vhodne sa nazýva Cirkvou čiže zhromaždením, lebo všetkých zhromažďuje a vedie k_jednote, ako hovorí Pán v_Knihe Levitikus: „Zhromaždi celú pospolitosť ku vchodu do stánku svedectva.“{n}{r}Lv 8,3{/r}{/n} Ďalej si hodno všimnúť, že slovo „zhromaždi“ sa v_Písme prvý raz používa na tomto mieste, kde Pán ustanovuje Árona za veľkňaza. A v_Deuteronómiu hovorí Boh Mojžišovi: „Zhromaždi ku mne ľud, aby si vypočul moje slová a naučil sa báť sa ma.“{n}{r}Dt 4,10{/r}{/n} A znova spomína Cirkev, keď hovorí o_tabuliach: „Na nich boli napísané všetky slová, ktoré vám povedal Pán na vrchu, sprostred ohňa, v_deň pospolitosti“ čiže zhromaždenia{n}porov. {r}Dt 9,10; 10,4{/r}{/n}. Jasnejšie povedané: „V_deň, keď vás Pán zvolal a keď ste sa zhromaždili.“ Aj žalmista hovorí: „Budem ťa, Pane, oslavovať vo veľkom zhromaždení a chváliť uprostred zástupov.“{n}{r}Ž 35,18{/r}{/n}

Kedysi spieval žalmista: „Na zhromaždení Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.“{n}{r}Ž 68,27{/r}{/n} Vykupiteľ založil z_pohanských národov druhú, našu svätú kresťanskú Cirkev, o_ktorej povedal Petrovi: „A na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“{n}{r}Mt 16,18{/r}{/n}

Keď bola zavrhnutá tá jedna, židovská, po celom svete sa množia Kristove cirkvi, o_ktorých sa hovorí v_žalmoch: „Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v_zhromaždení svätých.“{n}{r}Ž 149,1{/r}{/n} Súhlasne s_tým hovorí Prorok Židom: „Nemám vo vás zaľúbenie, hovorí všemohúci Pán“{n}{r}Mal 1,10{/r}{/n}, a hneď dodáva: „Preto je od východu slnka až po západ oslávené moje meno medzi národmi.“{n}{r}Mal 1,11{/r}{/n} O_tej istej svätej katolíckej Cirkvi píše Pavol Timotejovi: „Aby si vedel, ako si počínať v_Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.“{n}porov. {r}1Tim 3,15{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 2, 9-10a{/r}

Vy ste vyvolený rod, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, {*} Aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud. {*} Aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

ŠTVRTOK

Z_Druhého listu Korinťanom

{r:2Kor}11, 7-29{/r}

{p}

Proti falošným apoštolom

Bratia, {v}7{/v}hádam som sa dopustil hriechu, keď som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení tým, že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium? {v}8{/v}Iné cirkvi som olupoval, prijímal som od nich podporu, aby som mohol vám slúžiť. {v}9{/v}Aj keď som bol u_vás a mal som nedostatok, nikomu som nebol na ťarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli z_Macedónska. Chránil som sa a budem sa chrániť, aby som vám v_ničom nebol na ťarchu. {v}10{/v}Ako je vo mne Kristova pravda, túto chválu mi nik neprekazí v_krajoch Achájska.

{v}11{/v}Prečo? Preto, že vás nemilujem? To vie Boh. {v}12{/v}Ale čo robím, budem robiť aj ďalej, aby som odňal príležitosť tým, čo hľadajú príležitosť ukázať sa, že sú takí ako my, v_čom sa vychvaľujú. {v}13{/v}Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. {v}14{/v}A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. {v}15{/v}Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky.

{v}16{/v}Znova hovorím: Nech si nik nemyslí, že som nerozumný. A ak, prijmite ma ako nerozumného, aby som sa mohol aj ja trochu pochváliť. {v}17{/v}Čo hovorím, nehovorím podľa Pánovej vôle, ale ako nerozumný, čo sa týka tejto chvály. {v}18{/v}Keďže sa mnohí chvália podľa tela, pochválim sa aj ja. {v}19{/v}Veď ochotne znášate nerozumných, lebo sami ste múdri. {v}20{/v}Strpíte, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto nad vami vyvyšuje, keď vás niekto bije po tvári.

{v}21{/v}Na svoju hanbu hovorím, akoby sme my boli slabí. Ak si niekto v_niečom trúfa, hovorím to ako nerozumný, trúfam si aj ja. {v}22{/v}Sú oni Hebreji? Aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovi potomci? Aj ja. {v}23{/v}Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v_nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v_nebezpečenstve smrti. {v}24{/v}Od Židov som päť ráz dostal štyridsať bez jednej, {v}25{/v}tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách; {v}26{/v}často na cestách, v_nebezpečenstvách na riekach, v_nebezpečenstvách od zbojníkov, v_nebezpečenstvách od vlastného rodu, v_nebezpečenstvách od pohanov, v_nebezpečenstvách v_meste, v_nebezpečenstvách na púšti, v_nebezpečenstvách na mori, v_nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; {v}27{/v}v_námahe a lopote, často v_bdení, o_hlade a smäde, veľa ráz v_pôstoch, v_zime a nahote. {v}28{/v}A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o_všetky cirkvi. {v}29{/v}Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo?

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 1, 11b. 12{/r}; {r}2 Kor 2, 10a. 7b{/r}

Evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, {*} Lebo ja som ho neprijal od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista.

Ako je vo mne Kristova pravda, tak som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium. {*} Lebo ja som ho neprijal od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista.

Z_Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

(Cat. 18, 26-29: PG 33, 1047-1050)

{p}

Cirkev, Kristova nevesta

„Katolícka“ Cirkev, to je vlastné meno tejto svätej matky nás všetkých. Ona je aj nevestou nášho Pána Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna (lebo je napísané: „Ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“{n}{r}Ef 5,25{/r}{/n} a všetko, čo nasleduje), aj obrazom a podobou „nebeského Jeruzalema, ktorý je slobodný a matkou nás všetkých.“{n}porov. {r}Gal 4,26{/r}{/n} Ona bola predtým neplodná, no teraz je matkou nespočetných detí{n}porov. {r}Gal 4,27{/r}{/n}.

Po prepustení prvej, v_druhej čiže v_katolíckej Cirkvi „Boh“, ako hovorí Pavol, „ustanovil po prvé apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov“{n}{r}1Kor 12,28{/r}{/n} a všetky možné druhy čností, ako múdrosť a rozumnosť, miernosť, nepremožiteľná trpezlivosť v_prenasledovaniach.

Ona zbraňami spravodlivosti v_pravej i_ľavej ruke, slávou aj potupou{n}porov. {r}2Kor 6,7-8{/r}{/n} najprv v_prenasledovaniach a úzkostiach ozdobila svätých mučeníkov vencami uvitými z_mnohých rozličných kvetov trpezlivosti a teraz v_pokojných časoch z_Božej milosti požíva zaslúženú úctu kráľov a vysokých hodnostárov a nakoniec aj ľudí každého rodu a druhu. A kým králi majú svoju moc vymedzenú na jednotlivé národy rozložené na mnohých miestach, svätá katolícka Cirkev sa teší neohraničenej moci na celom svete. Lebo, ako je napísané, Boh „zaisťuje pokoj jej hraniciam“{n}{r}Ž 147,14{/r}{/n}.

V_tejto svätej katolíckej Cirkvi, kde sme vystrojení aj vynikajúcimi prikázaniami, aj mravmi, budeme mať nebeské kráľovstvo a dosiahneme dedičstvo večného života. A preň znesieme všetko, aby sme ho od Pána získali. Veď nemáme pred sebou nejakú maličkosť, ale nám ide o_dosiahnutie večného života. Preto sa vo vyznaní viery učíme, že po tom: „Vo vzkriesenie tela,“ čiže mŕtvych, o_čom sme hovorili, máme veriť: „A v_život večný,“ o_ktorý my kresťania zápasíme.

Životom v_skutočnosti a opravdivo je Otec, ktorý skrze Syna v_Duchu Svätom vylieva ako z_prameňa na všetkých nebeské dary. Z_jeho dobroty máme aj my ľudia pravdivo prisľúbené dobrá večného života{n}porov. {r}Mt 19,29{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 19, 25{/r}; {r}Ž 33, 12{/r}

Chválu si zaslúži ľud, ktorému bude žehnať Pán zástupov slovami: {*} Ty si dielo mojich rúk, moje dedičstvo, Izrael.

Blažený národ, ktorého Pánom je jeho Boh; ľud vyvolený za dedičstvo. {*} Ty si dielo mojich rúk, moje dedičstvo, Izrael.

PIATOK

Z_Druhého listu Korinťanom

{r:2Kor}11, 30 – 12, 13{/r}

{p}

Apoštol sa chváli svojimi slabosťami

Bratia, {v}11,30{/v}ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. {v}31{/v}Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený naveky, vie, že neklamem. {v}32{/v}V_Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa strážil mesto Damascénov, aby ma chytil, {v}33{/v}ale v_koši ma spustili oknom cez hradby; len tak som unikol jeho rukám.

{v}12,1{/v}Musím sa chváliť, hoci to neosoží, ale prejdem k_videniam a zjaveniam Pána. {v}2{/v}Poznám človeka v_Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi – neviem, či v_tele, či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh, – uchvátený až do tretieho neba. {v}3{/v}A viem, že tento človek – zasa neviem, či v_tele, či mimo tela, to vie Boh, – {v}4{/v}bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. {v}5{/v}Ním sa budem chváliť, sebou samým sa chváliť nebudem, iba ak svojimi slabosťami. {v}6{/v}Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Ale zdŕžam sa, aby si niekto nemyslel o_mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa, {v}7{/v}a aj pre veľkosť zjavení. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. {v}8{/v}Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, {v}9{/v}ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v_slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. {v}10{/v}Preto mám záľubu v_slabostiach, v_potupe, v_núdzi, v_prenasledovaní a v_úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

{v}11{/v}Stal som sa nerozumným. Vy ste ma prinútili – lebo vy ste ma mali odporúčať. Nebol som o_nič menší ako tamtí veľapoštoli, aj keď nie som ničím. {v}12{/v}Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti, v_znameniach, divoch a mocných činoch. {v}13{/v}Lebo o_čo ste boli ukrátení v_porovnaní s_ostatnými cirkvami okrem toho, že som vám nebol na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 12, 9ba; 4, 7{/r}

Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila, {*} Lebo sila sa dokonale prejavuje v_slabosti.

Tento poklad máme v_hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc. {*} Lebo sila sa dokonale prejavuje v_slabosti.

Začiatok Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Polykarpovi

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 4, 3: Funk 1, 247-249)

{p}

Kvôli Bohu musíme zniesť všetko, aby aj on zniesol nás

Ignác, nazývaný aj Teoforus, biskupovi smyrnianskej cirkvi Polykarpovi, ktorého biskupom je zasa Boh Otec a Pán Ježiš Kristus, hojnú spásu!

Vyslovujem uznanie tvojmu nábožnému zmýšľaniu, že je akoby postavené na pevnej skale, a veľmi si cením, že som bol hoden uvidieť tvoju svätú tvár, z_ktorej by som sa najradšej stále tešil v_Bohu. Pre milosť, ktorou si odiaty, ťa zaprisahávam, aby si zrýchľoval svoj beh a povzbudzoval všetkých, aby boli spasení. Zastávaj svoje miesto so všetkou starostlivosťou o_telo i_o_dušu. Staraj sa o_jednotu, nad ktorú nie je nič lepšie. Znášaj všetkých, ako aj teba znáša Pán. Strp všetkých v_láske, ako to aj robíš. Ustavične sa modli. Žiadaj si väčšiu múdrosť, ako máš. Bdej, akoby si mal ducha nespavosti. Hovor s_každým osve, ako to robí Boh. Znášaj choroby všetkých{n}porov. {r}Iz 53,4{/r}{/n} ako dokonalý atlét. Kde je viac námahy, tam je veľký zisk.

Ak budeš mať rád dobrých žiakov, tým si nezaslúžiš nijaké uznanie{n}porov. {r}Lk 6,12{/r}{/n}. Radšej si miernosťou podmaň skazenejších. Tá istá náplasť nehojí každú ranu. Vysoké horúčky mierni mokrými obkladmi. „Vo všetkom buď opatrný ako had a vždy jednoduchý ako holubica.“{n}porov. {r}Mt 10,16{/r}{/n} Telesný i_duchovný si preto, aby si s_tým, čo sa ti ukáže, zaobchodil jemne. A čo nevidno, pros, aby sa ti zjavilo, aby ti nechýbalo nič a aby si oplýval všetkými darmi. Čas čaká na teba ako kormidelník na vietor a búrkou zmietaný na prístav, aby si so svojimi dosiahol Boha. Buď triezvy ako Boží atlét. Sľúbená odmena je nesmrteľnosť a večný život, o_ktorom si aj sám presvedčený. Vo všetkom som zmiernou obetou za teba, ja aj moje putá, ktoré si pobozkal.

Nech ťa nerozrušia tí, čo sa zdajú byť vierohodní, a učia iné. Stoj pevne ako nákova, na ktorú bijú. Veľkí atléti dostávajú rany a víťazia. Zvlášť kvôli Bohu musíme zniesť všetko, aby aj on zniesol nás. Buď ešte usilovnejší, ako si. Skúmaj časy. Očakávaj toho, ktorý je nad časom, večného, neviditeľného, ale kvôli nám viditeľného, nehmatateľného, neschopného trpieť, a predsa kvôli nám schopného trpieť, veď kvôli nám zniesol všetko možné.

Vdovy neslobodno zanedbávať. Po Pánovi ty buď ich ochrancom. Nech sa nič nedeje bez tvojej vôle, ani ty nerob nič bez Boha, čo ani nerobíš. Buď pevný! Čím častejšie sa schádzajte a volaj každého po mene. Sluhami a slúžkami nepohŕdaj. A oni nech nespyšnejú, ale nech slúžia ešte viac na Božiu slávu, aby od Boha dosiahli väčšiu slobodu. Ani nech netúžia vykúpiť sa z_otroctva na účet spoločenstva, aby sa nestali otrokmi žiadostivosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Tim 6, 11b-12a{/r}; {r}2 Tim 2, 10a{/r}

Usiluj sa o_spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. {*} Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života.

Všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu. {*} Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života.

SOBOTA

Z_Druhého listu Korinťanom

{r:2Kor}12, 14 – 13, 13{/r}

{p}

Apoštol čoskoro navštívi Korinťanov, aby ich napravil

Bratia, {v}12,14{/v}toto som už tretí raz pripravený ísť k_vám a nebudem vám na ťarchu. Veď netúžim po vašich veciach, ale po vás; lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. {v}15{/v}A ja veľmi rád vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný?

{v}16{/v}Dobre, ja som vám vraj na ťarchu nebol, ale som chytrák – dostal som vás úskokom. {v}17{/v}Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z_tých, čo som k_vám poslal? {v}18{/v}Poprosil som Títa a poslal som s_ním brata. Azda vás Títus poškodil? Vari sme nekráčali v_tom istom duchu? A v_tých istých šľapajach?

{v}19{/v}Už dávno si myslíte, že sa chceme pred vami vyhovárať? Hovoríme pred Bohom v_Kristovi; a všetko, milovaní, pre vaše budovanie. {v}20{/v}Lebo sa bojím, aby som vás, až prídem, nenašiel azda takých, akých nechcem, a vy aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli sváry, žiarlivosť, hnevy, rozbroje, utŕhania, klebety, vystatovanie, nepokoje. {v}21{/v}Aby ma zasa, až prídem, môj Boh u_vás nepokoril, aby som nemusel žialiť nad mnohými z_tých, čo predtým zhrešili a nerobili pokánie za nečistotu, smilstvo a necudnosť, ktorých sa dopustili.

{v}13,1{/v}Toto už tretí raz idem k_vám: každá výpoveď bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. {v}2{/v}Už som povedal a znova pripomínam, ako keď som bol druhý raz u_vás, a teraz vzdialený tým, čo predtým zhrešili, i_všetkým ostatným, že až zasa prídem, nebudem zhovievavý, {v}3{/v}veď žiadate dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale má medzi vami moc. {v}4{/v}Lebo aj keď bol ukrižovaný v_slabosti, z_Božej moci žije. Aj my sme v_ňom slabí, ale z_Božej moci budeme s_ním žiť pre vás.

{v}5{/v}Seba samých skúmajte, či máte vieru; sami sa skúmajte. Alebo nepoznáte seba samých, že je vo vás Ježiš Kristus? Ibaže ste nehodní. {v}6{/v}A dúfam, že poznáte, že my nie sme nehodní. {v}7{/v}Modlíme sa k_Bohu, aby ste neurobili nič zlé – nie preto, aby sme sa my ukázali ako hodní, ale aby ste vy robili dobre a my aby sme boli ako nehodní. {v}8{/v}Veď nič nemôžeme proti pravde, iba za pravdu. {v}9{/v}Preto sa radujeme, keď sme my slabí a vy ste silní. Aj sa modlíme za to – za vaše zdokonalenie. {v}10{/v}A toto píšem ako vzdialený, aby som si, keď prídem, nemusel prísne počínať podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na rúcanie.

{v}11{/v}Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v_pokoji a Boh lásky a pokoja bude s_vami. {v}12{/v}Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.

{v}13{/v}Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i_spoločenstvo Svätého Ducha nech je s_vami všetkými.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 13, 11{/r}; {r}Flp 4, 7{/r}

Radujte sa, zdokonaľujte sa, žite v_pokoji {*} A Boh lásky a pokoja bude s_vami.

Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia v_Kristovi Ježišovi. {*} A Boh lásky a pokoja bude s_vami.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Polykarpovi

(Nn. 5, 1 – 8, 1. 3: Funk 1, 249-253)

{p}

Nech sa všetko deje na Božiu slávu

Zlým umeniam sa vyhýbaj, ale tým viac o_nich hovor ľudu. Mojim sestrám povedz, aby milovali Pána a boli spokojné s_manželmi telom i_duchom. Podobne aj mojim bratom prikáž v_mene Ježiša Krista, aby milovali svoje manželky ako Pán Cirkev{n}porov. {r}Ef 5,25{/r}{/n}. Kto môže vytrvať v_čistote na slávu Pánovho tela, nech pokorne vytrvá. Ak sa tým vystatuje, je stratený. A ak si niekto myslí, že je väčší ako biskup, zahynie. Patrí sa, aby ženísi a nevesty vstupovali do manželstva po porade s_biskupom, aby to bolo manželstvo podľa Pána, a nie zo žiadostivosti. Nech sa všetko deje na Božiu slávu.

Biskupa počúvajte, aby aj Boh počul vás. Som ochotný položiť svoj život za tých, čo sú podriadení biskupovi, kňazom, diakonom. Bol by som rád, keby som mal s_nimi podiel v_Bohu. Vzájomne si pomáhajte, spoločne zápaste, spoločne bežte, spoločne trpte, spoločne líhajte, spoločne vstávajte, ako Boží správcovia, priatelia a služobníci. Usilujte sa páčiť sa tomu, pre ktorého bojujete a od ktorého dostávate odmenu za službu. Nech sa o_nikom z_vás nezistí, že je zbeh. Vašou zbraňou nech je krst, prilbou viera, kopijou láska, celou zbrojou trpezlivosť{n}porov. {r}Ef 6,11-17{/r}; {r}1 Sol 5,8{/r}{/n}. Vaším vkladom nech sú vaše skutky, aby ste mohli dostať zaslúženú odmenu. V_láskavosti buďte veľkodušní jeden voči druhému, ako je aj Boh voči vám. Kiež by som sa mohol z_vás tešiť ustavične.

Keďže sa Cirkev v_sýrskej Antiochii, ako mi vraveli, zásluhou vašich modlitieb teší z_pokoja, aj ja mám spokojnejšieho ducha v_Božej istote. Len aby som utrpením dosiahol Boha a pri vzkriesení bol uznaný za vášho učeníka. Dobre by bolo, blažený Polykarp, zvolať zhromaždenie, ktoré by bolo milé Bohu, a vybrať niekoho, kto je vám veľmi drahý a je dosť aktívny, aby ste ho mohli vymenovať za Božieho posla. Jeho potom pover tou čestnou úlohou, aby šiel do Sýrie a rozhlásil vašu neúnavnú lásku na Božiu slávu.

Kresťan nemá moc nad sebou, ale podlieha Bohu. Bude to Božie a vaše dielo, ak to urobíte. Dôverujem milosti, že ste pripravení na dobré dielo pre Boha. Keď som sa dozvedel o_vašej veľkej túžbe po pravde, krátkym listom som vás povzbudil.

Ale nemohol som napísať všetkým cirkvám, lebo som sa musel náhle, ako to vyžadoval rozkaz, odplaviť z_Troady do Neapola. Preto napíš ty, veď máš Božie zmýšľanie, cirkvám, čo ležia smerom na východ, aby urobili aj ony to isté. Ktorí môžu, nech pošlú poslov, iní listy po tých, ktorých ty pošleš, aby ste sa preslávili trvalým dielom, ako si zasluhuješ.

Želám vám, aby sa vám stále darilo v_našom Bohu, Ježišovi Kristovi, skrze ktorého ostávajte v_jednote s_Bohom a pod dozorom Boha. Buďte zdraví v_Pánovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 15, 58{/r}; {r}2 Sol 3, 13a{/r}

Buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v_Pánovom diele. {*} Veď viete, že vaša námaha nie je daromná v_Pánovi.

Neochabujte v_konaní dobra. {*} Veď viete, že vaša námaha nie je daromná v_Pánovi.