Chválospev II
{k:kat-iz12.htm}Jasot vykúpeného ľudu{/k}

{r}Iz 12, 1-6{/r}

Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije. ({r}Jn 7, 37{/r})
Vzdávanie vďaky vykúpených

{r}Iz 12, 1-6{/r}

Kto sa napije z_vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. ({r}Jn 4, 14{/r})
Oslavujem ťa, Pane

{r}Iz 12, 1-6{/r}

Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. ({r}Zjv 22, 1{/r})

{v}1{/v}Oslavujem ťa, Pane: hneval si sa na mňa,{x}

ale tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma.

{v}2{/v}Hľa, Boh je moja spása;{x}

dúfam a nebojím sa,

lebo moja sila a chvála je Pán,{x}

on sa mi stal záchrancom.

{v}3{/v}Budete čerpať vodu s_radosťou{x}

z_prameňov spásy.

{v}4{/v}A v_ten deň poviete: „Oslavujte Pána{x}

a vzývajte jeho meno,

ohlasujte medzi národmi jeho zázraky,{x}

pamätajte, že jeho meno je vznešené.

{v}5{/v}Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci;{x}

nech je to známe po celej zemi.

{v}6{/v}Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona,{x}

lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.“

HTML © Juraj Vidéky