STREDA V_TREŤOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Obveseľ, Pane, svojho sluhu; k_tebe dvíham svoju dušu.

Vo Veľkonočnom období:Prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, Pane. Aleluja.

Ant. 2 Blažený muž, ktorý kráča spravodlivo a hovorí pravdu.

Vo Veľkonočnom období:Naše oči budú hľadieť na Kráľa v_jeho nádhere. Aleluja.

Ant. 3 Jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

Vo Veľkonočnom období:Každé stvorenie uvidí spásu nášho Boha. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jób 1, 21; 2, 10b{/r}

Nahý som vyšiel z_lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal; stalo sa, ako sa Pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno Pánovo. Keď sme prijali dobré z_Božej ruky, prečo by sme nemali prijať zlé?

PROSBY

Kristus si živí a opatruje Cirkev, za ktorú vydal seba samého; preto ho pokorne prosme:

Pane, zhliadni na svoju Cirkev.

Buď zvelebený, Pastier svojej Cirkvi, že nám dnes dávaš svetlo a život;

daj, aby sme ti boli vždy vďační za také vzácne dary.

Pane, zhliadni na svoju Cirkev.

Milostivo zhliadni na svoj ľud, ktorý si zhromaždil vo svojom mene,

aby nezahynul nik z_tých, ktorých ti dal Otec.

Pane, zhliadni na svoju Cirkev.

Veď svoju Cirkev po ceste svojich príkazov

a Duch Svätý nech ju upevňuje vo vernosti k_tebe.

Pane, zhliadni na svoju Cirkev.

Oživuj svoju Cirkev pri stole tvojho slova a tvojho chleba,

aby ťa v_sile tohto pokrmu radostne nasledovala.

Pane, zhliadni na svoju Cirkev.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, láskavo vlej do našej mysle svoje svetlo, aby sme ti boli oddaní celým svojím životom, veď si nás stvoril svojou múdrosťou a riadiš nás svojou prozreteľnosťou.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

Ant. 2 Ja som úbožiak a bedár; Bože, pomôž mi.

Ant. 3 Boh nebude súdiť podľa zdania očí, ale podľa spravodlivosti a práva.

Na iné hodiny sa berie doplnková psalmódia z prvej a druhej série. PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 13, 4-7{/r}

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z_neprávosti, ale raduje sa z_pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Nech jasajú a nech sa v_tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú, Pane,

A nech stále hovoria: Nech je zvelebený Boh.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 13, 8-9. 13{/r}

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z_nich je láska.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,

Ako dúfame v_teba.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 14-15{/r}

Nad všetko majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v_jednom tele. A buďte vďační!

Tichí zdedia zem

A budú žiť v_šťastí a pokoji.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Tí, čo sejú v_slzách, s_jasotom budú žať.

Vo Veľkonočnom období:Váš smútok sa premení na radosť. Aleluja.

Ant. 2 Pán nám postaví dom a ustráži mesto.

Vo Veľkonočnom období:Či žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Ef 3, 20-21{/r}

Bohu, ktorý mocou, čo v_nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, jemu sláva v_Cirkvi a v_Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

PROSBY

Pokorne vzývajme Boha, ktorý poslal svojho Syna ako Spasiteľa a vzor svojho ľudu, a volajme:

Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.

Ďakujeme ti, že si si nás vyvolil ako prvotiny na spásu

a že si nás povolal k_účasti na sláve nášho Pána, Ježiša Krista.

Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.

Nech všetci, čo sa hlásia k_tvojmu svätému menu, svorne vyznávajú pravdu tvojho slova,

a nech sa vrelo milujú tvojou láskou.

Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.

Stvoriteľ sveta, tvoj Syn chcel vlastnými rukami pracovať uprostred ľudí a s_ľuďmi;

pamätaj na robotníkov, ktorí si v_pote tváre zarábajú na chlieb.

Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.

Pamätaj na tých, čo sa zasvätili bratskej službe,

aby sa nedali odradiť ani nezdarom, ani nepochopením iných.

Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.

Buď milosrdný voči našim zosnulým bratom a sestrám

a prijmi ich do svojho otcovského náručia.

Bože, nech ťa tvoj ľud ustavične chváli.

Otče náš.

MODLITBA

Prosíme ťa, milosrdný Bože, vypočuj hlas svojej Cirkvi, odpusť nám hriechy a daj, aby sme ti verne slúžili a boli bezpeční pod tvojou ochranou.