Chválospev
{k:kat-dan3-52.htm}Všetko tvorstvo nech chváli Pána{/k}

{r}Dan 3, 52-57{/r}

Stvoriteľ... je zvelebený naveky. ({r}Rim 1, 25{/r})

{v}52{/v}Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov,{x}

hoden chvály a vyvýšený naveky.

Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté,{x}

hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky.

{v}53{/v}Zvelebený si v_chráme tvojej svätej slávy,{x}

hoden chvály a slávy nad všetky veky.

{v}54{/v}Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva,{x}

hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky.

{v}55{/v}Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti,{+}

a tróniš nad cherubmi,{x}

hoden chvály a vyvýšený naveky.

{v}56{/v}Zvelebený si na nebeskej oblohe;{x}

hoden chvály a slávy naveky.

{v}57{/v}Velebte Pána, všetky jeho diela;{x}

chváľte a vyvyšujte ho naveky.

HTML © Juraj Vidéky