OBDOBIE CEZ ROK

25. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Z_Knihy proroka Ezechiela

{r:Ez}24, 15-27{/r}

{p}

Prorokov život je znamením pre ľud

{v}15{/v}Pán prehovoril ku mne takto: {v}16{/v}„Syn človeka, ja ťa stihnem ranou: vezmem ti potešenie tvojich očí, ale plakať nesmieš ani nariekať; slzy nech ti netečú. {v}17{/v}Tíško vzdychaj, smútočný nárek nekonaj, hlavu si oviň turbanom, obuj si sandále, bradu si nezahaľuj a smútočný pokrm nejedz.“ {v}18{/v}Ráno som teda hovoril ľudu a večer mi zomrela žena. Na druhé ráno som robil, ako mi rozkázal. {v}19{/v}A ľud mi hovoril: „Prečo nám nepovieš, čo to znamená, čo robíš?“ {v}20{/v}Povedal som im: „Pán ku mne prehovoril: {v}21{/v}Povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Boh: Hľa, ja znevážim svoju svätyňu, pýchu vašej sily, potešenie vašich očí a túžbu vašej duše. Vaši synovia a dcéry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom. {v}22{/v}A budete robiť, ako ja robím: bradu si nezahalíte a nebudete jesť smútočný pokrm; {v}23{/v}turbany budete mať na hlavách a sandále na nohách: nebudete plakať ani nariekať, ale budete chradnúť pre svoje neprávosti a vzdychať brat popri bratovi. {v}24{/v}A Ezechiel vám bude znamením: keď to príde, budete robiť všetko, ako on robil, a spoznáte, že ja som Pán, Boh.

{v}25{/v}A ty, syn človeka, v_deň, keď im vezmem ich silu, radosť z_hrdosti, potešenie ich očí a túžbu ich duše, ich synov i_dcéry, {v}26{/v}v_ten deň, keď príde za tebou utečenec, aby ti to oznámil, {v}27{/v}v_ten deň, hovorím, otvoria sa s_utečencom tvoje ústa a budeš hovoriť; už nebudeš mlčať a budeš im znamením a poznajú, že ja som Pán.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ez 24, 24{/r}; {r}Joel 2, 13a{/r}

Ezechiel vám bude znamením: budete robiť všetko, ako on robil, {*} A spoznáte, že ja som Pán, Boh.

Srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k_Pánovi, svojmu Bohu. {*} A spoznáte, že ja som Pán, Boh.

Z_reči svätého biskupa Augustína O_pastieroch

(Sermo 46, 13: CCL 41, 539-540)

{p}

O_slabých kresťanoch

Pán hovorí: „Slabé ste neposilňovali.“{n}{r}Ez 34,4{/r}{/n} To hovorí zlým pastierom, falošným pastierom, pastierom, ktorí hľadajú vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista{n}porov. {r}Flp 2,21{/r}{/n}, ktorí sa tešia dostatku mlieka a vlny, ale o_ovce sa vôbec nestarajú a choré neposilňujú. Medzi slabým čiže nie silným — lebo aj chorí sa nazývajú slabými — ale medzi slabým a chorým, to jest tým, kto sa má zle, zdá sa mi, že je tento rozdiel.

Veď to, bratia, čo sa akosi usilujeme rozlíšiť, môžeme azda aj my pri väčšej dôkladnosti lepšie rozlíšiť, aj iný, najmä ak je skúsenejší alebo má viac svetla v_srdci. Pritom sa však nedajte pomýliť, čo sa týka slov Písma; čo cítim, to hovorím. U_slabého sa treba obávať, aby naňho nedoľahla skúška a nezlomila ho. Nezdravý však chorľavie už dajakou žiadostivosťou, a ona mu bráni nastúpiť na Božiu cestu a vziať na seba Kristovo jarmo.

Všímajte si ľudí, čo chcú dobre žiť: už sa rozhodli dobre žiť, a pritom sú menej schopní znášať zlo ako pripravení konať dobro. A k_sile kresťana patrí nielen schopnosť konať dobré, ale aj znášať zlé. Teda tí, čo sa javia horliví v_dobrých skutkoch, ale hroziace utrpenia znášať nechcú alebo nemôžu, sú slabí. Tí však, čo milujú svet a nejaká zlá žiadostivosť ich odvádza aj od dobrých skutkov, sú nezdraví a chorí. Ležia totiž ako v_chorobe, akoby vôbec nemali sily, a nemôžu nič dobré vykonať.

Taký bol v_duši onen ochrnutý človek, ktorého nemohli priniesť k_Pánovi, a preto tí, čo ho niesli, odkryli strechu a tadiaľ ho spustili{n}porov. {r}Mk 2,1-12{/r}{/n}. Totiž tak by si to mal urobiť v_duši: otvoriť strechu a spustiť Pánovi ochrnutú dušu, nehybnú vo všetkých údoch a neschopnú nijakého dobrého skutku; zato však obťaženú svojimi hriechmi a zmorenú chorobou svojej žiadostivosti. Ak sú teda nehybné všetky údy a ochrnutie je vnútorné a nemôžeš sa dostať k_lekárovi — lekár je možno skrytý a je vnútri: toto je pravý zmysel utajený v_Písme —, vyjav, čo je skryté, otvor strechu a spusť ochrnutého.

Počuli ste, čo majú počuť tí, ktorí to nerobia a robiť zanedbávajú: „Choré ste neposilňovali, zranené neobviazali.“{n}{r}Ez 34,4{/r}{/n} Už sme to povedali. Zlomil ho totiž strach zo skúšok. Pridáva sa niečo, čím sa obväzuje zlomené. Útecha: „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste mohli vydržať.“{n}{r}1Kor 10,13{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 9, 22-23{/r}

Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. {*} Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.

Všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. {*} Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.

PONDELOK

Z_Knihy proroka Ezechiela

{r:Ez}34, 1-6. 11-16. 23-31{/r}

{p}

Izrael je Pánovo stádo

{v}1{/v}Pán prehovoril ku mne takto: {v}2{/v}„Syn človeka, prorokuj o_pastieroch Izraela; prorokuj a povedz pastierom: Toto hovorí Pán, Boh: Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba! Vari pastieri nemajú pásť stádo? {v}3{/v}Mlieko ste jedli, vlnou ste sa odievali, vykŕmené ste zabíjali, ale stádo ste nepásli. {v}4{/v}Slabé ste neposilňovali, choré neliečili, zlomené neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili, stratené nehľadali, ale kruto a násilne ste panovali nad nimi. {v}5{/v}Tak sa moje ovce rozpŕchli, lebo nebolo pastiera: stali sa korisťou divej zveri a roztratili sa. {v}6{/v}Moje stádo blúdilo po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených kopcoch; po šírej zemi sa roztratili moje stáda a nebolo toho, kto by ich hľadal, nebolo toho, kto by ich hľadal.

{v}11{/v}Lebo toto hovorí Pán, Boh: Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. {v}12{/v}Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o_svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli v_oblačnom a hmlistom čase. {v}13{/v}Vyvediem ich spomedzi národov, zhromaždím ich z_krajín a privediem ich do vlasti. A budem ich pásť na izraelských vrchoch, v_dolinách a na lúčinách krajiny. {v}14{/v}Budem ich vodiť na bohatú pastvu a ich ovčinec bude na vysokých vrchoch Izraela. Tam si odpočinú na zelenom trávniku, na izraelských vrchoch nájdu šťavnatú pastvu. {v}15{/v}Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán, Boh. {v}16{/v}Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito.

{v}23{/v}Ustanovím nad nimi jedného pastiera, ktorý ich bude pásť, svojho služobníka Dávida; on ich bude pásť a on bude ich pastierom. {v}24{/v}Ja, Pán, budem ich Bohom a môj služobník Dávid kniežaťom uprostred nich. Ja, Pán, som to povedal. {v}25{/v}Uzavriem s_nimi zmluvu o_pokoji, odstránim z_krajiny zlú zver, takže budú bezpečne bývať na púšti a spávať v_lesoch. {v}26{/v}Urobím ich a okolie môjho pahorku požehnaním a zošlem dážď v_svojom čase: budú to dažde požehnania. {v}27{/v}Stromy na poli vydajú ovocie, aj zem vydá svoju úrodu a budú bez strachu vo svojej krajine a poznajú, že ja som Pán, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z_ruky tých, čo ich zotročujú. {v}28{/v}Už nebudú korisťou národom, ani zemská zver ich nebude požierať, ale budú bývať bezpečne bez akéhokoľvek strachu. {v}29{/v}A vzbudím im slávny výhonok, už ich neubudne od hladu v_krajine, ani viac nebudú znášať potupovanie národov {v}30{/v}a poznajú, že ja, Pán, ich Boh, som s_nimi a oni, dom Izraela, sú môj ľud, hovorí Pán, Boh. {v}31{/v}Vy ste moje stádo, vy ste stádo mojej pastviny a ja som Pán, váš Boh,“ hovorí Pán, Boh.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ez 34, 12b. 13b. 14a{/r}; {r}Jn 10, 10b{/r}

Vyslobodím svoje ovce zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli v_oblačnom a hmlistom čase, a privediem ich do vlasti. {*} Budem ich vodiť na bohatú pastvu.

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. {*} Budem ich vodiť na bohatú pastvu.

Z_reči svätého biskupa Augustína O_pastieroch

(Sermo 46, 14-15: CCL 41, 541-542)

{p}

Naliehaj vhod i_nevhod

„Blúdiace ste nevolali, stratené nehľadali.“{n}{r}Ez 34,4{/r}{/n} Preto sa nachádzame niekde medzi rukami zbojníkov a zubami dravých vlkov a pre tieto nebezpečenstvá prosíme, aby ste sa modlili. Ale sú aj zaťaté ovce. Keď hľadáme blúdiace, hovoria, že blúdia a sú stratené, a preto nie sú naše: „Čo s_nami chcete? Prečo nás hľadáte?“ Akoby to nebol jeden a ten istý dôvod, pre ktorý ich chceme a pre ktorý ich hľadáme. Preto, že blúdia a strácajú sa. Hovorí: „Ak blúdim a strácam sa, čo chceš so mnou? Prečo ma hľadáš?“ Blúdiš, a preto ťa chcem zavolať späť. Stratil si sa, a preto ťa chcem nájsť. „Ale ja chcem blúdiť, ja sa chcem stratiť.“

Ty chceš blúdiť, ty sa chceš stratiť? Tým väčšmi to ja nechcem. Odvažujem sa to povedať priamo, aj keď nevhod. Veď počujem Apoštola, ktorý hovorí: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i_nevhod.“{n}{r}2Tim 4,2{/r}{/n} Komu je to vhod? Komu nevhod? Vhod, pravdaže, tým, čo chcú, nevhod tým, čo nechcú. Aj keď nevhod, odvažujem sa povedať: „Ty chceš blúdiť, ty sa chceš stratiť, ja nechcem.“ Napokon to nechce ten, ktorý mi hrozí. Keby som to chcel, pozri, čo by povedal, pozri, ako by vyčítal: „Blúdiace ste nevolali, stratené nehľadali.“ Teba sa mám báť viac ako jeho? „Veď sa všetci musíme dostaviť pred Kristovu súdnu stolicu.“{n}{r}2Kor 5,10{/r}{/n}

Budem volať blúdiacu, budem hľadať stratenú. Či chceš, alebo nechceš, budem to robiť. Aj keď ma pri hľadaní dodriape lesné tŕnie, prederiem sa všetkými húštinami. Prehľadám všetky ploty. Keď mi dá hroziaci Pán sily, poprechodím všetko. Zavolám blúdiacu, vyhľadám stratenú. Ak nechceš, aby som trpel, nechci zablúdiť, nechci sa stratiť. A nielenže trpím, keď ty blúdiš a strácaš sa. Bojím sa, aby som nedbalosťou o_teba nezabil aj to, čo je silné. Len pozri, čo nasleduje: „A silné ste umorili.“{n}porov. {r}Ez 34,4{/r}{/n} Ak zanedbám blúdiacu a stratenú, aj silnej sa zapáči blúdiť a stratí sa.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sir 4, 28-29{/r}; {r}2 Tim 4, 2{/r}

Nezamlč slovo v_jeho čase, neskrývaj svoju múdrosť pre jej krásu. {*} Lebo múdrosť možno poznať v_slove a rozumnosť v_odpovedi jazyka.

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i_nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. {*} Lebo múdrosť možno poznať v_slove a rozumnosť v_odpovedi jazyka.

UTOROK

Z_Knihy proroka Ezechiela

{r:Ez}36, 16-36{/r}

{p}

Budúca obnova Božieho ľudu na tele, v_srdci i_na duchu

{v}16{/v}Pán prehovoril ku mne takto: {v}17{/v}„Syn človeka, Izraelov dom býval na svojej pôde a poškvrnil ju svojím správaním a svojimi skutkami. Ich cesta bola predo mnou ako nečistota ženy v_jej čase. {v}18{/v}Preto som na nich vylial svoj hnev: pre krv, ktorú vylievali po zemi a poškvrnili ju svojimi modlami. {v}19{/v}Roztrúsil som ich medzi národy a rozptýlení sú po krajinách. Podľa ich správania a podľa ich skutkov som ich odsúdil. {v}20{/v}Išli medzi národy a všade, kam sa dostali, zhanobili moje sväté meno, lebo sa o_nich vravelo: ‚Toto je Pánov ľud a musel vyjsť zo svojej krajiny.‘ {v}21{/v}A mne záleží na mojom svätom mene, ktoré zhanobil dom Izraela medzi národmi, ku ktorým prišli.

{v}22{/v}Preto povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Boh: Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale z_úcty k_svojmu svätému menu, ktoré ste hanobili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. {v}23{/v}Posvätím svoje veľké meno, zneuctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, — hovorí Pán, Boh. {v}24{/v}Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. {v}25{/v}Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. {v}26{/v}Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z_vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z_mäsa. {v}27{/v}Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. {v}28{/v}Budete bývať v_krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. {v}29{/v}Oslobodím vás od všetkých vašich nečistôt, privolám obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. {v}30{/v}Rozmnožím ovocie stromov i_poľnú úrodu, aby ste už neznášali potupu pre hlad medzi národmi. {v}31{/v}I_rozpomeniete sa na svoje zlé cesty a nedobré skutky a budú vás mrzieť vaše neprávosti a vaše zločiny. {v}32{/v}Ja to nerobím pre vás, hovorí Pán, Boh, to nech vám je známe; hanbite sa a červenajte sa za svoje cesty, dom Izraela.

{v}33{/v}Toto hovorí Pán, Boh: V_deň, keď vás očistím od všetkých vašich neprávostí, keď osídlim mestá a znovu postavím, čo je zrúcané, {v}34{/v}a spustnutú pôdu budú znova obrábať — tú, čo bola pustinou pred očami každého, kto šiel okolo —, {v}35{/v}povedia: ‚Táto neobrobená zem je ako záhrada Edenu; opustené, pusté a rozborené mestá sú opevnené a obývané.‘ {v}36{/v}A národy, ktoré zostanú okolo vás, spoznajú, že ja, Pán, som postavil, čo bolo zborené, a vysadil, čo bolo zanedbané. Ja, Pán, som to povedal, aj to urobím.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ez 11, 19b-20. 19a{/r}

Odstránim z_ich tela srdce kamenné a dám im srdce z_mäsa, {*} Aby kráčali podľa mojich príkazov a aby oni boli mojím ľudom a ja aby som bol ich Bohom.

Dám im iné srdce a do ich vnútra vložím nového ducha. {*} Aby kráčali podľa mojich príkazov a aby oni boli mojím ľudom a ja aby som bol ich Bohom.

Z_reči svätého biskupa Augustína O_pastieroch

(Sermo 46, 18-19: CCL 41, 544-546)

{p}

Cirkev je ako vinič; rastie a tým sa všade šíri

„Po všetkých vrchoch a po všetkých kopcoch; po šírej zemi sa roztratili.“{n}porov. {r}Ez 34,6{/r}{/n} Čo znamená: „Po šírej zemi sa roztratili“? Idú za všetkým pozemským. Páči sa im, majú radi to, čo sa leskne na zemi. Nechcú zomrieť, aby bol ich život ukrytý v_Kristovi{n}porov. {r}Kol 3,3{/r}{/n}. „Po šírej zemi,“ totiž láskou k_pozemským veciam a pretože sú to blúdiace ovce, tak po šírej zemi. Sú na rôznych miestach. Všetky porodila jedna matka, pýcha, ako naša jedna katolícka matka všetkých veriacich kresťanov rozptýlených po celom svete.

A niet sa čo diviť, že zatiaľ čo pýcha plodí rozdelenie, láska plodí jednotu. A predsa táto katolícka matka a v_nej jediný pastier všade hľadá blúdiacich, posilňuje slabých, lieči chorých, obväzuje zlomených; stará sa o_týchto i_o_tamtých, ktorí sa navzájom ani nepoznajú. Ale ona pozná všetkých, lebo je spojená so všetkými.

Ona je ako vinič. Rastie a tým sa všade šíri. Oni sú ako neužitočné výhonky, ktoré vinohradník nožom odrezáva, lebo sú neplodné, aby vinič bol očistený, nie okyptený. A kde boli výhonky odrezané, tam aj zostali. Ale vinič sa rozrastá na všetky strany a pozná svoje výhonky, ktoré na ňom zostali, aj tie, čo sú odrezané vedľa neho{n}porov. {r}Jn 15,1{/r}n.{/n}.

A preto volá späť blúdiacich{n}porov. {r}Ez 34,16{/r}{/n}, lebo aj o_odlomených vetvách hovorí Apoštol: „Boh má moc naštepiť ich znova.“{n}{r}Rim 11,23{/r}{/n} Či teda hovoríš o_ovciach, ktoré sa odtúlali od stáda, alebo hovoríš o_dreve, ktoré je odrezané z_viniča, Boh nie je menej schopný zavolať späť ovce ako opäť naštepiť ratolesti, lebo on je najvyšší pastier{n}porov. {r}Jn 10,14{/r}{/n}, on je pravý vinohradník{n}porov. {r}Jn 15,1{/r}{/n}. „Po šírej zemi sa roztratili; a nebolo toho, kto by ich hľadal, nebolo toho, kto by ich zavolal späť“{n}porov. {r}Ez 34,6{/r}{/n}, ale medzi tými zlými pastiermi. „Nebolo“ totiž človeka, „ktorý by ich hľadal.“

„Preto, pastieri, počujte Pánovo slovo: Ako žijem, hovorí Pán, Boh.“{n}{r}Ez 34,7-8{/r}{/n} Všimnite si, ako začína. Je to ako Božia prísaha, svedectvo o_jeho živote: „Ako žijem, hovorí Pán.“ Pastieri zomreli, ale ovce sú v_bezpečí, lebo Pán žije. „Ako žijem, hovorí Pán, Boh.“ Ktorí pastieri zomreli? Tí, čo hľadajú vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. Budú teda a nájdu sa pastieri, ktorí nehľadajú vlastné záujmy, ale záujmy Ježiša Krista{n}porov. {r}Flp 2,21{/r}{/n}? Rozhodne budú a určite sa nájdu, nechýbajú a chýbať nebudú.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 3, 4. 6. 5{/r}

Dôverujeme Bohu skrze Krista. {*} On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha.

Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z_nás, ale naša schopnosť je z_Boha. {*} On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha.

STREDA

Z_Knihy proroka Ezechiela

{r:Ez}37, 1-14{/r}

{p}

Videnie vzkriesenia Božieho ľudu

{v}1{/v}V_tých dňoch spočinula na mne Pánova ruka, Pán ma v_duchu vyviedol a postavil uprostred údolia, ktoré bolo plné kostí, {v}2{/v}a vodil ma zôkol-vôkol pomedzi ne; bolo ich veľmi veľa v_údolí a boli už celkom zoschnuté. {v}3{/v}A povedal mi: „Syn človeka, ožijú tieto kosti?“ Povedal som: „Pane, ty to vieš.“ {v}4{/v}Potom mi povedal: „Prorokuj o_týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, počujte Pánovo slovo! {v}5{/v}Toto hovorí Pán, Boh, týmto kostiam: Hľa, ja vložím do vás ducha a ožijete. {v}6{/v}Pripevním na vás šľachy, nechám vás obrásť mäsom, obtiahnem vás kožou, dám vám ducha, ožijete a spoznáte, že ja som Pán!“ {v}7{/v}Prorokoval som teda, ako mi rozkázal. Ako som prorokoval, nastal hrkot a pohyb: kosť sa priblížila ku kosti, každá k_svojmu kĺbu. {v}8{/v}Pozeral som sa a hľa, obložili ich šľachy a mäso a zvrchu ich obtiahla koža, ale ducha v_nich nebolo. {v}9{/v}Vtedy mi povedal: „Prorokuj o_duchu, prorokuj, syn človeka. Povedz duchu: Toto hovorí Pán, Boh: Duch, príď od štyroch vetrov a ovej týchto pozabíjaných, nech ožijú.“ {v}10{/v}Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, a vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy — nesmierne veľké vojsko.

{v}11{/v}Potom mi povedal: „Syn človeka, tieto kosti, to je celý dom Izraela. Oni hovoria: ‚Zoschli nám kosti, zhynula naša nádej, sme stratení.‘ {v}12{/v}Preto prorokuj a povedz im: Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z_vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. {v}13{/v}A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z_vašich hrobov, ľud môj. {v}14{/v}Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ez 37, 12b. 13a{/r}; {r}Jn 11, 25{/r}

Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z_vašich hrobov {*} A spoznáte, že ja som Pán.

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. {*} A spoznáte, že ja som Pán.

Z_reči svätého biskupa Augustína O_pastieroch

(Sermo 46, 20-21: CCL 41, 546-548)

{p}

Robte, čo hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte

„Preto, pastieri, počujte Pánovo slovo.“{n}{r}Ez 34,9{/r}{/n} Ale čo majú pastieri počuť? „Toto hovorí Pán, Boh: Ja sám prídem na pastierov a vezmem ich na zodpovednosť za moje ovce.“{n}{r}Ez 34,10{/r}{/n}

Počúvajte a učte sa, Božie ovce! Boh bude brať zlých pastierov na zodpovednosť za svoje ovce, bude ich brať na zodpovednosť za ich smrť. Lebo na inom mieste hovorí cez toho istého Proroka: „Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z_mojich úst slovo, napomeň ich v_mojom mene. Ak poviem hriešnikovi: Zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa bezbožný odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš.“{n}{r}Ez 33,7-9{/r}{/n}

Čo to znamená, bratia? Vidíte, aké je nebezpečné mlčať? Tamten zomrie a zaslúžene zomrie. Zomrie vo svojej bezbožnosti a vo svojom hriechu. Zabije ho jeho nedbalosť. Lebo mohol nájsť živého pastiera, ktorý hovorí: „Ako žijem, hovorí Pán.“{n}{r}Ez 34,8{/r}{/n} Ale keď bude nedbalý a nenapomenie ho ani ten, ktorý je na to predstavený a strážca, aby napomínal, aj on spravodlivo zomrie, aj tamten bude spravodlivo odsúdený. Ale ak povieš, hovorí, bezbožnému, keď mu ja pohrozím mečom: „Zomrieš,“ a on sa nebude usilovať vyhnúť hroziacemu meču, tak príde meč a zabije ho. On zomrie vo svojom hriechu, ale ty si si zachránil život. Preto my nesmieme mlčať a vy, aj keby sme mlčali, musíte počúvať slová Pastiera zo Svätého písma.

Pozrime sa teda, lebo tak som si to rozvrhol, či vezme ovce zlým pastierom a dá ich pastierom dobrým. Vidím, ako berie ovce zlým pastierom. Hovorí totiž: „Ja sám prídem na pastierov a vezmem ich na zodpovednosť za moje ovce a už im nedovolím pásť moje ovce; pastieri už nebudú pásť.“{n}{r}Ez 34,10{/r}{/n} Keď hovorím, aby pásli moje ovce, oni pasú seba, a nie moje ovce, preto „im nedovolím pásť moje ovce“.

Ako im nedovolí pásť jeho ovce? „Robte, čo hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte.“{n}porov. {r}Mt 23,3{/r}{/n} To akoby povedal: „Moje hovoria, svoje robia.“ Ak nerobíte to, čo robia zlí pastieri, nepasú vás oni. A ak robíte, čo hovoria, pasiem vás ja.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 12, 42. 43{/r}; {r}1 Kor 4, 2{/r}

Kto je verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou? {*} Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.

Od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. {*} Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.

ŠTVRTOK

Z_Knihy proroka Ezechiela

{r:Ez}37, 15-28{/r}

{p}

Naznačenie zjednotenia Izraela a Júdu

{v}15{/v}Pán prehovoril ku mne takto: {v}16{/v}„A ty, syn človeka, vezmi si kus dreva a napíš naň: Júdovi a jeho spoločníkom, synom Izraela. Potom vezmi iné drevo a napíš naň: Jozefovi — Efraimovo drevo — a jeho spoločníkom, celému domu Izraela. {v}17{/v}A spoj si ich jedno s_druhým v_jedno drevo a budú jedným v_tvojej ruke. {v}18{/v}A keď sa ťa synovia tvojho ľudu opýtajú: ‚Nevysvetlíš nám, čo tým chceš?‘, {v}19{/v}povieš im: Toto hovorí Pán, Boh: Hľa, ja vezmem Jozefovo drevo, ktoré je v_ruke Efraima, a kmene Izraela, ktoré sú s_ním spojené, priložím ich k_Júdovmu drevu a urobím z_nich jedno drevo; {v}20{/v}budú jedno v_mojej ruke. Drevá, na ktoré napíšeš, budú v_tvojej ruke pred ich očami {v}21{/v}a povieš im: Toto hovorí Pán, Boh: Hľa, ja vezmem synov Izraela spomedzi národov, medzi ktoré išli, zhromaždím ich zovšadiaľ {v}22{/v}a privediem ich do vlastnej krajiny a urobím z_nich jeden národ v_krajine, na vrchoch Izraela. Všetkým bude vládnuť jeden kráľ a už nebudú viac dva národy, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá. {v}23{/v}Už sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami, svojimi ohavnosťami a všelijakými svojimi neprávosťami. Vyslobodím ich zo všetkých neverností, ktorými sa prehrešili, očistím ich a budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. {v}24{/v}Môj služobník Dávid bude ich kráľom a všetci budú mať jedného pastiera. Budú kráčať podľa mojich ustanovení, budú zachovávať a uskutočňovať moje nariadenia. {v}25{/v}Budú bývať v_krajine, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jakubovi a v_ktorej bývali vaši otcovia. Budú v_nej bývať oni, ich deti a deti ich detí navždy a môj služobník Dávid bude ich kráľom naveky. {v}26{/v}Uzavriem s_nimi zmluvu pokoja. Bude to večná zmluva s_nimi, že ich usadím a rozmnožím a uprostred nich navždy umiestim svoju svätyňu. {v}27{/v}Budem bývať s_nimi, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. {v}28{/v}A národy poznajú, že ja som Pán, ktorý posväcuje Izraela; veď uprostred nich bude navždy moja svätyňa.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ez 37, 21. 22a{/r}; {r}Jn 10, 16b. 11b{/r}

Hľa, ja vezmem synov Izraela a zhromaždím ich zovšadiaľ a urobím z_nich jeden národ. {*} A bude jedno stádo a jeden pastier.

Dobrý pastier položí svoj život za ovce. {*} A bude jedno stádo a jeden pastier.

Z_reči svätého biskupa Augustína O_pastieroch

(Sermo 46, 24-25. 27: CCL 41, 551-553)

{p}

Na dobrú pastvu budem vodiť svoje ovce

„Vyvediem ich spomedzi národov, zhromaždím ich z_krajín a privediem ich do vlasti. A budem ich pásť na izraelských vrchoch.“{n}{r}Ez 34,13{/r}{/n} Ustanovil izraelské vrchy, čiže pôvodcov Svätého písma. Tam sa paste, aby ste sa pásli bezpečne. Všetko, čo odtiaľ počujete, nech vám chutí. Čo je odinakiaľ, vypľujte. Aby ste nezablúdili v_hmle{n}porov. {r}Ez 34,12{/r}{/n}, počúvajte hlas pastiera. Zhromaždite sa na vrchoch Svätého písma. Tam je potešenie vášho srdca, tam nie je nič jedovaté, nič cudzie, tam je bohatá pastva. Príďte iba vy, zdravé, zdravé sa paste na izraelských vrchoch.

„Pri potokoch a na lúčinách krajiny.“{n}porov. {r}Ez 34,13{/r} [Vg.]{/n} Lebo z_vrchov, ktoré sme ukázali, vytryskli prúdy ohlasovania evanjelia, veď „po celej zemi rozlieha sa ich hlas“{n}porov. {r}Ž 19,5{/r}{/n}, a všetky lúčiny krajiny stali sa chutnou a výdatnou pastvou pre ovce.

„Budem ich vodiť na dobrú pastvu a na vysoké vrchy Izraela. Tam bude ich ovčinec“{n}porov. {r}Ez 34,14{/r} [Vet. Lat.]{/n}, čiže tam, kde si odpočinú, kde povedia: „Dobre je tu,“ kde povedia: „To je pravda, to je jasné, nepomýlili sme sa.“ V_Božej sláve budú odpočívať ako vo svojom košiari. „A budú spať“{n}porov. {r}Ez 34,14{/r} [Vet. Lat.]{/n}, čiže odpočívať, „a budú odpočívať vo veľkej blaženosti.“

„Na izraelských vrchoch nájdu šťavnatú pastvu.“{n}porov. {r}Ez 34,14{/r}{/n} Už som povedal, že izraelské vrchy sú dobré vrchy, kam upierame zrak, aby nám odtiaľ prišla pomoc{n}porov. {r}Ž 121,1{/r}{/n}. Ale pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i_zem{n}porov. {r}Ž 121,2{/r}{/n}. Preto aby ani naša nádej nebola na dobrých vrchoch, keďže povedal: „Budem pásť“ svoje ovce „na izraelských vrchoch“, a aby si ani ty nezostal na vrchoch, hneď dodáva: „Ja sám budem pásť svoje ovce.“ Upieraj svoj zrak na vrchy, odkiaľ ti príde pomoc, ale počúvaj toho, ktorý hovorí: „Ja sám budem pásť.“{n}porov. {r}Ez 34,15{/r}{/n} Lebo pomoc ti príde „od Pána, ktorý stvoril nebo i_zem“{n}{r}Ž 121,2{/r}; porov. {r:Ž}124,8{/r}{/n}.

Končí takto: „A budem ich pásť spravodlivo.“{n}porov. {r}Ez 34,16-17{/r}{/n} Pozri, že iba on tak pasie, iba on pasie spravodlivo. Veď ktorý človek môže posúdiť človeka? Opovážlivých súdov je všade plno. Ale ten, nad kým sme zúfali, naraz sa obráti a stane sa najlepším. A ten, komu sme veľmi dôverovali, naraz padne a stane sa najhorším. Ani naša obava nie je spoľahlivá, ani naša láska nie je spoľahlivá.

Čím je dnes ten-ktorý človek, sotva vie sám človek. Hoci možno sám ako-tak vie, čím je dnes. Čím však bude zajtra, ani sám nevie. Teda on pasie spravodlivo, každému prideľuje, čo mu patrí: toto týmto, to tamtým, každému, čo treba, toto alebo tamto. Lebo on vie, čo má robiť. On pasie spravodlivo tých, ktorých vykúpil tým, že sa dal nespravodlivo odsúdiť. Teda iba on pasie spravodlivo.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 10, 14{/r}; {r}Ez 34, 11. 13a{/r}

Ja som dobrý pastier. {*} Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Vyvediem ich spomedzi národov a budem ich pásť. {*} Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

PIATOK

Z_Knihy proroka Ezechiela

{r:Ez}40, 1-4; 43, 1-12; 44, 6-9{/r}

{p}

Videnie obnovenia chrámu a Izraela

{v}40,1{/v}V_dvadsiatom piatom roku nášho zajatia, na začiatku roka, v_desiatom mesiaci štrnásteho roku po dobytí mesta, práve v_ten deň spočinula na mne Pánova ruka a zaviedla ma ta. {v}2{/v}V_Božích videniach ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom akoby bola stavba mesta od juhu. {v}3{/v}Voviedol ma ta a hľa, muž, ktorý vyzeral, akoby bol z_bronzu. V_ruke mal ľanový povrázok a meraciu trstinu. Stál v_bráne. {v}4{/v}A tento muž ma oslovil: „Syn človeka, svojimi očami pozeraj a ušami počúvaj a pozorne sleduj všetko, čo ti ukážem, lebo si bol sem privedený na to, aby som ti to ukázal. A všetko, čo uvidíš, oznám domu Izraela.“

{v}43,1{/v}I_zaviedol ma k_bráne obrátenej na východ. {v}2{/v}A hľa, od východu prichádzala veleba Izraelovho Boha; jej šum bol ako šum veľkých vôd a zem žiarila od jeho vznešenosti. {v}3{/v}Zjav, ktorý som videl, bol ten istý, čo som videl, keď prišiel spustošiť mesto; bol podobný zjavu pri videní, ktoré som mal pri rieke Chobar; a padol som na tvár.

{v}4{/v}Pánova veleba vošla do chrámu cez bránu obrátenú na východ. {v}5{/v}Tu ma duch zdvihol a voviedol do vnútorného nádvoria; a hľa, dom bol plný Pánovej veleby. {v}6{/v}A počul som, ako ktosi ku mne z_domu hovorí — pri mne stál muž {v}7{/v}a hovoril mi: „Syn človeka, tu je môj trón a miesto, kde stoja moje nohy, tu budem bývať uprostred synov Izraela naveky. A dom Izraela už nebude zneucťovať moje sväté meno, ani oni, ani ich králi, ani svojím smilstvom, ani mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú tí, {v}8{/v}čo si urobili svoj prah vedľa môjho prahu a svoje veraje vedľa mojich verají, a stena bola medzi mnou a nimi, a zneuctili moje sväté meno ohavnosťami, ktoré popáchali. Preto som ich v_svojom hneve zahubil. {v}9{/v}Teraz teda nech ďaleko zaženú svoje smilstvo a mŕtvoly svojich kráľov odo mňa a budem bývať uprostred nich stále.

{v}10{/v}A ty, syn človeka, ukáž domu Izraela chrám, nech sa hanbia za svoje neprávosti a nech premerajú stavbu. {v}11{/v}A ak sa budú hanbiť za všetko, čo popáchali, opíš dom a jeho zariadenie, východ i_vchod, celú jeho podobu a všetky prikázania o_ňom i_všetky jeho zákony im ukáž a napíš pred ich očami, aby zachovali celú jeho podobu a všetky prikázania o_ňom a plnili ich. {v}12{/v}Toto je zákon domu na temene vrchu: Celé jeho územie dookola je veľmi sväté. Takýto je teda zákon domu.

{v}44,6{/v}A povieš spurnému domu Izraela: Toto hovorí Pán, Boh: Nech vám už stačia všetky vaše ohavnosti, dom Izraela. {v}7{/v}Lebo ste voviedli cudzincov neobrezaných srdcom a neobrezaných na tele, aby boli v_mojej svätyni a poškvrnili môj dom, keď prinášate na obetu môj chlieb, tuk a krv. Porušili ste moju zmluvu všetkými svojimi ohavnosťami, {v}8{/v}neplnili ste službu cez mojich posvätených, ale ich ste mi ustanovili za služobníkov v_mojej svätyni. Preto {v}9{/v}toto hovorí Pán, Boh: Nijaký cudzinec neobrezaný srdcom a neobrezaný na tele nevojde do mojej svätyne, nijaký cudzinec, ktorý je uprostred synov Izraela.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ez 43, 4. 5b{/r}; porov. {r}Lk 2, 22{/r}

Pánova veleba vošla do chrámu cez bránu obrátenú na východ. {*} A hľa, dom bol plný Pánovej veleby.

Rodičia priniesli dieťa Ježiša do chrámu. {*} A hľa, dom bol plný Pánovej veleby.

Z_reči svätého biskupa Augustína O_pastieroch

(Sermo 46, 29-30: CCL 41, 555-557)

{p}

Všetci dobrí pastieri sú v_jednom pastierovi

Kristus ťa teda pasie spravodlivo{n}porov. {r}Ez 34,16-17{/r}{/n}, rozlišuje svoje ovce od oviec, ktoré nie sú jeho. Hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas a idú za mnou.“{n}{r}Jn 10,27{/r}{/n}

Tu nachádzam všetkých dobrých pastierov v_jednom pastierovi. Lebo nechýbajú dobrí pastieri, ale sú v_jednom. Veľa je tých, čo sú rozdelení. Tu sa hovorí o_jednom{n}porov. {r}Ez 34,23{/r}; {r}Jn 10,16{/r}{/n}, lebo sa odporúča jednota. Teda ani teraz sa v_skutočnosti nemlčí o_pastieroch a nehovorí sa o_pastierovi preto, že by Pán nenašiel nikoho, komu by zveril svoje ovce. Ale vtedy ich zveril preto, že našiel Petra. A iba v_samom Petrovi odporúčal jednotu. Apoštolov bolo viac, ale jednému povedal: „Pas moje ovce.“{n}{r}Jn 21,17{/r}{/n} Len nech ani teraz nechýbajú dobrí pastieri, len nech nám nechýbajú, nech nám ich Božie milosrdenstvo dá a ustanoví.

Určite, ak sú dobré ovce, sú aj dobrí pastieri, lebo z_dobrých oviec vychádzajú dobrí pastieri. Ale všetci dobrí pastieri sú v_jednom, sú jedno. Keď oni pasú, pasie Kristus. Veď ženíchovi priatelia nepredvádzajú svoj hlas, ale veľmi sa radujú zo ženíchovho hlasu{n}porov. {r}Jn 3,29{/r}{/n}. Preto teda on pasie, keď pasú oni. A hovorí: „Ja pasiem“{n}porov. {r}Ez 34,15{/r}{/n}, lebo v_nich je jeho hlas, v_nich je jeho láska. Lebo aj keď Petrovi odovzdával svoje ovce ako jeden druhému, chcel ho urobiť jedno so sebou a tak mu zveriť ovce, aby on bol hlavou a tamten zastupoval telo, čiže Cirkev, aby boli ako ženích a nevesta dvaja v_jednom tele.

Čo mu teda povedal prv, ako mu odovzdal ovce, aby mu ich neodovzdal ako niekomu inému? „Peter, máš ma rád? On odpovedal: Mám ťa rád. A opäť: Máš ma rád? A odpovedal: Mám ťa rád. Aj tretí raz: Máš ma rád? Odpovedal: Mám ťa rád.“{n}porov. {r}Jn 21,15-17{/r}{/n} Posilňuje lásku, aby upevnil jednotu. On je teda jeden pastier v_nich a oni sú v_jednom.

O_pastieroch sa mlčí, ale aj nemlčí. Pastieri sa chvália, ale „kto sa chváli, nech sa chváli v_Pánovi“{n}{r}1Kor 1,31{/r}; porov. {r}2Kor 10,17{/r}{/n}. To znamená pásť Krista, to znamená pásť Kristovi, to znamená pásť v_Kristovi, a nepásť pre seba mimo Krista. Veď to nebol naozaj nedostatok pastierov, keď prorok akoby predpovedal budúce zlé časy, vravel: „Ja sám budem pásť svoje ovce“{n}porov. {r}Ez 34,15{/r}{/n}, lebo ich nemám komu zveriť. Ešte bol aj sám Peter, aj ostatní apoštoli v_tomto tele a v_tomto živote, keď povedal on jeden, v_ktorom sú všetci jedno: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z_tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť, aby bolo jedno stádo a jeden pastier.“{n}porov. {r}Jn 10,16{/r}{/n}

Nech sú teda všetci v_jednom pastierovi a nech hovoria jedným hlasom pastiera. Nech ho ovce počúvajú a nech idú za svojím pastierom, teda nie za tým alebo tamtým, ale za jedným. A nech v_ňom všetci hovoria jedným hlasom, nech nemajú rozdielne hlasy. „Prosím vás, bratia, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky.“{n}{r}1Kor 1,10{/r}{/n} Ovce nech počúvajú tento hlas, uchránený pred akoukoľvek roztržkou a očistený od každého bludu, a nech idú za svojím pastierom, ktorý hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas a idú za mnou.“{n}{r}Jn 10,27{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Neopusť, Pane, svoje stádo. {*} Ty si dobrý pastier, ktorý nespí, ale stále bdie.

Nech nad nami bdie tvoje milosrdenstvo, Pane, aby nás neprepadol úskočný nepriateľ a pokušiteľ. {*} Ty si dobrý pastier, ktorý nespí, ale stále bdie.

SOBOTA

Z_Knihy proroka Ezechiela

{r:Ez}47, 1-12{/r}

{p}

Videnie o_prameni vyvierajúcom z_chrámu

V_tých dňoch {v}1{/v}ma obrátil k_bráne chrámu, a hľa, spod prahu chrámu vyvierala voda smerom na východ — na východ bolo totiž obrátené chrámové priečelie — a tiekla z_pravej strany chrámu, južne od oltára. {v}2{/v}Potom ma vyviedol severnou bránou von a obrátil ma smerom k_vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hľa, voda vytekala z_pravej strany. {v}3{/v}Vtom vyšiel smerom na východ muž s_meradlom v_ruke. Odmeral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu — bola po členky. {v}4{/v}Zasa odmeral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu — bola po kolená. {v}5{/v}Znova odmeral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu — bola po pás. Odmeral ešte tisíc lakťov a bola to rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda sa tak zdvihla, že bolo po nej treba plávať; bola to rieka, ktorú nemožno prebrodiť. {v}6{/v}A povedal mi: „Videl si, syn človeka.“ Potom ma zaviedol na breh rieky a obrátil. {v}7{/v}Keď som sa obrátil, videl som na oboch brehoch rieky veľké množstvo stromov. {v}8{/v}A povedal mi: „Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arabu, vleje sa do mora, do slaných vôd, {v}9{/v}a vody sa uzdravia. A všade, kam sa rieka dostane, bude žiť všetko, čo sa hýbe; bude veľmi mnoho rýb všade, kam sa dostane táto voda; ozdravie a žiť bude všetko, k_čomu sa rieka dostane. {v}10{/v}Pri mori budú stáť rybári; od Engaddi až po Engallim sa budú sušievať siete. Bude v_ňom viac druhov rýb, ako je rýb vo Veľkom mori, nesmierne množstvo. {v}11{/v}Ale jeho bariny a močiare nebudú uzdravené, budú ponechané soli. {v}12{/v}Pri rieke, na oboch jej brehoch, budú rásť rozličné ovocné stromy. Lístie z_nich neopadne a nikdy nebudú bez ovocia. Každý mesiac prinesú čerstvé plody, lebo jej voda vyteká zo svätyne. Ich ovocie bude pokrmom a ich lístie liekom.“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Ez 47, 1. 9{/r}; porov. {r}Jn 4, 14{/r}

Videl som vodu vyvierať z_pravej strany spod chrámu. {*} A každý, ku komu sa táto voda dostane, bude žiť.

Voda, ktorú im ja dám, stane sa v_nich prameňom vody prúdiacej do večného života. {*} A každý, ku komu sa táto voda dostane, bude žiť.

Z_traktátov svätého biskupa Hilára O_žalmoch

(Ps 65, 14-15: CSEL 22, 245-246)

{p}

Mocný prúd rieky obveseľuje Božie mesto

„Božia rieka je plná vody; ľuďom pripravuješ pokrm. Takto sa staráš o_zem.“{n}porov. {r}Ž 65,10{/r} [Vet. Lat.]{/n} A niet vonkoncom dôvodu pochybovať o_rieke. Lebo Prorok hovorí: „Mocný prúd rieky obveseľuje Božie mesto.“{n}{r}Ž 46,5{/r}{/n} A sám Pán hovorí v_evanjeliách: „Z_vnútra toho, kto sa napije z_vody, ktorú ja dám, stane sa prameň živej vody prúdiacej do večného života.“{n}porov. {r}Jn 4,14{/r}; {r:Jn}7,38{/r}{/n} A opäť: „Z_vnútra toho, kto uverí vo mňa, ako je napísané, potečú prúdy vody. To povedal o_Duchu Svätom, ktorého mali dostať tí, čo v_neho uverili.“{n}{r}Jn 7,38-39{/r}{/n} Teda táto Božia rieka sa napĺňa vodou. Zaplavujú nás dary Ducha Svätého a vlieva sa do nás Božia rieka, napĺňaná vodou z_tohto prameňa života. A máme pripravený aj pokrm.

Aký je to pokrm? Ten, ktorý nás pripravuje na spoločenstvo s_Bohom{n}porov. {r}2Pt 1,4{/r}{/n} a účasťou na svätom tele nás potom vovádza do spoločenstva so svätým telom. To naznačuje aj tento žalm: „Ľuďom pripravuješ pokrm. Takto sa staráš o_zem.“{n}{r}Ž 65,10{/r}{/n} Lebo hoci nás tento pokrm živí v_terajšom živote, pripravuje nás na budúci.

My, znovuzrodení vo sviatosti krstu, máme veľkú radosť, keď v_sebe pocítime nejaké podnety Ducha Svätého, keď nám dá porozumieť tajomstvo, pochopiť proroctvo, múdrosť v_reči, pevnú nádej, dar uzdravovať a vládu nad zlými duchmi. Prenikne nás to ako dažďové kvapky, ktoré pôsobia nenápadne, ale napokon prinesú bohaté ovocie.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 36, 9-10; 65, 5b{/r}

Opájajú sa blahobytom tvojho domu, Pane, a pijú z_potoka tvojich rozkoší. {*} Veď u_teba je zdroj života a v_tvojom svetle uvidíme svetlo.

Naplní nás blahobyt tvojho domu. {*} Veď u_teba je zdroj života a v_tvojom svetle uvidíme svetlo.