UTOROK V_TREŤOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, svojej krajine si preukázal milosť, svojmu ľudu si odpustil vinu.

Vo Veľkonočnom období:Bože, ty sa k_nám vrátiš a oživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol v_tebe radovať. Aleluja.

Ant. 2 Moja duša túži po tebe za noci, hneď zrána ťa hľadá.

Vo Veľkonočnom období:Dúfali sme v_Pána a on nám daroval pokoj. Aleluja.

Ant. 3 Pane, tvoja tvár nech žiari nad nami.

Vo Veľkonočnom období:Zem vydala svoj plod; nech sa tešia a jasajú národy. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 14-15{/r}

My sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: Ježiš je Boží Syn, ostáva v_ňom Boh a on v_Bohu.

PROSBY

Klaňajme sa Kristovi, ktorý si vlastnou krvou získal nový ľud, a pokorne ho prosme:

Pamätaj, Pane, na svoj ľud.

Náš Kráľ a Vykupiteľ, počuj svoju Cirkev, ako ťa na začiatku tohto dňa chváli,

a uč ju bez prestania oslavovať tvoju velebnosť.

Pamätaj, Pane, na svoj ľud.

Ježišu, naša nádej a sila, v_teba dúfame;

nech nie sme zahanbení naveky.

Pamätaj, Pane, na svoj ľud.

Pozri na našu slabosť a ponáhľaj sa nám pomáhať,

veď bez teba nemôžeme urobiť nič dobré.

Pamätaj, Pane, na svoj ľud.

Pamätaj na chudobných, chorých a opustených,

aby im nový deň nebol bremenom, ale útechou a radosťou.

Pamätaj, Pane, na svoj ľud.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, všetko, čo si stvoril, je dobré a krásne; daj, aby sme tento deň začali v_tvojom mene a naplnili ho tvorivou láskou k_tebe a k_bratom.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Naplnením zákona je láska.

Ant. 2 Pamätaj na svoj ľud, Pane, ktorý je tvoj odprvoti.

Ant. 3 Vstaň, Pane, a ujmi sa svojej veci.

Na iné hodiny sa berie doplnková psalmódia z prvej a tretej série. PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 22, 3{/r}

Konajte právo a spravodlivosť; vysloboďte utláčaného z_ruky utláčateľa a netrápte cudzinca, sirotu a vdovu, ani ich zločinne neutláčajte a nevinnú krv neprelievajte.

Pán bude spravodlivo súdiť zemekruh

A národy podľa svojej pravdy.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 15, 7-8{/r}

Ak niektorý z_tvojich bratov, čo bývajú v_niektorom tvojom meste, schudobnie, nezatvrď si srdce, ani ruku nezatvor, ale ju otvor svojmu chudobnému bratovi a požičaj mu, čo potrebuje.

Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov;

Vzpružuješ im srdce, ucho si k_nim nakláňaš.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Prís 22, 22-23{/r}

Nezdieraj chudobného preto, že je chudobný; a v_bráne nešliap po bedárovi, lebo Pán sa ujme ich veci a olúpi o_život lupičov.

Pán vyslobodí chudobného, ktorému nik nepomáha,

Zachráni život úbožiakom.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán je okolo svojho ľudu.

Vo Veľkonočnom období:Pokoj vám, ja som to; nebojte sa. Aleluja.

Ant. 2 Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Vo Veľkonočnom období:Dúfaj, Izrael, v_Pána. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 9-12{/r}

Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k_dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v_úctivosti, v_horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V_nádeji sa radujte, v_súžení buďte trpezliví, v_modlitbe vytrvalí.

PROSBY

Boh dal svojmu ľudu nádej. Preto s_radosťou volajme:

Nebeský Otče, ty si nádej svojho ľudu.

Ďakujeme ti, Otče, že sme sa v_Kristovi stali bohatými vo všetkom,

v_každom slove a v_každom poznaní.

Nebeský Otče, ty si nádej svojho ľudu.

Bože, v_tvojej ruke sú srdcia mocných; osvieť svojou múdrosťou tých, čo riadia verejný život,

aby u_teba hľadali radu, a tak sa ti páčili srdcom i_skutkami.

Nebeský Otče, ty si nádej svojho ľudu.

Ty dávaš umelcom schopnosť zjavovať tvoju krásu;

daj, nech ich dielo prežiari svet radosťou a nádejou.

Nebeský Otče, ty si nádej svojho ľudu.

Ty nás nedovolíš skúšať nad naše sily;

posilni slabých a padlých pozdvihni.

Nebeský Otče, ty si nádej svojho ľudu.

Ty si skrze svojho Syna sľúbil, že ľudia vstanú v_posledný deň pre život;

prijmi do svojej slávy našich zosnulých bratov a sestry.

Nebeský Otče, ty si nádej svojho ľudu.

Otče náš.

MODLITBA

Láskavý Otče, nech k_tebe vystúpi naša večerná modlitba a na nás zostúpi tvoje požehnanie, aby sme si s_tvojou pomocou zaslúžili spásu tu i_vo večnosti.