Chválospev II
{k:kat-1sam2.htm}Pokorní plesajú v_Bohu{/k}

{r}1 Sam 2, 1-10{/r}

Mocnárov zosadil z_trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami. ({r}Lk 1, 52-53{/r})
Radosť a nádej pokorných je v_Bohu

{r}1 Sam 2, 1-5{/r}

Hladných nakŕmil dobrotami. ({r}Lk 1, 53{/r})

{v}1{/v}Srdce mi plesá v_Pánovi,{x}

v_mojom Bohu rastie moja sila.

Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom,{x}

lebo sa radujem z_tvojej pomoci.

{v}2{/v}Nik nie je taký svätý ako Pán;{+}

lebo ani niet iného okrem teba,{x}

a nik nie je taký mocný ako náš Boh.

{v}3{/v}Nemnožte naduté reči{x}

a nevychvaľujte sa.

Z_vašich úst nech zmizne vystatovanie,{+}

lebo Boh je Pán poznania,{x}

on zvažuje skutky.

{v}4{/v}Luk silákov sa zlomil,{x}

slabí sa opásali silou.

{v}5{/v}Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať za chlieb,{x}

no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu.

Neplodná rodí mnoho ráz{x}

a tá, čo má veľa detí, vädne.

Chválospev III
Boh povyšuje chudobných

{r}1 Sam 2, 6-10{/r}

Mocnárov zosadil z_trónov a povýšil ponížených. ({r}Lk 1, 52{/r})

{v}6{/v}Pán dáva smrť i_život,{x}

uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.

{v}7{/v}Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť,{x}

ponižuje aj vyvyšuje.

{v}8{/v}Dvíha z_prachu bedára{x}

a zo smetiska povyšuje chudobného.

Usádza ho medzi kniežatá{x}

a dáva mu trón slávy.

Pánovi patria základy zeme{x}

a na ne postavil zemekruh.

{v}9{/v}On chráni kroky svojich svätých{+}

a bezbožní onemejú vo tme,{x}

lebo človek nezvíťazí svojou silou.

{v}10{/v}Pán zdrví svojich protivníkov,{x}

v_nebi nad nimi zahrmí.

Pán bude súdiť končiny zeme,{+}

vládu odovzdá svojmu kráľovi{x}

a pozdvihne moc svojho pomazaného.

HTML © Juraj Vidéky