Chválospev
Kristovo tajomstvo a sláva

Porov. {r}1 Tim 3, 16{/r}

R. Chváľte Pána, všetky národy.

On sa zjavil v_tele,{x}

bol ospravedlnený v_Duchu.

R. Chváľte Pána, všetky národy.

Ukázal sa anjelom,{x}

zvestovali ho národom.

R. Chváľte Pána, všetky národy.

Uverili v_neho na svete,{x}

vzatý bol v_sláve.

R. Chváľte Pána, všetky národy.

HTML © Juraj Vidéky