Chválospev
{k:kat-ex15.htm}Hymnus víťazstva po prechode cez Červené more{/k}

{r}Ex 15, 1-4a. 8-13. 17-18{/r}

Tí, čo zvíťazili nad šelmou, spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka. (Porov. {r}Zjv 15, 2-3{/r})

{v}1{/v}Spievajme Pánovi,{+}

lebo sa preslávil:{x}

koňa i_jazdca zmietol do mora.

{v}2{/v}Pán je moja sila a moja udatnosť,{x}

on ma zachránil.

On je môj Boh, chcem ho velebiť;{x}

Boh môjho otca, budem ho chváliť.

{v}3{/v}Pán je ako bojovník;{+}

Pán je jeho meno.{x}

{v}4{/v}Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora.

{full-text}

[Jeho najlepší bojovníci{x}

utonuli v_Červenom mori.

{v}5{/v}Vlny ich pokryli;{x}

sťa kameň klesli do hlbín.

{v}6{/v}Tvoja pravica, Pane, vyniká mocou,{x}

tvoja pravica, Pane, zasiahla nepriateľa.]

{/full-text}

{v}8{/v}Pod dychom tvojho rozhorčenia sa nahromadili vody;{+}

pohyblivé vlny ako hrádza postáli,{x}

hlbiny stuhli uprostred mora.

{v}9{/v}Nepriateľ si povedal: „Budem ich prenasledovať, chytím ich;{x}

rozdelím korisť a moja duša sa nasýti.

Vytasím svoj meč,{x}

moja ruka ich pozabíja!“

{v}10{/v}Zavial tvoj vietor a prikrylo ich more;{x}

utonuli sťa olovo v_mohutných vodách.

{v}11{/v}Kto sa ti, Pane, spomedzi bohov vyrovná?{+}

Kto sa ti vo velebe a svätosti podobá?{x}

Ty hrozný a chvályhodný, ty robíš zázraky.

{v}12{/v}Vystrel si svoju ruku a pohltila ich zem.{x}

{v}13{/v}Vo svojom milosrdenstve si viedol ľud, ktorý si vykúpil,

svojou silou si ho niesol{x}

k_svojmu svätému príbytku.

{v}17{/v}Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva,{x}

v_svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil;

vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane.{x}

{v}18{/v}Pán bude kraľovať naveky a navždy.

HTML © Juraj Vidéky