Chválospev II
{k:kat-iz26.htm}Hymnus po víťazstve nad nepriateľmi{/k}

{r}Iz 26, 1-4. 7-9. 12{/r}

Hradby mesta majú dvanásť základných kameňov. (Porov. {r}Zjv 21, 14{/r})
{k:kat-iz26.htm}Hymnus po víťazstve nad nepriateľmi{/k}

{r}Iz 26, 1-4. 7-9. 12{/r}

Sväté mesto Jeruzalem malo veľké a vysoké hradby a dvanásť brán. (Porov. {r}Zjv 21, 12{/r})
Spravodlivosť a pokoj v_Jeruzaleme

{r}Iz 26, 1-4. 7-9. 12{/r}

Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať. ({r}Zjv 21, 3{/r})

{v}1{/v}Pevné mesto máme, v_ňom sa zachránime;{x}

Pán ho obohnal valom a hradbami.

{v}2{/v}Otvorte brány, nech vstúpi spravodlivý ľud,{x}

ľud, ktorý zachováva vernosť.

{v}3{/v}Má ducha pevného;{+}

zaistíš mu pokoj,{x}

veď dúfa v_teba.

{v}4{/v}Dúfajte v_Pána stále,{x}

lebo Pán je skala naveky.

{full-text}

[{v}5{/v}Zvrhol tých, čo bývajú na výšinách,{x}

ponížil neprístupné mesto;

ponížil ho až po zem,{x}

zrazil ho do prachu.

{v}6{/v}Šliape po ňom noha, nohy chudobných,{x}

kroky bedárov.]

{/full-text}

{v}7{/v}Chodník spravodlivého je priamy;{x}

ty vyrovnávaš cestu spravodlivého.

{v}8{/v}Na ceste tvojich ustanovení sme dúfali v_teba, Pane,{x}

tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše.

{v}9{/v}Moja duša túži po tebe za noci,{x}

môj duch ťa hľadá v_mojom srdci.

Keď tvoje ustanovenia zažiaria na zemi,{x}

obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti.

{full-text}

[{v}10{/v}Ale bezbožný, ani keď dostane milosť,{x}

nenaučí sa spravodlivosti;

aj v_krajine statočných pácha neprávosť{x}

a nevidí Pánovu velebu.

{v}11{/v}Pane, tvoja ruka sa zdvihla, a oni to nevidia;{+}

nech zahanbení uzrú, ako horlíš za svoj ľud;{x}

a oheň pripravený pre tvojich nepriateľov ich pohltí.]

{/full-text}

{v}12{/v}Pane, ty nám daruješ pokoj;{x}

veď všetky naše diela si nám ty urobil.

HTML © Juraj Vidéky