Chválospev
{k:kat-ef1.htm}O_Bohu, Spasiteľovi{/k}

{r}Ef 1, 3-10{/r}

{v}3{/v}Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,{x}

ktorý nás v_Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

{v}4{/v}Veď v_ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,{+}

aby sme boli pred jeho tvárou{x}

svätí a nepoškvrnení v_láske;

{v}5{/v}on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil,{x}

aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi

{v}6{/v}na chválu a slávu jeho milosti,{x}

ktorou nás obdaroval v_milovanom Synovi.

{v}7{/v}V_ňom máme vykúpenie skrze jeho krv,{+}

odpustenie hriechov{x}

podľa bohatstva jeho milosti,

{v}8{/v}ktorou nás štedro zahrnul{+}

vo všetkej múdrosti a rozumnosti,{x}

{v}9{/v}keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia,

čo si v_ňom predsavzal{x}

{v}10{/v}uskutočniť v_plnosti času:

zjednotiť v_Kristovi ako v_hlave všetko,{x}

čo je na nebi aj čo je na zemi.

HTML © Juraj Vidéky