OBDOBIE CEZ ROK

26. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Začiatok Listu svätého apoštola Pavla Filipanom

{r:Flp}1, 1-11{/r}

{p}

Pozdrav a vzdávanie vďaky

{v}1{/v}Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v_Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom: {v}2{/v}Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i_od Pána Ježiša Krista. {v}3{/v}Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; {v}4{/v}vždy, v_každej svojej modlitbe, keď s_radosťou prosím za vás všetkých, {v}5{/v}za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. {v}6{/v}A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. {v}7{/v}A právom si to myslím o_vás všetkých, veď vás v_srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v_mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. {v}8{/v}Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. {v}9{/v}A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v_pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, {v}10{/v}aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, {v}11{/v}plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 1, 9. 10a{/r}. porov. {r:Flp 1,}6{/r}

Nech vaša láska čoraz viac rastie v_pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, {*} Aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany.

Som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. {*} Aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany.

Začiatok Listu svätého biskupa a mučeníka Polykarpa Filipanom

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)

{p}

Milosťou ste spasení

Polykarp a starší, čo sú s_ním, Božej Cirkvi, ktorá putuje vo Filipách: Milosrdenstvo vám a pokoj od všemohúceho Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista v_hojnosti.

Veľmi som sa zaradoval v_našom Pánovi Ježišovi Kristovi, že ste prijali obrazy pravej lásky a že ste, ako sa na vás patrilo, sprevádzali tých, čo sú spútaní okovami, ktoré svedčia svätým a sú diadémami pre tých, ktorých si naozaj vyvolil Boh a náš Pán. Ale aj preto, že pevný koreň vašej viery, známy od najstarších čias, trvá až doteraz a prináša ovocie v_našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa podvolil ísť až na smrť za naše hriechy. „Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk podsvetia.“{n}{r}Sk 2,24{/r}{/n} „A vy v_neho veríte, hoci ho nevidíte, a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy“{n}porov. {r}1Pt 1,8{/r}{/n}, do ktorej mnohí túžia vojsť; lebo viete, že „milosťou ste spasení, nie zo skutkov“{n}porov. {r}Ef 2,8-9{/r}{/n}, ale z_Božej vôle skrze Ježiša Krista.

„Preto si prepášte bedrá“{n}{r}1Pt 1,13{/r}{/n} a „slúžte Bohu v_bázni“{n}{r}Ž 2,11{/r} [Vg.]{/n} a v_pravde. Zanechajte zbytočné a prázdne reči a davové blúznenie, „veď veríte v_toho, ktorý vzkriesil z_mŕtvych nášho Pána Ježiša Krista a dal mu slávu“{n}porov. {r}1Pt 1,21{/r}{/n} a miesto po svojej pravici. Jemu je podriadené všetko v_nebi i_na zemi, jemu slúži každý duch, on príde ako sudca živých i_mŕtvych{n}porov. {r}Sk 10,42{/r}{/n}, za jeho krv vezme Boh na zodpovednosť tých, čo neveria v_neho.

Ale ten, ktorý ho vzkriesil z_mŕtvych, vzkriesi aj nás{n}porov. {r}2Kor 4,14{/r}{/n}, ak budeme plniť jeho vôľu, žiť podľa jeho prikázaní, milovať to, čo miluje on, a zdržiavať sa akejkoľvek nespravodlivosti, podvodu, chamtivosti, závisti a krivého svedectva, „ak sa nebudeme odplácať zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie“{n}porov. {r}1Pt 3,9{/r}{/n}, úderom za úder, preklínaním za preklínanie, ale budeme pamätať na to, čo učil Pán: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Zmilúvajte sa, aby ste dosiahli milosrdenstvo. Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“{n}porov. {r}Mt 7,1{/r}; {r}Lk 6,36-38{/r}{/n} A: „Blahoslavení chudobní a prenasledovaní, lebo ich je Božie kráľovstvo.“{n}porov. {r}Mt 5,3.10{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Tim 1, 9{/r}; {r}Ž 115, 1{/r}

Boh nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale podľa svojho rozhodnutia a milosti, {*} Ktorú sme dostali v_Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi.

Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. {*} Ktorú sme dostali v_Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi.

PONDELOK

Z_Listu Filipanom

{r:Flp}1, 12-26{/r}

{p}

Pavla zavolali na súd

{v}12{/v}Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu: {v}13{/v}moje okovy sa stali známymi v_Kristovi v_celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými {v}14{/v}a mnohí z_bratov v_Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo. {v}15{/v}Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z_oddanosti; {v}16{/v}títo z_lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, {v}17{/v}tamtí zasa ohlasujú Krista z_nevraživosti, nie úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. {v}18{/v}Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa tešiť, {v}19{/v}lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. {v}20{/v}Ako túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v_ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz, bude oslávený Kristus v_mojom tele, či už životom, alebo smrťou.

{v}21{/v}Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. {v}22{/v}Ale ak žiť v_tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. {v}23{/v}Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s_Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, {v}24{/v}ale zostať v_tele je zasa potrebnejšie pre vás. {v}25{/v}A s_istotou viem, že zostanem a budem s_vami všetkými na váš osoh a radosť z_viery, {v}26{/v}aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v_Kristovi Ježišovi, keď zasa k_vám prídem.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 1, 19a. 20. 21{/r}

Viem, ako túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v_ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz {*} Bude oslávený Kristus v_mojom tele, či už životom, alebo smrťou.

Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. {*} Bude oslávený Kristus v_mojom tele, či už životom, alebo smrťou.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Polykarpa Filipanom

(Nn. 3, 1 – 5, 2: Funk 1, 269-273)

{p}

Ozbrojme sa zbraňami spravodlivosti

Bratia, toto vám nepíšem o_spravodlivosti preto, že by som sa cítil oprávnený, ale preto, že ste ma vy vyprovokovali. Veď ani ja, ani nik iný mne podobný sa v_múdrosti nemôže vyrovnať svätému a slávnemu Pavlovi. A keď bol on u_vás, hlásal ľuďom, ktorí vtedy žili, dokonale a s_istotou slovo pravdy. Keď bol vzdialený, napísal vám listy. Keď sa do nich začítate, budete sa môcť budovať vo viere, ktorú ste dostali. „Ona je matkou nás všetkých“{n}porov. {r}Gal 4,26{/r}{/n}, za ňou ide nádej a predchádza ju láska k_Bohu, ku Kristovi a k_blížnemu. Kto sa nimi dá viesť, plní prikázanie spravodlivosti{n}porov. {r}Rim 13,8-10{/r}{/n}, lebo kto má lásku, je ďaleko od každého hriechu.

„Ale koreňom všetkého zla je láska k_majetku.“{n}{r}1Tim 6,10{/r}{/n} Keď teda vieme, že „nič sme si na tento svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť“{n}porov. {r}1Tim 6,7{/r}{/n}, ozbrojme sa zbraňami spravodlivosti{n}porov. {r}2Kor 6,7{/r}{/n} a učme sa najprv sami žiť podľa Pánovho príkazu a potom aj vaše manželky žiť podľa im darovanej viery v_láske a čistote, aby mali rady svojich mužov vo všetkej úprimnosti, všetkých ostatných milovali rovnako vo všetkej zdržanlivosti a deti vychovávali v_bázni pred Bohom{n}porov. {r}Ef 5,23-33{/r}{/n}. Vdovy však učme, aby boli rozumné v_súlade s_vierou v_Pána, aby sa bez prestania modlili za všetkých a veľmi sa chránili akejkoľvek ohovárky, osočovania, krivého svedectva, lakomstva a každého zla. Nech vedia, že sú Božím oltárom a že Boh všetko jasne vidí a nič nie je pred ním skryté, ani predstavy, ani myšlienky, ani nijaká tajnosť srdca{n}porov. {r}1Tim 5,3-16{/r}{/n}.

Keď teda vieme, že „Boh sa vysmievať nedá“{n}{r}Gal 6,7{/r}{/n}, musíme žiť dôstojne podľa jeho príkazu a vôle. Podobne diakoni musia byť pred jeho spravodlivou tvárou bezúhonní ako Boží a Kristovi služobníci, a nie služobníci ľudí. Nech nie sú ohovárační ani dvojakí v_reči, ani chamtiví, ale vo všetkom zdržanliví, milosrdní, starostliví. Nech žijú podľa Pánovej pravdy, veď on sa stal služobníkom všetkých{n}porov. {r}1Tim 3,8-10{/r}{/n}. Ak sa mu budeme páčiť v_tomto veku, dosiahneme aj budúci, ako nám prisľúbil, že nás vzkriesi z_mŕtvych; a že ak budeme žiť dôstojne jeho, „s_ním budeme aj kraľovať“{n}porov. {r}2Tim 2,12{/r}{/n}, ak totiž veríme.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 4, 8. 9{/r}

Myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je milé, {*} Čo je čnostné a chválitebné.

Robte to, čo ste sa naučili a prijali. A Boh pokoja bude s_vami. {*} Čo je čnostné a chválitebné.

UTOROK

Z_Listu Filipanom

{r:Flp}1, 27 – 2, 11{/r}

{p}

Povzbudenie nasledovať Krista

{v}1,27{/v}Bratia, len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som – či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený – počul o_vás, že pevne stojíte v_jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia {v}28{/v}a v_ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha. {v}29{/v}Veď vy ste dostali milosť nielen v_Krista veriť, ale aj trpieť pre neho {v}30{/v}tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o_mne počúvate.

{v}2,1{/v}Ak teda jestvuje nejaké potešenie v_Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z_lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, {v}2{/v}dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! {v}3{/v}Nerobte nič z_nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v_pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. {v}4{/v}Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

{v}5{/v}Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš:

{v}6{/v}On, hoci má božskú prirodzenosť,

nepridŕžal sa svojej rovnosti s_Bohom,

{v}7{/v}ale zriekol sa seba samého,

vzal si prirodzenosť sluhu,

stal sa podobný ľuďom

a podľa vonkajšieho zjavu

bol pokladaný za človeka.

{v}8{/v}Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,

až na smrť na kríži.

{v}9{/v}Preto ho Boh nad všetko povýšil

a dal mu meno,

ktoré je nad každé iné meno,

{v}10{/v}aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno

v_nebi, na zemi i_v_podsvetí

{v}11{/v}a aby každý jazyk vyznával:

„Ježiš Kristus je Pán!“

na slávu Boha Otca.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 2, 24ab{/r}; {r}Hebr 2, 14b{/r}; porov. {r:Hebr}12, 2a{/r}

Kristus vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť, {*} Aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla.

Pôvodca viery namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž. {*} Aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Polykarpa Filipanom

(Nn. 6, 1 – 8, 2: Funk 1, 273-275)

{p}

Kristus nám dal v_sebe samom príklad

Starší nech sú súcitní a ku všetkým milosrdní, nech privádzajú späť blúdiacich, navštevujú všetkých chorých a nezanedbávajú vdovu, sirotu a chudobného. Ale „nech sa stále usilujú robiť dobre pred Bohom i_ľuďmi“{n}porov. {r}Prís 3,4{/r} [LXX]; porov. {r}2Kor 8,21{/r}; porov. {r}Rim 12,17{/r}{/n}, nech sa chránia akéhokoľvek hnevu, nadŕžania osobám a nespravodlivého súdu a nech sa varujú akejkoľvek chamtivosti. Nech hneď neuveria rečiam proti niekomu a nech nie sú príliš prísni pri súdení, lebo vedia, že my všetci sme vinní z_hriechu.

Ak teda prosíme Pána, aby nám odpustil, musíme aj my odpúšťať{n}porov. {r}Mt 6,12.14{/r}{/n}. Veď sme pred zrakom Pána a Boha, „všetci budeme stáť pred Kristovou súdnou stolicou a každý sa bude musieť zodpovedať za seba“{n}porov. {r}Rim 14,10.12{/r}; porov. {r}2Kor 5,10{/r}{/n}. Tak mu teda slúžme v_bázni a so všetkou úctou{n}porov. {r}Hebr 12,28{/r}{/n}, ako nám prikázal on i_apoštoli, ktorí nám zvestovali evanjelium, a proroci, ktorí predpovedali príchod nášho Pána. Usilujte sa o_dobro, chráňte sa pohoršení aj falošných bratov, aj tých, čo nosia Pánovo meno pokrytecky a uvádzajú ľahkoverných ľudí do omylu.

„Každý, kto nevyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v_tele, je antikrist“{n}porov. {r}1Jn 4,2-3{/r}; {r}2Jn 7{/r}{/n}. A ten, kto nevyznáva mučeníctvo kríža, je z_diabla. A kto Pánove výroky prispôsobuje svojim túžbam a tvrdí, že niet ani zmŕtvychvstania, ani súdu, je prvorodený satana. Preto zanechajme davovú ľahkomyseľnosť a falošné náuky a vráťme sa k_učeniu, ktoré sme dostali na začiatku. „Bdejme na modlitbách“{n}porov. {r}1Pt 4,7{/r}{/n}, vytrvalo sa postime, v_modlitbách prosme Boha, ktorý všetko vidí, „aby nás neuviedol do pokušenia“{n}porov. {r}Mt 6,13{/r}{/n}, ako Pán hovorí: „Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“{n}{r}Mt 26,41{/r}{/n}

Stále teda zotrvávajme v_našej nádeji a záruke našej spravodlivosti, ktorou je Ježiš Kristus. „On vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo; on sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v_jeho ústach.“{n}{r}1Pt 2,24.22{/r}{/n} Ale všetko podstúpil pre nás, aby sme žili v_ňom{n}porov. {r}1Jn 4,9{/r}{/n}. Buďme teda nasledovníkmi jeho trpezlivosti a ak trpíme pre jeho meno, oslavujme ho. Lebo takýto príklad nám dal v_sebe{n}porov. {r}1Pt 2,21{/r}{/n} a my sme tomu uverili.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Rim 12, 17b{/r}; {r}2 Kor 6, 3{/r}; {r}Sk 24, 15a. 16{/r}

Usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Nikomu v_ničom nedávame pohoršenie, {*} Aby táto služba bola bez hany.

Mám nádej v_Bohu, preto sa stále usilujem, aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i_pred ľuďmi. {*} Aby táto služba bola bez hany.

STREDA

Z_Listu Filipanom

{r:Flp}2, 12-30{/r}

{p}

Pracujte na svojej spáse

{v}12{/v}Moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v_mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v_mojej neprítomnosti, s_bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. {v}13{/v}Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. {v}14{/v}Všetko robte bez šomrania a pochybovania, {v}15{/v}aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete {v}16{/v}tým, že sa držíte slova života na moju slávu v_Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. {v}17{/v}A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svätú službu vašej viery, radujem sa a radujem sa s_vami všetkými. {v}18{/v}Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou!

{v}19{/v}Mám nádej v_Pánu Ježišovi, že k_vám čoskoro pošlem Timoteja, aby som mal aj ja pokojnú myseľ, keď sa dozviem, čo je s_vami. {v}20{/v}Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o_vás staral, {v}21{/v}lebo všetci hľadajú vlastné záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. {v}22{/v}Ale o_ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. {v}23{/v}Dúfam teda, že ho pošlem, len čo uvidím, čo bude so mnou. {v}24{/v}A pevne dúfam v_Pánovi, že aj ja sám čoskoro prídem.

{v}25{/v}Ale pokladal som za potrebné poslať k_vám Epafrodita, môjho brata, spolupracovníka a spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v_mojich potrebách, {v}26{/v}veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli, že ochorel. {v}27{/v}A naozaj bol chorý až na smrť, ale Boh sa nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok. {v}28{/v}Preto som ho čím prv poslal, aby ste sa znova radovali, keď ho uvidíte, a ja aby som mal menej zármutku. {v}29{/v}Prijmite ho teda v_Pánovi s_veľkou radosťou a takýchto si vážte! {v}30{/v}Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k_smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil to, čo chýbalo vašej službe voči mne.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Pt 1, 10a. 11{/r}; {r}Ef 5, 8b. 11a{/r}

Čím viac sa usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. {*} Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Žite ako deti svetla! A nemajte účasť na jalových skutkoch tmy. {*} Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Polykarpa Filipanom

(Nn. 9, 1 – 11, 4: Funk 1, 275-279)

{p}

Bežme vo viere a spravodlivosti

Preto vás všetkých prosím, aby ste poslúchali slovo spravodlivosti, cvičili sa vo všetkej trpezlivosti, ktorú ste na vlastné oči videli nielen na svätom Ignácovi, Zosimovi a Rúfovi, ale aj na iných od vás, aj na samom Pavlovi a ostatných apoštoloch. Buďte si istí, „že“ títo všetci „nebežali nadarmo“{n}porov. {r}Flp 2,16{/r}{/n}, ale vo viere a spravodlivosti a že sú na zaslúženom mieste u_Pána, s_ktorým aj trpeli. Lebo „nemilovali tento svet“{n}porov. {r}2Tim 4,10{/r}{/n}, ale toho, ktorý za nás zomrel a ktorého pre nás Boh vzkriesil z_mŕtvych{n}porov. {r}2Kor 5,15{/r}{/n}.

V_tomto buďte teda pevní a nasledujte Pánov príklad{n}porov. {r}1Kor 15,58{/r}; porov. {r}Kol 1,23{/r}{/n}. Buďte pevní a nezmeniteľní vo viere, bratsky sa majte radi, milujte sa navzájom, spojte sa v_pravde, vzájomne si prejavujte Pánovu miernosť a nikým neopovrhujte{n}porov. {r}Rim 12,10{/r}{/n}. Keď môžete urobiť dobre, neodkladajte, „lebo almužna oslobodzuje od smrti“{n}{r}Tob 4,10{/r}{/n}. Všetci sa podriaďujte navzájom jedni druhým{n}porov. {r}Ef 5,21{/r}; porov. {r}1Pt 5,5{/r}{/n}, „vaše správanie medzi pohanmi nech je bezúhonné, aby ste za svoje dobré skutky“{n}porov. {r}1Pt 2,12{/r}{/n} získali aj vy pochvalu a aby Pán nebol vo vás potupený{n}porov. {r}Rim 2,24{/r}{/n}. „Ale beda tomu, pre koho sa rúhajú Pánovmu menu.“{n}porov. {r}Iz 52,5{/r}; porov. {r}Rim 2,24{/r}{/n} Preto učte všetkých triezvosti, ako v_nej aj vy žijete.

Veľmi ma zarmútil Valent, ktorý sa kedysi stal u_vás starším, že si tak neváži miesto, ktoré dostal. A tak vás napomínam, aby ste sa chránili lakomstva a boli čistí a pravdiví. Chráňte sa akéhokoľvek zla. Lebo kto sa týmto nedokáže sám riadiť, ako to môže hlásať inému?! Kto sa neuchráni lakomstva, poškvrní sa modloslužbou{n}porov. {r}Ef 5,5{/r}{/n} a bude súdený medzi pohanmi, ktorí nevedia o_Pánovom súde. Ako učí Pavol: „Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?!“{n}porov. {r}1Kor 6,2{/r}{/n}

Ale ja som nezbadal nič také u_vás, ani som nepočul o_vás, medzi ktorými pracoval svätý Pavol a ktorí ste na začiatku jeho listu. Veď vami sa chváli po všetkých cirkvách, ktoré iba samy vtedy poznali Boha; my sme vtedy ešte nepoznali.

Veľmi som teda, bratia, zarmútený preň i_pre jeho manželku; nech im Pán dá pravé pokánie. Buďte teda aj vy triezvi v_tomto; „no za nepriateľov takých nepovažujte“{n}porov. {r}2Sol 3,15{/r}{/n}, ale volajte ich späť ako trpiace a blúdiace údy, aby ste zachránili telo vás všetkých. Lebo keď toto robíte, budujete samých seba.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 2, 12b-13{/r}; {r}Jn 15, 5b{/r}

S_bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. {*} Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.

Pán hovorí: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. {*} Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.

ŠTVRTOK

Z_Listu Filipanom

{r:Flp}3, 1-16{/r}

{p}

Pavlov príklad

{v}1{/v}Bratia moji, radujte sa v_Pánovi. Nelení sa mi písať vám to isté a pre vás je to zábezpeka. {v}2{/v}Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na okyptencov! {v}3{/v}Veď obrezaní sme my, čo slúžime v_Božom Duchu a chválime sa v_Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, {v}4{/v}hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v_tele, tým skôr ja: {v}5{/v}na ôsmy deň obrezaný, z_Izraelovho rodu, z_Benjamínovho kmeňa, Hebrej z_Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, {v}6{/v}čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v_zákone, žil som bezúhonne.

{v}7{/v}Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. {v}8{/v}A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista {v}9{/v}a našiel sa v_ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s_tou, ktorá je skrze vieru v_Krista – spravodlivosťou z_Boha, založenou na viere_–, {v}10{/v}aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v_smrti, {v}11{/v}aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z_mŕtvych. {v}12{/v}Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

{v}13{/v}Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. {v}14{/v}Bežím k_cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v_Kristovi Ježišovi.

{v}15{/v}A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví. {v}16{/v}Ale k_čomu sme už dospeli, toho sa držme!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 3, 8b. 10a{/r}; {r}Rim 6, 8{/r}

Všetko som stratil, aby som získal Krista, {*} Aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení.

Ak sme zomreli s_Kristom, veríme, že s_ním budeme aj žiť. {*} Aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Polykarpa Filipanom

(Nn. 12, 1 – 14; Funk 1, 279-283)

{p}

Nech vás Kristus buduje vo viere a v_pravde

Som presvedčený, že sa dobre vyznáte vo Svätom písme, a nie je vám nič neznáme. Mne to dopriate nebolo. Len toľko, že sa v_tomto Písme hovorí: „Hneváte sa, ale nehrešte“{n}{r}Ž 4,5{/r}{/n} a: „Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.“{n}{r}Ef 4,26{/r}{/n} Blahoslavený, kto na to pamätá; a ja verím, že u_vás je to tak.

A Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, a aj sám večný veľkňaz, Boží Syn, Ježiš Kristus nech vás budujú vo viere a v_pravde a vo všetkej miernosti, bez hnevu, v_trpezlivosti, zhovievavosti, znášanlivosti a v_čistote; a nech vám dajú podiel a účasť medzi svojimi svätými{n}porov. {r}Kol 1,12{/r}{/n} a nám s_vami a so všetkými, čo sú pod nebom, ktorí uveria v_nášho Pána Ježiša Krista a v_jeho „Otca, ktorý ho vzkriesil z_mŕtvych“{n}{r}Gal 1,1{/r}{/n}.

Modlite sa za všetkých svätých{n}porov. {r}Ef 6,18{/r}{/n}. Modlite sa aj za kráľov, vladárov a kniežatá{n}porov. {r}1Tim 2,2{/r}{/n}, aj za tých, čo vás prenasledujú a nenávidia{n}porov. {r}Mt 5,44{/r}{/n}, i_za nepriateľov kríža{n}porov. {r}Flp 3,18{/r}{/n}, aby vaše ovocie bolo zjavné všetkým a aby ste v_ňom boli dokonalí.

Písali ste mi aj vy, aj Ignác, aby, ak niekto pôjde do Sýrie, doniesol vám môj list, ktorý napíšem, ak budem mať príhodný čas ja i_posol, ktorého k_vám pošlem.

Poslali sme vám Ignácove listy, ktoré vám posiela on, aj iné, všetky, ktoré sme mali u_nás, ako ste si priali; sú pripojené k_tomuto listu. Môžete z_nich mať veľký úžitok. Veď obsahujú vieru, trpezlivosť a všetko potrebné pre vzrast v_našom Pánovi. Ak viete niečo presnejšie o_Ignácovi a o_tých, čo sú s_ním, oznámte.

Tento list som vám poslal po Krescentovi, ktorého som vám už osobne odporúčal a teraz opäť odporúčam. Žil medzi nami bezúhonne a verím, že tak bude žiť aj medzi vami. Prijmite aj jeho sestru, keď k_vám príde.

Dobre sa držte v_Pánu Ježišovi Kristovi. A jeho milosť nech je s_vami všetkými. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Hebr 13, 20a. 21{/r}; {r}2 Mach 1, 3{/r}

Boh pokoja nech vás utvrdí v_každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; {*} A nech v_nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista.

Nech vám všetkým dá srdce, aby ste si ho ctili a plnili jeho vôľu. {*} A nech v_nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista.

PIATOK

Z_Listu Filipanom

{r:Flp}3, 17 – 4, 9{/r}

{p}

Pevne stojte v_Pánovi

{v}3,17{/v}Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v_nás! {v}18{/v}Lebo mnohí, o_ktorých som vám často hovoril a teraz aj s_plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. {v}19{/v}Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky. {v}20{/v}Veď naša vlasť je v_nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. {v}21{/v}On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

{v}4,1{/v}A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v_Pánovi, milovaní!

{v}2{/v}Evodiu prosím aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v_Pánovi. {v}3{/v}Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s_Klementom a s_ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v_knihe života.

{v}4{/v}Ustavične sa radujte v_Pánovi! Opakujem: Radujte sa! {v}5{/v}Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. {v}6{/v}O_nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. {v}7{/v}A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v_Kristovi Ježišovi.

{v}8{/v}Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! {v}9{/v}Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s_vami.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 4, 17{/r}; {r}1 Sol 5, 15b-18{/r}

Dosvedčujem v_Pánovi: Nežite, ako žijú pohania, v_márnosti svojho zmýšľania, ale vždy sa usilujte o_dobro medzi sebou i_voči všetkým. {*} Lebo to je Božia vôľa v_Kristovi Ježišovi pre vás.

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky! {*} Lebo to je Božia vôľa v_Kristovi Ježišovi pre vás.

Z_Traktátu Pseudo-Ambróza o_Liste Filipanom

(PLS 1, 617-618)

{p}

Ustavične sa radujte v_Pánovi

Milovaní bratia, pre spásu našich duší nás Božia láska volá do radostí večnej blaženosti, ako ste počuli Apoštola v_tomto čítaní: „Ustavične sa radujte v_Pánovi.“{n}{r}Flp 4,4{/r}{/n} Svetské radosti smerujú k_večnému zármutku. Ale radosti, ktoré sú zakotvené v_Pánovej vôli, tiahnu tých, čo v_nich vytrvajú, do trvalých a večných. Preto Apoštol hovorí: „Opakujem: Radujte sa!“{n}{r}Flp 4,4{/r}{/n}

Povzbudzuje, aby čoraz väčšmi rástla naša radosť z_Boha a z_plnenia jeho prikázaní. Lebo čím viac budeme na tomto svete zápasiť so sebou a poslúchať príkazy Boha a nášho Pána, tým blaženejší budeme v_budúcom živote a tým väčšiu slávu dosiahneme pred Bohom.

„Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom“{n}{r}Flp 4,5{/r}{/n}, čiže nech je váš svätý život zjavný nielen Bohu, ale aj ľuďom na príklad miernosti a triezvosti pre všetkých, čo s_vami bývajú na zemi, ale aj na dobrú pamiatku pred Bohom i_ľuďmi.

„Pán je blízko. O_nič nebuďte ustarostení.“{n}{r}Flp 4,5-6{/r}{/n} Pán je vždy blízky všetkým, čo ho vzývajú úprimne{n}porov. {r}Ž 145,18{/r}{/n}, v_správnej viere, v_pevnej nádeji a v_dokonalej láske. Lebo on vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili{n}porov. {r}Mt 6,8{/r}{/n}. On je vždy pripravený pomôcť v_akejkoľvek potrebe všetkým, čo mu verne slúžia. Preto si nemusíme robiť veľké starosti, keď sa valia pohromy, lebo máme vedieť, že náš ochranca, Boh, je blízko podľa toho: „Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.“{n}{r}Ž 34,19-20{/r}{/n} Ak sa usilujeme plniť a zachovávať, čo prikázal, on nebude otáľať dať nám, čo prisľúbil.

„Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu“{n}{r}Flp 4,6{/r}{/n}, aby sme azda, ak na nás doľahne súženie, neznášali ho šomravo a so smútkom – čoho nech nás Boh chráni_–, ale aby sme trpezlivo, s_radosťou a „ustavične vzdávali vďaky Bohu za všetko“{n}{r}Ef 5,20{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 40, 3b. 4a. 3a{/r}

Pán mi postavil nohy na skalu a kroky mi upevnil. {*} Do úst mi vložil pieseň novú.

Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z_jamy hrôzy. {*} Do úst mi vložil pieseň novú.

SOBOTA

Z_Listu Filipanom

{r:Flp}4, 10-23{/r}

{p}

Štedrosť Filipanov voči Pavlovi

Bratia, {v}10{/v}veľmi som sa zaradoval v_Pánovi, že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonnosť voči mne; pravda, aj predtým ste na mňa mysleli, ale nemali ste príležitosť. {v}11{/v}Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s_tým, čo mám. {v}12{/v}Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i_núdzu trieť. {v}13{/v}Všetko môžem v_tom, ktorý ma posilňuje.

{v}14{/v}A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v_mojom súžení. {v}15{/v}Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z_Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. {v}16{/v}Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali, čo som potreboval. {v}17{/v}Nie že by som túžil po daroch, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. {v}18{/v}Dostal som všetko a mám hojnosť. Som zahrnutý darmi, čo ste poslali po Epafroditovi; sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu. {v}19{/v}Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v_sláve v_Kristovi Ježišovi. {v}20{/v}A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

{v}21{/v}Pozdravte každého svätého v_Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, čo sú so mnou. {v}22{/v}Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z_cisárovho domu.

{v}23{/v}Milosť Pána Ježiša Krista nech je s_vaším duchom. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 4, 12-13{/r}; {r}2 Kor 12, 10a{/r}

Viem žiť skromne a viem aj oplývať, byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i_núdzu trieť. {*} Všetko môžem v_tom, ktorý ma posilňuje.

Mám záľubu v_slabostiach a v_úzkostiach pre Krista. {*} Všetko môžem v_tom, ktorý ma posilňuje.

Z_knihy svätého biskupa Gregora Nyssenského O_kresťanskom živote

(PG 46, 295-298)

{p}

Bojuj dobrý boj viery

„Kto je v_Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo.“{n}{r}2Kor 5,17{/r}{/n} Ale novým stvorením nazval prebývanie Ducha Svätého v_čistom, bezúhonnom srdci, oslobodenom od všetkej zloby, nešľachetnosti a mrzkosti. Lebo keď duch znenávidí hriech a podľa svojich síl sa nechá viesť čnosťou a so zmenou života prijme do seba milosť Ducha, celkom sa obnoví, napraví a obrodí. Aj slová: „Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom“{n}{r}1Kor 5,7{/r}{/n}, a tiež: „Hodujte nie v_starom kvase, ale s_nekvaseným chlebom čistoty a pravdy“{n}{r}1Kor 5,8{/r}{/n}, sú v_zhode, ako hovorím, s_tým, čo je povedané o_novom stvorení.

Pokušiteľ však nastavuje veľa pascí našej duši. A ľudská prirodzenosť je sama osebe slabá na to, aby mohla nad ním zvíťaziť. Preto nám aj Apoštol káže, aby sme ozbrojili svoje údy nebeskými zbraňami. Hovorí: „Oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja a bedrá si prepášte pravdou.“{n}porov. {r}Ef 6,14-15{/r}{/n} Vidíš, koľko spôsobov záchrany ti naznačil Apoštol – a všetky smerujú k_jednému životu a k_tomu istému cieľu. V_nich sa ľahko napĺňa beh života, ktorý smeruje na vrchol Božích prikázaní. Na inom mieste hovorí ten istý Apoštol: „Vytrvalo bežme v_závode, ktorý máme pred sebou, s_očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery.“{n}{r}Hebr 12,1-2{/r}{/n}

Preto treba, aby ten, kto úplne pohŕda oslnivými vecami tohto života a zrieka sa všetkej svetskej slávy, zaprel spolu so životom aj svoju dušu. Lenže zaprieť dušu znamená nikdy nehľadať svoju vôľu, ale vôľu Božiu, a používať ju ako dobrú vodkyňu. A potom nevlastniť nič, iba to, čo je spoločné. Lebo tak bude voľnejší a s_radosťou a nádejou bude svižne konať všetko, čo prikážu predstavení, ako Kristov otrok, vykúpený na spoločný osoh bratov. Veď toto chce aj Pán, keď hovorí: „Kto chce byť medzi vami prvý a veľký, nech je posledný zo všetkých a sluhom všetkých.“{n}{r}Mk 9,35{/r}{/n}

Teda takáto služba ľuďom musí byť bezplatná. A kto je taký, musí sa podriaďovať všetkým a slúžiť bratom tak, akoby splácal dlh. Lebo sa sluší, aby sa predstavení podoberali na väčšiu prácu ako iní, správali sa poníženejšie ako podriadení a svojím životom boli pre iných obrazom alebo príkladom sluhu, pričom si majú uvedomovať, že tí, čo sú im zverení, sú Božím majetkom.

Predstavení sa teda majú starať o_bratov tak, ako dobrí vychovávatelia útlych detí, ktoré im zverili rodičia. Ak budete takto navzájom hľadieť na seba, tak podriadení ako učitelia, ak budú tamtí s_radosťou poslúchať pokyny a príkazy a títo vášnivo pomáhať bratom k_dokonalosti a ak sa budete vzájomne predbiehať v_úctivosti, budete žiť už na zemi životom anjelov.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 5, 13{/r}; {r}1 Kor 10, 32{/r}

Vy ste povolaní pre slobodu, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, {*} Ale navzájom si slúžte v_láske.

Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. {*} Ale navzájom si slúžte v_láske.