Chválospev
{k:kat-dan3-57.htm}Všetko tvorstvo nech chváli Pána{/k}

{r}Dan 3, 57-88. 56{/r}

Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci. ({r}Zjv 19, 5{/r})

{v}57{/v}Velebte Pána, všetky jeho diela;{x}

chváľte a vyvyšujte ho naveky.

{v}58{/v}Velebte Pána, nebesia;{x}

{v}59{/v}velebte Pána, jeho anjeli.

{v}60{/v}Velebte Pána, všetky vody nad nebesami;{x}

{v}61{/v}nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.

{v}62{/v}Velebte Pána, slnko a mesiac;{x}

{v}63{/v}velebte Pána, hviezdy na nebi.

{v}64{/v}Velebte Pána, dážď i_rosa;{x}

{v}65{/v}veleb Pána, každý vietor.

{v}66{/v}Velebte Pána, oheň a páľava;{x}

{v}67{/v}velebte Pána, chlad a horúčosť.

{v}68{/v}Velebte Pána, rosa a srieň;{x}

{v}69{/v}velebte Pána, mráz a zima.

{v}70{/v}Velebte Pána, ľad a sneh;{x}

{v}71{/v}velebte Pána, noci a dni.

{v}72{/v}Velebte Pána, svetlo a tma;{x}

{v}73{/v}velebte Pána, blesky a oblaky.

{v}74{/v}Nech Pána velebí zem;{x}

nech ho chváli a oslavuje naveky.

{v}75{/v}Velebte Pána, vrchy a kopce;{x}

{v}76{/v}velebte Pána, všetky rastliny na zemi.

{v}77{/v}Velebte Pána, moria a rieky;{x}

{v}78{/v}velebte Pána, pramene.

{v}79{/v}Velebte Pána, veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách;{x}

{v}80{/v}velebte Pána, všetky nebeské vtáky.

{v}81{/v}Velebte Pána, všetka zver a dobytok;{x}

{v}82{/v}velebte Pána, synovia človeka.

{v}83{/v}Veleb Pána, Izrael;{x}

chváľte a vyvyšujte ho naveky.

{v}84{/v}Velebte Pána, vy, jeho kňazi;{x}

{v}85{/v}velebte Pána, jeho služobníci.

{v}86{/v}Velebte Pána, duchovia a duše spravodlivých;{x}

{v}87{/v}velebte Pána, svätí a pokorní srdcom.

{v}88{/v}Velebte Pána, Ananiáš, Azariáš a Mízael;{x}

chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Velebme Otca i_Syna so Svätým Duchom;{x}

chváľme a vyvyšujme ho naveky.

{v}56{/v}Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe;{x}

hoden chvály a slávy naveky.

Na konci tohto chválospevu sa nehovorí Sláva Otcu.

HTML © Juraj Vidéky