Chválospev
O_dobrovoľnom utrpení Krista, Božieho služobníka

{r}1 Pt 2, 21-24{/r}

{v}21{/v}Kristus trpel za vás{+}

a zanechal vám príklad,{x}

aby ste kráčali v_jeho šľapajach.

{v}22{/v}On sa nedopustil hriechu,{x}

ani lesť nebola v_jeho ústach.

{v}23{/v}Keď mu zlorečili, on nezlorečil,{+}

keď trpel, nevyhrážal sa,{x}

to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.

{v}24{/v}Sám vyniesol naše hriechy{x}

na svojom tele na drevo,

aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť.{x}

Jeho rany vás uzdravili.

HTML © Juraj Vidéky