Chválospev II
{k:kat-iz2.htm}Vrch s_Pánovým domom na temene hôr{/k}

{r}Iz 2, 2-5{/r}

Prídu všetky národy k_Pánovmu domu

{r}Iz 2, 2-3{/r}

Prídu všetky národy a budú sa ti klaňať. ({r}Zjv 15, 4{/r})
Králi zeme prinesú svoju slávu do svätého mesta Jeruzalema. (Porov. {r}Zjv 21, 24{/r})

{v}2{/v}Stane sa v_ostatných dňoch:{+}

Vrch s_Pánovým domom{x}

bude stáť pevne na temene hôr

a bude vyčnievať nad pahorky.{x}

Budú k_nemu prúdiť všetky národy,

{v}3{/v}prídu k_nemu mnohé kmene a povedia:{+}

„Poďme, vystúpme na Pánov vrch,{x}

do domu Jakubovho Boha!

Nech nás poučí o_svojich cestách{x}

a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.“

Lebo zo Siona vzíde zákon{x}

a z_Jeruzalema Pánovo slovo.

{v}4{/v}On bude súdiť národy{x}

a naprávať početné kmene,

takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice{x}

a zo svojich kopijí kosáky.

Národ proti národu nezodvihne meč{x}

a nebudú sa priúčať boju.

{v}5{/v}Hor’ sa, dom Jakubov,{x}

kráčajme vo svetle Pánovom!

HTML © Juraj Vidéky