OBDOBIE CEZ ROK

18. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Z_Knihy proroka Amosa

{r:Am}1, 1 – 2, 3{/r}

{p}

Boží súd nad národmi

{v}1,1{/v}Slová Amosa, pastiera z_Tekuy, ktoré videl o_Izraeli za čias judejského kráľa Ozaiáša a za čias kráľa Jeroboama, Joasovho syna, dva roky pred zemetrasením.

{v}2{/v}Povedal:

„Pán hrmí zo Siona,

a z_Jeruzalema vydáva svoj hlas.

Pasienky pastierov smútia

a temeno Karmelu usychá.“

{v}3{/v}Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Damasku

a pre štyri neodvolám slovo.

Preto, že mlátili Galaád železnými vozmi,

{v}4{/v}zošlem oheň na Azaelov dom

a strávi Benadadove paláce.

{v}5{/v}Polámem závoru Damasku

a zničím obyvateľa Biceatavenu

i_toho, čo drží žezlo Betedenu;

a ľud Sýrie bude odvedený do Kíru,“

hovorí Pán.

{v}6{/v}Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Gazy

a pre štyri neodvolám slovo.

Preto, že odviedli všetkých do zajatia,

aby ich vydali Edomu,

{v}7{/v}zošlem oheň na hradby Gazy

a strávi jej paláce.

{v}8{/v}Zničím obyvateľa Azota

i_toho, čo drží žezlo Askalonu.

Obrátim svoju ruku proti Akkaronu

a zvyšok Filištíncov vyhynie,“

hovorí Pán, Boh.

{v}9{/v}Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Týru

a pre štyri neodvolám slovo.

Preto, že vydali všetkých zajatcov Edomu

a nespomenuli si na bratskú zmluvu,

{v}10{/v}zošlem oheň na hradby Týru

a strávi jeho paláce.“

{v}11{/v}Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Edomu

a pre štyri neodvolám slovo.

Preto, že prenasledoval mečom svojho brata,

udusil v_sebe súcit k_nemu,

neprestajne zotrvával v_hneve

a svoje rozhorčenie udržiaval donekonečna,

{v}12{/v}zošlem oheň na Teman

a strávi paláce Bosry.“

{v}13{/v}Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Ammonových synov

a pre štyri neodvolám slovo.

Preto, že rozpárali ťarchavé ženy Galaádu,

aby rozšíril svoje územie,

{v}14{/v}zapálim oheň na hradbách Rabby

a strávi jej paláce za bojového pokriku v_deň vojny

a za víchrice v_deň búrky.

{v}15{/v}A ich kráľ pôjde do zajatia,

on a jeho kniežatá s_ním,“

hovorí Pán.

{v}2,1{/v}Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Moabu

a pre štyri neodvolám slovo.

Preto, že spálili kosti edomského kráľa

až na popol,

{v}2{/v}zošlem oheň na Moab,

strávi kariotské paláce

a Moab zomrie v_zmätku

za pokriku a zvuku poľnice.

{v}3{/v}Vyhubím sudcu z_jeho stredu

a s_ním pobijem všetky jeho kniežatá,“

hovorí Pán.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 9, 8. 9{/r}; {r}Am 1, 2a{/r}

Pán si už pripravil stolec sudcovský. A spravodlivo bude súdiť svet, {*} Podľa práva bude súdiť národy.

Pán hrmí zo Siona a z_Jeruzalema vydáva svoj hlas. {*} Podľa práva bude súdiť národy.

Začiatok Listu pripisovaného Barnabášovi

(Cap. 1, 1-8; 2, 1-5: Funk 1, 3-7)

{p}

Nádej na život je východisko a cieľ našej viery

Pozdravujem vás, synovia a dcéry, v_pokoji, v_mene Pána, ktorý nás miluje.

Veľké a bohaté sú milosti, ktoré vám Boh udelil. Preto sa viac ako z_čohokoľvek iného nadmieru radujem z_toho, že vaše duše sú blažené a slávne. Veď takto ste prijali zasiatu milosť duchovného daru. A ešte viac sa radujem a dúfam, že budem spasený, keď vidím, že sa na vás naozaj vylial Duch z_Pánovho bohatého prameňa{n}porov. {r}Tít 3,5.6{/r}{/n}. Tak ma ohromil váš zjav, po ktorom som veľmi túžil kvôli vám.

Som presvedčený a som si vedomý, že v_rozhovore s_vami som veľa pochopil, lebo Pán ma sprevádzal na ceste spravodlivosti, a doslova ma to núti milovať vás viac ako svoj život, lebo vo vás prebýva veľká viera a láska pre nádej na onen život{n}porov. {r}Tít 1,2{/r}; {r:Tít}3,37{/r}{/n}. Vzhľadom na to teda, že ak mi na vás záleží a podelím sa s_vami o_niečo z_toho, čo som dostal, bude mi odmenou, že som posluhoval takým duchom. Preto som sa usiloval napísať vám krátko, aby ste mali popri svojej viere aj dokonalé poznanie.

Tri sú základné pravdy Pánovho učenia: nádej na život je východisko a cieľ našej viery; spravodlivosť je východisko a cieľ súdu; veselá a radostná láska je svedectvom spravodlivých skutkov. Lebo Pán nám dáva prostredníctvom prorokov poznať minulé i_prítomné a dal nám schopnosť ochutnať aj prvotiny budúcich vecí. A keď vidíme, že sa všetko po poriadku plní, ako povedal, musíme mať pred ním väčšiu a hlbšiu bázeň. A ja nie ako učiteľ, ale ako jeden z_vás, ukážem vám niektoré veci, ktoré vás už teraz potešia.

Keďže dni sú zlé{n}porov. {r}Ef 5,16{/r}{/n} a pokušiteľ má moc, musíme dávať pozor na seba a skúmať Pánove príkazy. Pomocníkmi našej viery sú bázeň a vytrvalosť a našimi spojencami sú trpezlivosť a zdržanlivosť. A keď ony ostanú čisté v_tom, čo súvisí s_Pánom, spolu s_nimi sa bude radovať múdrosť, rozum, vedomosť a poznanie.

Lebo on sám prostredníctvom všetkých prorokov zjavoval, že nepotrebuje ani obety, ani celopaly, ani obetné dary, ako kedysi povedal: „Načo mi množstvo vašich obiet?“ – hovorí Pán. „Som nasýtený celopalmi a tuk baránkov, ani krv býkov a capov nemám v_obľube, ani keď prichádzate pred moju tvár. Kto toto od vás žiada? Už nebudete šliapať moje nádvorie. Zbytočne obetujete jemnú múku; odporné je mi kadidlo, neznášam vaše novmesiace a soboty.“{n}porov. {r}Iz 1,11-13{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 2, 16{/r}; {r}Gn 15, 6{/r}

Vieme, že človek je ospravedlnený iba skrze vieru v_Ježiša Krista. {*} Aj my sme uverili v_Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z_viery v_Krista.

Abrahám uveril Pánovi a to sa mu počítalo za spravodlivosť. {*} Aj my sme uverili v_Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z_viery v_Krista.

PONDELOK

Z_Knihy proroka Amosa

{r:Am}2, 4-16{/r}

{p}

Pánove súdy proti Júdovi a Izraelovi

{v}4{/v}Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Júdu

a pre štyri neodvolám slovo.

Preto, že zavrhli Pánov zákon

a nezachovávali jeho príkazy

–_oklamali ich ich modly,

za ktorými chodili ich otcovia_–,

{v}5{/v}zošlem oheň na Júdu

a strávi jeruzalemské paláce.“

{v}6{/v}Toto hovorí Pán:

„Pre tri zločiny Izraela

a pre štyri neodvolám slovo.

Preto, že spravodlivého predali za peniaz

a bedára za pár sandálov;

{v}7{/v}do prachu zeme zašľapujú hlavy chudobných

a krivia cestu bedárov,

syn i_otec chodia za jedným dievčaťom

a hanobia moje sväté meno;

{v}8{/v}na plášťoch vzatých do zálohy

váľajú sa pri každom oltári

a v_dome svojho Boha

pijú víno odsúdených.

{v}9{/v}A ja som vyničil

pred nimi Amorejčanov,

čo boli sťa cédre vysokí

a silní ako duby;

zničil som hore ich ovocie

a dolu ich korene.

{v}10{/v}Ja som vás vyviedol

z_egyptskej krajiny

a vodil štyridsať rokov po púšti,

aby ste zaujali krajinu Amorejčanov;

{v}11{/v}z_vašich synov som vzbudil prorokov

a z_vašich mladíkov nazirejcov.

Nie je to tak, Izraelovi synovia?_–

hovorí Pán.

{v}12{/v}Ale nazirejcov ste napájali vínom

a prorokom ste prikazovali:

‚Neprorokujte!‘

{v}13{/v}No ja vás pritisnem k_zemi,

ako pritlačí voz

naložený senom.

{v}14{/v}Rýchly sa nezmôže na útek,

mocný si neudrží silu

a silák si nezachráni život.

{v}15{/v}Lukostrelec neobstojí,

nohy nezachránia bežca,

jazdec si nezachráni život na koni.

{v}16{/v}Najudatnejší z_hrdinov

sa v_ten deň dá na útek nahý,“

hovorí Pán.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Am 2, 10a. 11a. 12b{/r}; {r}Ž 95, 10b-11a{/r}

Ja som vás vyviedol z_egyptskej krajiny a vodil štyridsať rokov po púšti. {*} I_povedal som: Je to ľud s_blúdiacim srdcom; tí veru moje cesty neznajú.

Z_vašich synov som vzbudil prorokov, a prorokom ste prikazovali: Neprorokujte. {*} I_povedal som: Je to ľud s_blúdiacim srdcom; tí veru moje cesty neznajú.

Z_Listu pripisovaného Barnabášovi

(Cap. 2, 6-10; 3, 1. 3; 4, 10-14; Funk 1, 7-9. 13)

{p}

Nový zákon nášho Pána

Boh teda zrušil staré obety, aby v_novom zákone nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nedolieha ako jarmo{n}porov. {r}Gal 5,1{/r}{/n}, nebola obeta ľudským dielom. Preto im opätovne hovorí: „Či som kázal vašim otcom, keď vyšli z_egyptskej krajiny, aby mi prinášali celopaly a žertvy? Ale toto som im prikázal“{n}porov. {r}Jer 7,22-23{/r}{/n}: „Nech nik z_vás nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu.“{n}porov. {r}Zach 8,17{/r}{/n}

Ak teda nie sme hlúpi, musíme postrehnúť dobrotivý zámer nášho Otca. Veď nám hovorí, ako máme k_nemu pristupovať, lebo nás nechce zablúdených hľadať podobne ako ich. Hovorí nám teda: „Obetou Pánovi milou je srdce skrúšené; vôňou ľúbeznou Pánovi je srdce, ktoré oslavuje svojho Stvoriteľa.“{n}porov. {r}Ž 51,19{/r}{/n} Preto musíme, bratia, pozorne skúmať, ako sa spasíme, aby sa náš zlý zvodca nevlúdil do nás a nepripravil nás o_život.

Hovorí im teda opätovne o_týchto veciach: „Prečo sa mi postíte, hovorí Pán, aby dnes bolo počuť v_kriku váš hlas? Nie taký pôst som si ja vyvolil, hovorí Pán, ani človeka, ktorý sa takto umŕtvuje.“{n}porov. {r}Iz 58,4-5{/r} [LXX]{/n} A nám hovorí: „Toto je pôst, aký som si ja vyvolil, hovorí Pán: Rozviaž každé puto nespravodlivé, uvoľni záväzky vynútených zmlúv, utláčaných prepusť na slobodu a roztrhaj všetky nespravodlivé úpisy. Lám hladným svoj chlieb a ak uvidíš nahého, zaodej ho; tých, čo sú bez prístrešia, zaveď do svojho domu.“{n}porov. {r}Iz 58,6-7{/r}{/n}

Utekajme teda od každej márnosti a rozhodne nenáviďme skutky zlej cesty. Neuzatvárajte sa sami do seba a nežite iba pre seba, akoby ste už boli ospravedlnení{n}porov. {r}Hebr 10,25{/r}{/n}, ale schádzajte sa a spolu hľadajte, čo osoží všetkým. Lebo Písmo hovorí: „Beda tým, ktorí sú rozumní sami pre seba a múdri sami pred sebou.“{n}{r}Iz 5,21{/r}{/n} Buďme duchovní, staňme sa dokonalým Božím chrámom. Nakoľko sme schopní, rozjímajme o_bázni pred Bohom a usilujme sa zachovávať jeho príkazy, aby sme sa mohli radovať z_jeho rozhodnutí. Pán „bude bez nadŕžania osobám súdiť“ svet{n}porov. {r}1Pt 1,17{/r}; {r}Rim 2,11{/r}{/n}. A každý dostane podľa svojich skutkov{n}porov. {r}Rim 2,6{/r}; {r}2Tim 4,14{/r}; {r}Zjv 20,13; 22,12{/r}{/n}. Ak bol človek dobrý, bude pred ním kráčať jeho spravodlivosť. Ak bol zlý, bude pred ním mzda neprávosti. Preto sa nikdy neoddávajme odpočinku v_presvedčení, že sme povolaní, aby sme nezaspali vo svojich hriechoch, aby sa nás nezmocnilo knieža zla a nevytrhlo nás z_Pánovho kráľovstva.

A ešte, bratia moji, zamyslite sa aj nad týmto: Ak po toľkých znameniach a zázrakoch, ktoré sa stali v_Izraeli, vidíte, že boli opustení, dajme si pozor, aby sa raz nesplnilo aj na nás, čo je napísané: „Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“{n}{r}Mt 22,14{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 3, 24-25. 23{/r}

Zákon bol naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z_viery. {*} Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi.

Kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. {*} Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi.

UTOROK

Z_Knihy proroka Amosa

{r:Am}7, 1-17{/r}

{p}

Videnia pohrôm

{v}1{/v}Toto mi ukázal Pán, Boh: On tvoril kobylky na počiatku, keď začala rásť otava a bola to otava po kráľovskej kosbe. {v}2{/v}A keď zožrali všetku zeleň v_krajine, povedal som: „Pane, Bože, odpusť, prosím. Akože obstojí Jakub, veď je maličký?“ {v}3{/v}Pán to oľutoval. „Nestane sa to,“ povedal Pán, Boh.

{v}4{/v}Toto mi ukázal Pán, Boh: Pán, Boh, volal na súd ohňom a strávil veľkú priepasť a s_ňou zhltol aj krajinu. {v}5{/v}I_povedal som: „Pane, Bože, prestaň, prosím. Akože obstojí Jakub, veď je maličký?“ {v}6{/v}Pán to oľutoval. „Ani to sa nestane,“ hovorí Pán, Boh.

{v}7{/v}Toto mi ukázal Pán, Boh: Muž stál na hradbách a v_ruke mal olovnicu. {v}8{/v}Tu mi Pán povedal: „Čo vidíš, Amos?“ Odpovedal som: „Olovnicu.“ A Pán povedal: „Pozri, ja položím olovnicu doprostred svojho ľudu, Izraela. Už mu viac neodpustím. {v}9{/v}Budú zrúcané Izákove výšiny a spustnú Izraelove svätyne a povstanem s_mečom proti Jeroboamovmu domu.“

{v}10{/v}Tu poslal Amaziáš, kňaz Betela, odkaz izraelskému kráľovi Jeroboamovi: „Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina už nemôže zniesť jeho reči, {v}11{/v}lebo Amos vraví: ‚Jeroboam zomrie pod mečom a Izrael pôjde ako zajatec zo svojej krajiny.‘“ {v}12{/v}A Amaziáš povedal Amosovi: „Choď, jasnovidec, bež do judejskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! {v}13{/v}V_Beteli už neprorokuj, lebo tu je kráľova svätyňa a chrám kráľovstva.“ {v}14{/v}Amos odpovedal Amaziášovi:

„Nie som prorok

ani žiak proroka;

ja som pastier a pestovateľ poľných fíg.

{v}15{/v}No Pán ma vzal od stáda

a povedal mi:

‚Choď, prorokuj môjmu ľudu, Izraelu!‘

{v}16{/v}Preto teraz počuj slovo Pána: Ty hovoríš: ‚Neprorokuj proti Izraelu a netrať slová proti Izákovmu domu!‘ {v}17{/v}Preto takto hovorí Pán: ‚Tvoja žena bude v_meste neviestkou, tvoji synovia a tvoje dcéry padnú pod mečom a tvoje dedičné pole rozdelia meračským povrazom. Ty zomrieš v_poškvrnenej krajine a Izrael pôjde ako zajatec zo svojej krajiny.‘“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Am 3, 7. 8b; 7, 15{/r}

Pán neurobí nič bez toho, žeby nezjavil svoj zámer svojim sluhom, prorokom. {*} Pán hovorí, kto by neprorokoval?

Vzal ma od stáda a povedal mi: Choď, prorokuj môjmu ľudu. {*} Pán hovorí, kto by neprorokoval?

Z_Listu pripisovaného Barnabášovi

(Cap. 5, 1-8; 6, 11-16; Funk 1, 13-15. 19-21)

{p}

Nové stvorenie

Preto Pán dovolil vydať svoje telo na smrť, aby sme boli posvätení pokropením jeho krvou na odpustenie hriechov. Veď Písmo hovorí o_ňom Izraelu, ale aj nám takto: „Bol prebodnutý pre naše neprávosti a pre naše hriechy strýznený. Jeho rany nás uzdravili. Ako ovcu viedli ho na zabitie a onemel ako baránok pred strihačom.“{n}porov. {r}Iz 53,5.7{/r}{/n} Preto musíme veľmi ďakovať Pánovi, že nám zjavil aj veci minulé, v_prítomných nás poučil a nie sme ani bez poznania budúcich. Veď Písmo hovorí: „Vtákom nenaťahujú siete nespravodlivo.“{n}porov. {r}Prís 1,17{/r}{/n} Tým chce povedať, že právom zahynie človek, ktorý pozná cestu spravodlivosti, a vydá sa cestou tmy.

A ešte toto, bratia moji: Ak Pán dobrovoľne trpel za našu dušu, hoci je Pánom celého sveta a jemu Boh povedal pri stvorení sveta: „Urobme človeka na náš obraz a na našu podobu“{n}{r}Gn 1,26{/r}{/n}, prečo sa dal mučiť ľudskými rukami? Pozrite sa! Proroci mali od neho milosť a o_ňom prorokovali. On sa musel zjaviť v_tele, aby zničil smrť a ukázal zmŕtvychvstanie{n}porov. {r}2Tim 1,10{/r}{/n}, a prijal to, aby splnil prísľub daný otcom a aby ukázal, že nový ľud, ktorý si sám pripravil{n}porov. {r}Lk 1,17{/r}{/n}, kým bol na zemi, bude po vzkriesení z_mŕtvych sám súdiť. Ale on neurčil Izrael a nerobil také veľké znamenia a zázraky preto, že ho oslavovali a milovali.

Keď nás teda odpustením hriechov obnovil, vtlačil nám inú podobu, akoby dušu dieťaťa, či toho, ktorý nás pretvoril. Veď to o_nás hovorí Písmo, keď sa Otec prihovára Synovi: „Urobme človeka na náš obraz a na našu podobu. Nech vládne nad zverinou zeme, nad nebeským vtáctvom a nad morskými rybami.“{n}porov. {r}Gn 1,26{/r}{/n} A keď v_nás Pán videl krásnu podobu, povedal: „Vzrastajte a množte sa a naplňte zem.“{n}{r}Gn 1,28{/r}{/n} Toto povedal Synovi.

A teraz ti ukážem, ako sa prihovára nám. V_posledných časoch uskutočnil druhé stvorenie. Pán hovorí: „Hľa, posledné robím, ako bolo prvé.“{n}porov. {r}Mt 19,30{/r}; {r:Mt}20,16{/r}{/n} Toto zvestoval prorok, keď hovoril: „Vojdite do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, a vládnite nad ňou.“{n}porov. {r}Ex 33,3{/r}{/n} Boli sme teda znovu stvorení, ako opäť hovorí u_iného proroka: „Odstránim z_nich,“ z_tých, ktorých predvídal Pánov Duch, „srdce kamenné a vložím do nich srdce z_mäsa, hovorí Pán.“{n}{r}Ez 11,19{/r}{/n} Lebo aj on sa rozhodol zjaviť sa v_tele a prebývať v_nás. Lebo príbytok nášho srdca je, bratia moji, svätý chrám pre Pána. Veď Pán opäť hovorí: „Budem ťa oslavovať v_zhromaždení svojich bratov a uprostred zhromaždenia svätých ti chcem spievať.“{n}porov. {r}Ž 22,23{/r}; {r:Ž}107,32{/r}{/n} A tak sme to my, ktorých voviedol do dobrej krajiny.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sk 3, 25{/r}; {r}Gal 3, 8a{/r}

Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s_vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: {*} V_tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.

Písmo predvídalo, že Boh z_viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahámovi: {*} V_tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.

STREDA

Z_Knihy proroka Amosa

{r:Am}9, 1-15{/r}

{p}

Spása spravodlivých

{v}1{/v}Videl som Pána,

ako stál pred oltárom

a povedal: „Udri na hlavicu

a otrasú sa prahy;

dolám ich všetky na hlave

a posledného z_nich zabijem mečom.

Neujde z_nich utečenec,

ani sa nezachráni taký, čo prežije.

{v}2{/v}Keby zostúpili až do podsvetia,

aj odtiaľ ich moja ruka vyvedie.

A keby vystúpili až do neba,

stiahnem ich odtiaľ.

{v}3{/v}A keby sa schovali na vrchole Karmelu,

vyhľadám ich tam a odvediem odtiaľ.

Aj keby sa skryli pred mojimi očami

na morskom dne,

prikážem tam hadovi a pohryzie ich.

{v}4{/v}A keby odišli do zajatia

pred svojimi nepriateľmi,

tam prikážem meču a pobije ich.

A upriem na nich svoj zrak

na zlo, a nie na dobro.“

{v}5{/v}A Pán, Boh zástupov,

dotkne sa zeme a ona sa rozplynie.

Žialiť budú všetci jej obyvatelia;

ona sa vzduje celá ako rieka

a klesne ako veľtok Egypta.

{v}6{/v}On si stavia na nebi horné siene

a nad zemou svoju klenbu zakladá.

On volá morské vody

a vylieva ich na povrch zeme.

Jeho meno je Pán.

{v}7{/v}„Synovia Izraela, či nie ste pre mňa

ako synovia Etiópie?“

hovorí Pán.

„A nevyviedol som Izrael

z_egyptskej krajiny,

Filištíncov z_Kaftoru

a Sýrčanov z_Kíru?

{v}8{/v}Oči Pána, Boha,

sa upierajú na hriešne kráľovstvo

a vyhladím ho

z_povrchu zeme.

Ale Jakubov dom

nevyhladím úplne,“

hovorí Pán.

{v}9{/v}„Lebo vydám rozkaz

a zatrasiem domom Izraela medzi všetkými národmi,

ako sa trasie pšenicou na site,

a nepadne ani kamienok na zem.

{v}10{/v}Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu,

ktorí hovoria: ‚Nepriblíži sa a nepríde

na nás pohroma.‘

{v}11{/v}V_ten deň postavím

spadnutý stan Dávida;

zacelím jeho trhliny,

obnovím, čo sa zrútilo,

a postavím ho a bude ako za dávnych dní,

{v}12{/v}aby ovládol

zvyšky Edomu

a všetky národy,

nad ktorými sa vzývalo moje meno,

hovorí Pán, ktorý to urobí.

{v}13{/v}Hľa, prídu dni,

hovorí Pán,

keď oráč ženca dobehne

a šliapač hrozna toho, čo seje semeno;

z_vrchov bude kvapkať mušt

a všetky kopce sa roztečú.

{v}14{/v}Vtedy privediem svoj ľud Izrael zo zajatia;

postavia spustošené mestá a budú v_nich bývať,

vysadia vinice a budú z_nich piť víno,

urobia si záhrady a budú jesť z_nich ovocie.

{v}15{/v}Zasadím ich do ich vlastnej pôdy

a viac ich nik nevytrhne

z_ich zeme, ktorú som im dal,“

hovorí Pán, tvoj Boh.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Sk 15, 17a. 16a. 14b. 15b{/r}

Aby ľudia a všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hľadali Pána, {*} Vrátim sa a znova vybudujem Dávidov stánok, hovorí Pán.

Boh zhliadol a vybral si z_pohanov ľud pre svoje meno, ako je napísané: {*} Vrátim sa a znova vybudujem Dávidov stánok, hovorí Pán.

Z_Listu pripisovaného Barnabášovi

(Cap. 19, 1-3. 5-7. 8-12: Funk 1, 53-57)

{p}

Cesta svetla

Toto je cesta svetla: Kto sa chce dostať na určené miesto, nech sa o_to usiluje svojimi skutkami. Poznanie, ako kráčať po tejto ceste, sme už dostali. Je takéto: Milovať budeš toho, ktorý ťa stvoril. Budeš si ctiť toho, ktorý ťa utvoril. Oslavovať budeš toho, ktorý ťa vykúpil zo smrti. Budeš jednoduchý srdcom a bohatý duchom. Nepridáš sa k_tým, čo kráčajú cestou smrti. Budeš nenávidieť všetko, čo sa nepáči Bohu. Budeš nenávidieť akúkoľvek pretvárku a neopustíš Pánove príkazy. Nebudeš sa vyvyšovať, ale budeš ponížený vo všetkom{n}porov. {r}Mt 23,12{/r}{/n} a nebudeš sa zháňať za slávou. Nebudeš zamýšľať zlé proti svojmu blížnemu. Nebudeš namyslený v_duši.

Milovať budeš svojho blížneho viac ako svoj život. Nezabiješ plod pred narodením, ani ho neusmrtíš po narodení. Neodtiahneš ruku od svojho syna ani od svojej dcéry, ale od detstva ich budeš učiť bázni pred Pánom. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho, ani nebudeš lakomý. Ani vzdychom sa nepripojíš k_pyšným, lež stýkať sa budeš s_poníženými{n}porov. {r}Rim 12,16{/r}{/n} a spravodlivými.

Nech sa ti prihodí čokoľvek, prijmeš to ako dobro vo vedomí, že bez Boha sa nič nedeje. Nebudeš vrtkavý ani neúprimný, lebo dvojaký jazyk je osídlom smrti.

O_všetko sa budeš deliť so svojím blížnym a o_ničom nebudeš hovoriť, že je to tvoje. Veď ak spoločne vlastníte dobrá neporušiteľné, o_koľko viac potom porušiteľné! Nebudeš unáhlený v_reči, lebo ústa sú osídlom smrti{n}porov. {r}Prís 18,21{/r}; {r}Jak 3,8{/r}{/n}. Nakoľko môžeš, budeš čistý v_záujme svojej duše. Nenaťahuj ruky, aby si bral, a nesťahuj ich, keď treba dávať. Milovať budeš ako zrenicu svojho oka všetko, čo ti hovorí Pánovo slovo.

Vo dne v_noci sa budeš rozpamätúvať na deň súdu a každý deň budeš vyhľadávať spoločenstvo svätých, či už sa v_reči namáhaš, či sa pohneš, aby si povzbudil, či rozmýšľaš, ako svojím slovom zachrániť dušu, alebo priložíš ruku k_dielu na vykúpenie svojich hriechov.

Nebudeš rozmýšľať, či dať, ani nebudeš dávať so šomraním a uvidíš, kto vypláca dobrú mzdu. Budeš strážiť, čo ti zverili, ani k_tomu nepridáš, ani neuberieš{n}porov. {r}Dt 12,32{/r}; {r:Dt}13,1{/r}{/n}. Zlého budeš ustavične nenávidieť. Budeš spravodlivo súdiť{n}porov. {r}Dt 1,16{/r}; {r}Prís 31,9{/r}{/n}. Nebudeš robiť rozbroje, ale budeš zaisťovať pokoj zmierovaním protivníkov. Budeš vyznávať svoje hriechy. Nepôjdeš sa modliť so zlým svedomím. Toto je cesta svetla.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 119, 101-102{/r}

Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty. {*} Chcem dodržiavať tvoje slová, Pane.

Neodkláňam sa od tvojich predpisov, lebo ty si mi zákon stanovil. {*} Chcem dodržiavať tvoje slová, Pane.

ŠTVRTOK

Začiatok Knihy proroka Ozeáša

{r:Oz}1, 1-9; 3, 1-5{/r}

{p}

Prorok je znakom Božej lásky pre svoj ľud

{v}1,1{/v}Pánovo slovo, ktoré zaznelo Beerovmu synovi Ozeášovi za čias júdejských kráľov Oziáša, Joatama, Achaza, Ezechiáša a za čias izraelského kráľa Jeroboama, Joasovho syna.

{v}2{/v}Začiatok Pánovho slova cez Ozeáša. Pán povedal Ozeášovi:

„Choď, vezmi si smilnú ženu

a deti zo smilstva,

lebo krajina sa smilne odvracia od Pána.“

{v}3{/v}Šiel teda a vzal si Debelaimovu dcéru Gomeru. Ona počala a porodila mu syna. {v}4{/v}A Pán mu povedal: „Daj mu meno Jezrahel, lebo ešte chvíľku a potrestám Jezrahelovu krv na Jehuovom dome a zruším kráľovstvo Izraelovho domu. {v}5{/v}V_ten deň dolámem Izraelov luk v_Jezrahelskom údolí.“

{v}6{/v}Opäť počala a porodila dcéru. A povedal mu: „Daj jej meno ‚Bez milosrdenstva‘, lebo už sa viac nezmilujem nad Izraelovým domom a neodpustím im. {v}7{/v}Ale nad Júdovým domom sa zmilujem a zachránim ich v_Pánovi, ich Bohu. A nezachránim ich lukom a mečom ani vojnou, koňmi a jazdcami.“ {v}8{/v}A keď odstavila tú ‚Bez milosrdenstva‘, počala a porodila syna. {v}9{/v}A povedal: „Daj mu meno ‚Nie môj ľud‘, lebo vy nie ste môj ľud a ja ‚Nie som‘ váš.“

{v}3,1{/v}A Pán mi ešte povedal: „Choď znova, miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Pán miluje synov Izraela, a oni sa obzerajú za cudzími bohmi a majú radi hroznové koláče.“

{v}2{/v}A kúpil som si ju za pätnásť strieborných, za mericu jačmeňa a za pol merice jačmeňa. {v}3{/v}Povedal som jej: „Veľa dní budeš na mňa čakať; nebudeš smilniť a nebudeš patriť mužovi, ani ja neprídem k_tebe.“ {v}4{/v}Lebo veľa dní budú synovia Izraela bez kráľa a bez kniežaťa, bez obety, bez posvätného stĺpa, bez efódu a bez terafím. {v}5{/v}Po tomto sa synovia Izraela vrátia a budú hľadať Pána, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa, a s_chvením sa privinú k_Pánovi a k_jeho dobru v_posledných dňoch.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 2, 9a. 10a{/r}; {r}Rim 9, 26{/r}

Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo. {*} Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud.

Na mieste, kde sa hovorilo: Vy nie ste môj ľud, tam sa budú volať synmi živého Boha. {*} Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud.

Z_Traktátov biskupa Balduina Canterburského

(Tract. 10: PL 204, 513-514. 516)

{p}

Láska je mocná ako smrť

Smrť je mocná, lebo nás dokáže pripraviť o_dar života. Láska je mocná, lebo nás dokáže vrátiť do lepšieho života.

Smrť je mocná, lebo z_nás dokáže stiahnuť schránku tohto tela a ozbíjať nás. Láska je mocná, lebo dokáže vyrvať smrti korisť a vrátiť nám ju.

Smrť je mocná, lebo sa jej nevie ubrániť nijaký človek. Láska je mocná, lebo vládze aj nad ňou zvíťaziť, otupiť jej osteň, upokojiť jej zápas, zmariť jej víťazstvo. To bude vtedy, keď vyjde na posmech, keď sa bude hovoriť: „Smrť, kdeže je tvoj osteň? Smrť, kde je tvoja sila?“{n}{r}1Kor 15,55{/r}{/n}

„Láska je mocná ako smrť“{n}{r}Pies 8,6{/r}{/n}, lebo Kristova láska je smrťou smrti. Preto hovorí: „Smrť, ja budem tvojou smrťou; budem tvojím zhubcom, podsvetie.“{n}{r}Oz 13,14{/r} [Vg.]{/n} Aj láska, ktorou milujeme Krista, je mocná ako smrť, lebo aj ona je čosi ako smrť: veď je zánikom starého života, koncom nerestí a odložením mŕtvych skutkov.

Ale táto naša láska ku Kristovi je akýmsi odrazom, zrkadlovou podobou, pravdaže slabou, jeho lásky k_nám. Veď „on nás prv miloval“{n}{r}1Jn 4,10{/r} [Vg.]{/n} a príkladom lásky, ktorý nám dal, stal sa pre nás pečaťou, ktorou sa stávame podobnými jeho obrazu, keď odložíme obraz pozemského človeka a nosíme obraz nebeského{n}porov. {r}1Kor 15,49{/r}{/n}, keď jeho milujeme tak, ako sme milovaní. V_tomto „nám zanechal príklad, aby sme kráčali v_jeho šľapajach“{n}porov. {r}1Pt 2,21{/r}{/n}.

Preto hovorí: „Pritisni si ma na srdce sťa prsteň.“{n}{r}Pies 8,6{/r}{/n} To ako keby povedal: „Miluj ma, ako ja milujem teba. Nos ma vo svojej mysli, vo svojej pamäti, vo svojich túžbach, vo svojom vzdychu, vo svojom plači a vzlykaní. Pamätaj, človeče, akého som ťa utvoril, ako som ťa vyvýšil nad ostatné stvorenia, akou hodnosťou som ťa vyznačil, ako som ťa ovenčil slávou a cťou, ako som ťa stvoril len o_niečo menšieho od anjelov, ako som ti všetko položil pod nohy{n}porov. {r}Ž 8,6-7{/r}{/n}. Pamätaj nielen na to, aké veľké veci som ti urobil, ale aj na to, aké drsné a potupné veci som zniesol pre teba. A povedz, či nie si nespravodlivý voči mne, ak ma nemáš rád! Lebo kto ťa má tak rád ako ja? Kto ťa stvoril, ak nie ja? Kto ťa vykúpil, ak nie ja?“

Odstráň zo mňa, Pane, srdce kamenné, odstráň srdce stvrdnuté, odstráň srdce neobrezané. Daj mi nové srdce, srdce z_mäsa, srdce čisté{n}porov. {r}Ez 11,19{/r}{/n}! Ty, ktorý očisťuješ srdce a čisté srdce miluješ, zmocni sa môjho srdca a bývaj v_ňom, udržuj ho a napĺňaj, ty vyšší ako moja najväčšia výška a vnútornejší ako moje najhlbšie vnútro. Ty, vzor krásy a pečať svätosti, vtlač do môjho srdca svoj obraz. Vtlač do môjho srdca svoje milosrdenstvo. „Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.“{n}porov. {r}Ž 73,26{/r}{/n} Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Pies 8, 6b-c. 7a{/r}; {r}Jn 15, 13{/r}

Láska je mocná ako smrť. Jej páľa – to ohňa plápoly a božské plamene. {*} Ani veľké vody lásku neuhasia.

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. {*} Ani veľké vody lásku neuhasia.

PIATOK

Z_Knihy proroka Ozeáša

{r:Oz}2, 4. 8-26{/r}

{p}

Trest Pánovej nevesty a jej obrátenie

Toto hovorí Pán:

{v}4{/v}„Žalujte na svoju matku, žalujte,

lebo ona nie je mojou ženou

a ja nie som jej muž.

Nech odstráni svoje smilstvá zo svojej tváre.

{v}8{/v}Pre toto oboženiem

tvoju cestu tŕním

a ohradím ju plotom

a nenájde svoje chodníky.

{v}9{/v}Pôjde za svojimi milencami,

ale nedostihne ich.

Bude ich hľadať, ale nenájde,

a povie: ‚Pôjdem a vrátim sa

k_môjmu prvému mužovi,

lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz.‘

{v}10{/v}A ona nezbadala,

že ja som jej dával obilie, víno a olej

a rozmnožoval jej striebro a zlato,

z_ktorého urobili Bála.

{v}11{/v}Preto sa obrátim a vezmem si

svoje obilie v_jeho čase

aj svoje víno v_jeho čase;

odnesiem si svoju vlnu i_svoj ľan,

ktoré zakrývali jej nahotu.

{v}12{/v}Teraz odkryjem jej hanbu

pred očami jej milencov

a ani jeden ju nevytrhne z_mojej ruky.

{v}13{/v}Urobím koniec všetkej jej radosti,

jej sviatku, jej novmesiacu,

jej sobote i_všetkým jej slávnostiam.

{v}14{/v}Spustoším jej vinicu i_jej figovník,

o_ktorých hovorí: ‚Ony sú moja mzda,

ktorú mi dali moji milenci.‘

Premením ich na les

a požerie ich poľná zver.

{v}15{/v}A potrescem ju za dni bálov,

keď zapaľovala kadidlo,

ozdobovala sa svojimi náušnicami a svojimi náhrdelníkmi,

chodievala za svojimi milencami

a na mňa zabúdala,

hovorí Pán.

{v}16{/v}Preto ju ja prehovorím,

zavediem ju na púšť

a prihovorím sa jej srdcu.

{v}17{/v}Z_toho istého miesta jej dám jej vinice

aj údolie Achor, bránu nádeje.

Tam bude poslúchať

ako v_dňoch svojej mladosti,

ako v_dňoch, keď vychádzala z_egyptskej krajiny.

{v}18{/v}A v_ten deň,

hovorí Pán,

budeš ma volať: ‚Môj manžel;‘

už ma viac nebudeš volať: ‚Môj Bál.‘

{v}19{/v}Tu odstránim z_jej úst mená bálov

a už nikdy si na ich mená nespomenie.

{v}20{/v}V_ten deň uzavriem pre nich zmluvu

s_poľnou zverou, s_nebeským vtáctvom i_plazmi zeme.

Odstránim z_krajiny

luk, meč a vojnu

a dám im odpočívať v_bezpečí.

{v}21{/v}Vtedy si ťa navždy zasnúbim,

zasnúbim si ťa v_spravodlivosti a práve,

v_láske a milosrdenstve,

{v}22{/v}zasnúbim si ťa vo vernosti

a ty spoznáš Pána.

{v}23{/v}V_ten deň vyslyším,

hovorí Pán,

vyslyším nebesia

a ony vyslyšia zem.

{v}24{/v}Zem vyslyší

pšenicu, víno a olej

a ony vyslyšia Jezrahel.

{v}25{/v}Zasejem si ju do zeme

a zmilujem sa nad tou ‚Bez milosrdenstva‘,

{v}26{/v}‚Nie môjmu ľudu‘ poviem: ‚Ty si môj ľud,‘

a on odpovie: ‚Ty si môj Boh.‘“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Zjv 19, 7b. 9a{/r}; {r}Oz 2, 20{/r}

Nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. {*} Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.

Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Pána. {*} Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.

Z_Duchovného spevu svätého kňaza Jána od Kríža

(Red. A, strofa 38)

{p}

Zasnúbim si ťa navždy

Duša zjednotená s_Bohom a pretvorená v_neho dýcha v_Bohu pre Boha akýmsi najhlbším dychom, podobným Božiemu, ktorým Boh v_nej prítomný dýcha sám v_sebe ako jej vzor. Toto chcel, nakoľko to chápem, vyjadriť svätý Pavol, keď povedal: „Pretože ste synmi, poslal Boh do vašich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: Abba, Otče.“{n}porov. {r}Gal 4,6{/r} [Vg.]{/n} To sa deje v_dokonalých mužoch.

A niet sa čo diviť, že duša je schopná niečoho takého vznešeného. Veď ak jej Boh dáva tú milosť, že môže dospieť k_jednote podobnej tej božskej v_Najsvätejšej Trojici, prečo by bolo, prosím, neuveriteľné, že aj ona myslí, poznáva a miluje v_Trojici, spolu s_Trojicou, a to v_najväčšej podobnosti s_ňou, ale iba účasťou, lebo to v_nej pôsobí Boh?

Ale ako sa to deje, nemôže nijaká moc ani múdrosť vyjadriť ináč, iba ukázať, ako nám Boží Syn vyprosil a zaslúžil ten vznešený stav a miesto, že „sme Božími deťmi“{n}porov. {r}1Jn 3,1{/r}{/n}. A takto prosil Otca: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja“{n}{r}Jn 17,24{/r}{/n}, čiže na základe účasti uskutočňovali to isté dielo, ktoré konám ja. A ďalej hovorí: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v_tebe, aby aj oni boli v_nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v_nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“{n}{r}Jn 17,20-23{/r}{/n}

To sa deje tak, že s_nimi prežíva tú istú lásku, ktorú prežíva so Synom. Isteže nie prirodzene ako vo vzťahu k_Synovi, ale zjednotením a premenou lásky. Ako ani to, čo tu Syn hovorí Otcovi, nechápe sa tak, že svätí majú byť jedno bytostne a prirodzene, ako sú jedno Otec a Syn, ale to iba znamená, že majú byť jedno jednotou lásky, ako Otec a Syn sú jedno v_jednote Lásky. Preto duše vlastnia na základe účasti tie isté dobrá, ktoré oni vlastnia z_prirodzenosti. Preto sú naozaj bohmi{n}porov. {r}Jn 10,34.35{/r}{/n} na základe účasti podobnosťou a spoločenstvom s_tým istým Bohom.

Preto Peter povedal: „Milosť vám a pokoj v_hojnosti v_poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť, poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti.“{n}{r}2Pt 1,2-4{/r}{/n} A to sa deje tak, že duša má účasť na diele Trojice na základe spomenutého zjednotenia, ktoré sa dokonale uskutoční až v_budúcom živote, ale už aj v_tomto živote možno nájsť jeho výraznú stopu i_predchuť.

Duše, stvorené na to, aby ste sa kochali v_týchto vynikajúcich daroch, čo to robíte?! Okolo čoho sa točia vaše túžby?! Aká žalostná je slepota Adamových detí, keď nevidia, hoci ich zalieva toľké svetlo, a sú hluché na také hlasné volanie!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 3, 1. 2b{/r}

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Boh Otec: {*} Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.

Vieme, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. {*} Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.

SOBOTA

Z_Knihy proroka Ozeáša

{r:Oz}5, 14 – 7, 2{/r}

{p}

Neúprimné obrátenie je márne

Toto hovorí Pán:

{v}5,14{/v}„Ja budem na Efraim ako levica

a ako levíča na Júdov dom;

ja, ja uchmatnem a odídem,

odnesiem a nik mi nevytrhne.

{v}15{/v}Odídem a vrátim sa na svoje miesto,

kým neodčinia vinu,

nebudú hľadať moju tvár;

vo svojom súžení budú túžiť po mne:

{v}6,1{/v}‚Poďte, vráťme sa k_Pánovi,

lebo on nás poranil a on nás uzdraví,

on nás udrel, on nás aj ošetrí.

{v}2{/v}Po dvoch dňoch nás oživí,

na tretí deň nám pomôže vstať

a budeme žiť pred jeho tvárou.

{v}3{/v}Poznávajme, usilujme sa

poznať Pána:

jeho príchod je istý ako zornica.

Príde k_nám ako dážď v_pravý čas,

ako dážď neskorý, čo zavlaží zem.‘

{v}4{/v}Čo mám robiť s_tebou, Efraim?

Čo mám robiť s_tebou, Júda?

Vaša láska je ako ranný mráčik

a ako rosa, ktorá zrána pominie.

{v}5{/v}Preto som ich okresával skrze prorokov,

zabíjal slovami svojich úst.

Spravodlivosť moja jak svetlo vychádza.

{v}6{/v}Lásku chcem, a nie obetu;

poznanie Boha viac ako zápalnú obetu.

{v}7{/v}Oni však v_Adame porušili zmluvu,

tam sa mi spreneverili.

{v}8{/v}Galaád je mesto tých, čo páchajú neprávosť,

poškvrnené krvou.

{v}9{/v}A ako zbojníci číha na muža

húf kňazov.

Na ceste zabíjajú tých, čo idú do Sichemu,

naozaj páchajú zločin.

{v}10{/v}Hroznú vec som videl v_dome Izraela:

smilní tam Efraim,

poškvrnil sa Izrael.

{v}11{/v}Ale aj pre teba, Júda, je pripravená žatva,

keď obrátim osud svojho ľudu.

{v}7,1{/v}Keď chcem uzdraviť Izrael,

vychádza najavo neprávosť Efraima

a zloba Samárie,

lebo sa dopúšťajú klamstva,

zlodej vniká do domu

a vonku lúpi banda zbojníkov.

{v}2{/v}A nepovedia si vo svojom srdci,

že si spomeniem na všetku ich zlobu.

Teraz ich obkľúčili ich skutky,

mám ich pred očami.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 9, 13a{/r}; {r}Oz 6, 6b. 4c{/r}

Choďte a naučte sa, čo to znamená: {*} Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, poznanie Boha viac ako zápalnú obetu.

Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá zrána pominie. {*} Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, poznanie Boha viac ako zápalnú obetu.

Z_traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom

(Lib. 4, 17, 4-6: SCh 100, 590-594)

{p}

Milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Boh nežiadal od ľudí obety a žertvy, ale vieru, poslušnosť a spravodlivosť v_záujme ich spásy. Tak ich Boh učil svoju vôľu, keď u_proroka Ozeáša hovoril: „Milosrdenstvo chcem viac ako obetu, poznanie Boha viac ako zápalnú obetu.“{n}{r}Oz 6,6{/r}{/n} Ale aj náš Pán ich nabádal na to isté: „Keby ste vedeli, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných.“{n}{r}Mt 12,7{/r}{/n} Tým vydal svedectvo prorokom, že hlásali pravdu, a tamtých obvinil, že sú nerozumní vlastnou vinou.

Ale aj svojim učeníkom dal radu, aby obetovali Bohu prvotiny z_jeho stvorení. Nie že by ich potreboval, ale aby oni neboli neužitoční a nevďační. Preto vzal zo stvorených vecí chlieb a vzdával vďaky, hovoriac: „Toto je moje telo.“{n}{r}Mt 26,26{/r}{/n} Podobne aj kalich, ktorý bol pre nás stvorený, vyhlásil za svoju krv a nazval ju novou obetou novej zmluvy. Cirkev ju prijala od apoštolov a prináša ju na celom svete Bohu, tomu, ktorý nám dáva pokrm, ako prvotiny z_jeho darov v_novej zmluve, ktorú jeden z_dvanástich prorokov, Malachiáš, predpovedal takto: „Nemám vo vás zaľúbenie, hovorí všemohúci Pán, a obetu neprijmem z_vašich rúk. Lebo od východu slnka až po západ oslavujú moje meno medzi národmi a na každom mieste prinášajú môjmu menu kadidlo a čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí všemohúci Pán.“{n}{r}Mal 1,10-11{/r}{/n} Týmto veľmi jasno oznamuje, že prvý ľud prestane obetovať Bohu, ale na každom mieste mu budú prinášať obetu, a to čistú, a jeho meno sa bude oslavovať medzi národmi.

Ale aké iné meno sa oslavuje medzi národmi ako meno nášho Pána, ktoré oslavuje Otca a oslavuje aj človeka? A pretože je menom jeho vlastného Syna a on ho urobil človekom{n}porov. {r}Mt 1,21{/r}; {r}Lk 1,31{/r}{/n}, volá ho svojím. Podobne ako keby nejaký kráľ sám namaľoval obraz svojho syna, právom by ten obraz nazýval svojím, a to z_dvoch dôvodov: pretože je to obraz jeho syna a pretože ho sám vytvoril. Tak aj meno Ježiša Krista, ktoré sa oslavuje v_Cirkvi po celom svete, Otec nazýva svojím aj preto, že je to meno jeho Syna, aj preto, že ho sám napísal a dal ľuďom na spásu{n}porov. {r}Sk 4,12{/r}{/n}.

Keďže je teda Synovo meno vlastné Otcovo a Cirkev obetuje vo všemohúcom Bohu skrze Ježiša Krista, správne hovorí v_oboch významoch: „Na každom mieste prinášajú môjmu menu kadidlo a čistú obetu.“{n}{r}Mal 1,11{/r}{/n} A Ján v_Apokalypse hovorí, že kadidlo, to sú „modlitby svätých“{n}porov. {r}Zjv 5,8{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Lk 22, 19. 20{/r}; {r}Prís 9, 5{/r}

Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto je krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, hovorí Pán. {*} Kedykoľvek ich budete prijímať, robte to na moju pamiatku.

Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som vám namiešal. {*} Kedykoľvek ich budete prijímať, robte to na moju pamiatku.