Chválospev I
{k:kat-1krn29.htm}Jedinému Bohu česť a sláva{/k}

{r}1 Krn 29, 10b-13{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. ({r}Ef 1, 3{/r})
Zvelebený buď, Pane

{r}1 Krn 29, 10b-13{/r}

Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci. ({r}Mt 26, 64{/r})

{v}10{/v}Zvelebený buď, Pane, Bože nášho otca Izraela,{x}

od vekov naveky.

{v}11{/v}Tvoja je, Pane, vznešenosť i_moc,{+}

sláva, jas a veleba,{x}

lebo tvoje je všetko na nebi i_na zemi.

Tvoje je, Pane, kráľovstvo,{x}

ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým.

{v}12{/v}Od teba pochádza bohatstvo i_sláva;{x}

ty panuješ nad všetkými.

V_tvojej ruke je moc a sila,{x}

tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným.

{v}13{/v}Teraz ťa teda, Bože náš, oslavujeme{x}

a velebíme tvoje slávne meno.

{full-text}

[{v}14{/v}Veď kto som ja a čo je môj ľud,{+}

že ti môžeme prinášať dary?{x}

Od teba pochádza všetko.]

{/full-text}

HTML © Juraj Vidéky