Aplikácia Breviár

Verzia: [VERSION]

[PROJECT-URL] | online Liturgia hodín
Copyright 1999-2024 © Juraj Vidéky

SK: Slovenský preklad Liturgie hodín © Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.

Kontakt

Privítame akúkoľvek spätnú väzbu (upozornenia na chyby, pripomienky, námety na zlepšenia, podnety) na adrese [E-MAIL].

[APP-NAME] je open-source projekt. Zdrojový kód tejto aplikácie je dostupný na [PROJECT-SOURCE-STORAGE]: [PROJECT-SOURCE-URL].

Poďakovanie

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prevod textov Liturgie hodín do elektronickej podoby. Ďakujem za všetky vaše pripomienky, správy a podporu.

[SPECIAL-CREDITS]

HTML texty: 1999-2024 © Juraj Vidéky a kol.

Aplikácie pre mobilné zariadenia:
[PLATFORM-ANDROID] 2011-2024 © Richard Královič.
[PLATFORM-IOS] 2013-2024 © Ákos Gyimesi, Oto Komiňák.

Git & Ruby podpora: 2005-2011 © Jozef Fülöp.

breviar.sk logo: 2013 © Petr Kononov.
Niektoré ikony: 2015 © Icons8; 2017 © material.io.

Un-CGI 1.10: 1994 © Steven Grimm.
cgiutils 1.1: 1995-1996 © William E. Weinman.
Časť zdrojových kódov: 1999 © Miroslav Murgaš; 2007 © Marek Eliáš.

Copyright 1999-2024 © Juraj Vidéky.


O. A. M. D. G.