Chválospev II
Pán obnoví svoj ľud

{r}Ez 36, 24-28{/r}

Oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s_nimi. ({r}Zjv 21, 3{/r})

{v}24{/v}Vezmem vás spomedzi národov,{+}

zhromaždím vás zo všetkých krajín{x}

a zavediem vás do vlastnej krajiny.

{v}25{/v}Potom na vás vylejem čistú vodu{+}

a budete očistení od všetkej špiny.{x}

Od všetkých vašich modiel vás očistím.

{v}26{/v}Dám vám nové srdce{x}

a vložím do vás nového ducha.

Odstránim z_vášho tela srdce kamenné{x}

a dám vám srdce z_mäsa.

{v}27{/v}Vložím do vás svojho ducha{+}

a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov,{x}

že budete zachovávať a plniť moje výroky.

{v}28{/v}Budete bývať v_krajine, ktorú som dal vašim otcom,{+}

budete mojím ľudom{x}

a ja budem vaším Bohom.

HTML © Juraj Vidéky