Oživ ho v_týchto rokoch,{x}

v_týchto rokoch ho urob známym

a keď sa rozhorčíš,{x}

spomeň si na milosrdenstvo.

Boh prichádza z_Temanu{x}

a Svätý z_vrchu Faran.

Jeho sláva pokrýva nebesia{x}

Chválospev
{k:kat-hab3.htm}Boh sa zjaví a bude súdiť{/k}

{r}Hab 3, 2-4. 13a. 15-19{/r}

Zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. ({r}Lk 21, 28{/r})

{v}2{/v}Pane, počul som o_tebe rozprávať{x}

a zmocnil sa ma úžas pred tvojím dielom.

Oživ ho v_týchto rokoch,{+}

v_týchto rokoch ho urob známym{x}

a keď sa rozhorčíš, spomeň si na milosrdenstvo.

{v}3{/v}Boh prichádza z_Temanu{x}

a Svätý z_vrchu Faran.

Jeho sláva pokrýva nebesia{x}

a zem je plná jeho chvály.

{v}4{/v}Jeho lesk je ako svetlo,{+}

lúče vychádzajú z_jeho rúk;{x}

v_nich je utajená jeho sila.

{full-text}

[{v}5{/v}Pred jeho tvárou kráča mor{x}

a vzápätí mu tiahne plameň.

{v}6{/v}Zastane a premeria zem,{x}

pozrie a zatrasie národmi;

i_rozpoltia sa večné vrchy{+}

a sklonia sa kopce odveké;{x}

má večné chodníky.

{v}7{/v}V_trápení som videl stany Kušanu,{x}

trasú sa šiatre madiánskej krajiny.

{v}8{/v}Či sa Pán hnevá na rieky?{x}

Či proti riekam nesie sa tvoj hnev?

Či proti moru je tvoj zápal,{+}

že jazdíš na svojich paripách?{x}

Tvoje vozy znamenajú spásu.

{v}9{/v}Tvoja kuša je pripravená{x}

podľa prísahy, ktorú si dal kmeňom.

Riekami si poprerýval zem,{x}

{v}10{/v}zazreli ťa, zvíjali sa vrchy,

prevalila sa záplava vôd,{+}

priepasť vydala svoj hukot,{x}

vysoko dvíhala ruky.

{v}11{/v}Slnko a mesiac ostali doma,{+}

pred svetlom tvojich šípov ušli,{x}

pred žiarou tvojho bleskového oštepu.

{v}12{/v}V_zápale pošliapeš zem,{x}

v_hneve rozmlátiš národy.]

{/full-text}

{v}13a{/v}Vyšiel si zachrániť svoj ľud,{x}

zachrániť ho, svojho pomazaného.

{full-text}

[{v}13b{/v}Dom bezbožného zdrvíš odvrchu,{x}

a obnažíš ho od základu, až na skalu.

{v}14{/v}Ich vlastnou berlou si prevŕtal hlavu jeho vojvodcov,{+}

keď sa rútili rozprášiť ma;{x}

ich jasanie znelo, akoby šli zhltnúť v_skrýši bedára.]

{/full-text}

{v}15{/v}Svojimi koňmi si prešiel po mori{x}

cez bahno veľkých vôd.

{v}16{/v}Počul som ich a pohlo sa mi vnútro,{x}

pri ich hlase sa mi chveli pery.

Rozklad mi vnikal do kostí{x}

a podlamovali sa podo mnou nohy.

Pokojne očakávam deň súženia,{x}

ktorý príde na národ, čo nás napadol.

{v}17{/v}Lebo figovník nebude kvitnúť{x}

a nebude hrozna vo viniciach.

Sklame úroda olivy{x}

a polia nedajú pokrm.

Stratia sa ovce z_košiara{x}

a v_maštaliach nebude dobytka.

{v}18{/v}Ale ja sa budem tešiť v_Pánovi,{x}

jasať budem v_Bohu, svojej spáse.

{v}19{/v}Pán, Boh, je moja sila,{+}

dá mi nohy, ako majú jelene,{x}

a povedie ma po mojich výšinách.

HTML © Juraj Vidéky