Chválospev I
Dôverná modlitba v_biede

{r}Iz 33, 2-10{/r}

V_Kristovi sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. ({r}Kol 2, 3{/r})
{full-text}

[{v}1{/v}Beda tebe, čo lúpiš, hoci teba nik neolupuje,{x}

aj tebe, čo pustošíš, hoci teba nik neničí;

keď dokončíš lup, budeš olúpený,{x}

a keď dovŕšiš pustošenie, teba spustošia.]

{/full-text}

{v}2{/v}Pane, zľutuj sa nad nami,{x}

lebo ťa očakávame;

ráno buď naším ramenom{x}

a našou spásou v_čase súženia.

{v}3{/v}Národy utiekli pred rachotom{x}

a keď si sa zdvihol, rozpŕchli sa pohania.

{v}4{/v}Budú zhŕňať korisť, ako keď sa zhŕknu kobylky,{x}

a vrhnú sa na ňu, ako sa saranče vrhajú.

{v}5{/v}Pán je vznešený, lebo býva na výsostiach;{x}

on napĺňa Sion právom a spravodlivosťou.

{v}6{/v}V_tvojich časoch bude pevná istota,{+}

bohatstvo spásy, múdrosť a poznanie:{x}

bázeň pred Pánom bude jeho pokladom.

{v}7{/v}Hľa, vonku kričia hrdinovia,{x}

horko plačú poslovia pokoja.

{v}8{/v}Cesty sú zničené, nik už neprechádza chodníkom.{+}

Porušil zmluvu,{x}

odmietol svedkov, pohrdol ľuďmi!

{v}9{/v}Žiali a chabne krajina,{x}

Libanon sa hanbí, že je špinavý.

Sáron sa púšti podobá,{x}

Bášan a Karmel vyprahli.

{v}10{/v}„Teraz vstanem,“ hovorí Pán,{x}

„teraz sa vyvýšim, teraz sa zdvihnem.“

{full-text}

[{v}11{/v}Počali ste seno, porodíte slamu;{x}

môj dych vás strávi ako oheň.

{v}12{/v}Národy budú spálené ako vápno v_peci;{x}

ako nazbierané tŕnie zhoria na ohni.]

{/full-text}
Chválospev II
{k:kat-iz33.htm}Boh bude súdiť spravodlivo{/k}

{r}Iz 33, 13-16{/r}

Prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i_všetkým, čo sú ďaleko. ({r}Sk 2, 39{/r})

{v}13{/v}Počujte, vy, ktorí ste ďaleko, čo som urobil,{x}

a vy, blízki, poznajte moju silu.

{v}14{/v}Na Sione sa trasú hriešnici,{x}

strach zachvátil bezbožných.

Kto z_vás vydrží pri stravujúcom ohni?{x}

Kto z_vás znesie večnú páľavu?

{v}15{/v}Ten, kto kráča spravodlivo{x}

a hovorí pravdu,

kto odmieta zisk z_lúpeže{x}

a rukami sa bráni proti úplatku,

kto si zapcháva uši, aby nepočul o_krviprelievaní{x}

a zatvára oči, aby zlo nevidel,

{v}16{/v}ten bude bývať na výšinách,{x}

jeho útočišťom bude skalný hrad;

vždy bude mať chleba{x}

i_vody nadostač.

HTML © Juraj Vidéky