Chválospev
{k:kat-flp2.htm}O_Kristovi, Božom služobníkovi{/k}

{r}Flp 2, 6-11{/r}

{v}6{/v}Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť,{x}

nepridŕžal sa svojej rovnosti s_Bohom,

{v}7{/v}ale zriekol sa seba samého,{+}

vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom{x}

a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

{v}8{/v}Uponížil sa,{+}

stal sa poslušným až na smrť,{x}

až na smrť na kríži.

{v}9{/v}Preto ho Boh nad všetko povýšil{+}

a dal mu meno,{x}

ktoré je nad každé iné meno,

{v}10{/v}aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno{x}

v_nebi, na zemi i_v_podsvetí

{v}11{/v}a aby každý jazyk vyznával:{x}

„Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

HTML © Juraj Vidéky