{v}10{/v}I_povedal som: V_polovici svojho života{+}

musím odísť k_bránam podsvetia;{x}

ukrátený som o_zvyšok mojich rokov.

{v}11{/v}Povedal som: Nebudem vidieť Pána, Boha, v_krajine žijúcich,{+}

už neuzriem človeka{x}

uprostred obyvateľov zeme.

{v}12{/v}Strhli môj telesný príbytok a odniesli ďaleko odo mňa{x}

ako pastiersky stan;

ako tkáč si dopriadol môj život,{x}

odstrihuješ ma z_osnovy.{x}

Od rána k_večeru{x}

si so mnou skoncoval.

{v}13{/v}Prosil som o_pomoc až do rána.{+}

Rozdrvil mi kosti ako lev;{x}

od rána k_večeru{x}

si so mnou skoncoval.

{v}14{/v}Pištím ako malá lastovička,{x}

ako holubica nariekam;

oči mi slabnú{x}

od toho, čo pozerám k_výšinám.

{v}17{/v}Ale ty si vyrval môj život{x}

z_priepasti záhuby,

všetky moje hriechy{x}

si za svoj chrbát zahodil.

{v}18{/v}Lebo podsvetie ťa nebude velebiť,{x}

ani smrť ťa chváliť nebude,

nebudú očakávať tvoju vernosť{x}

tí, čo zostupujú do hrobu.

{v}19{/v}Živý, len živý ťa bude velebiť ako ja dnes;{x}

otec bude synom hovoriť o_tvojej vernosti.

{v}20{/v}Pane, zachráň ma{+}

a za sprievodu citary budeme spievať po všetky dni svojho života{x}

v_dome Pánovom.

Chválospev
{k:kat-iz38.htm}Úzkosti umierajúceho, radosť uzdraveného{/k}

{r}Iz 38, 10-14d. 17b-20{/r}

Bol som mŕtvy, a hľa, žijem... a mám kľúče od smrti. ({r}Zjv 1, 18{/r})

{v}10{/v}I_povedal som: V_polovici svojho života{x}

musím odísť k_bránam podsvetia;

ukrátený som o_zvyšok mojich rokov.{x}

{v}11{/v}Povedal som: Nebudem vidieť Pána, Boha, v_krajine žijúcich,

už neuzriem človeka{x}

uprostred obyvateľov zeme.

{v}12{/v}Strhli môj telesný príbytok a odniesli ďaleko odo mňa{x}

ako pastiersky stan;

ako tkáč si dopriadol môj život,{+}

odstrihuješ ma z_osnovy.{x}

Od rána k_večeru si so mnou skoncoval.

{v}13{/v}Prosil som o_pomoc až do rána.{+}

Rozdrvil mi kosti ako lev;{x}

od rána k_večeru si so mnou skoncoval.

{v}14{/v}Pištím ako malá lastovička,{x}

ako holubica nariekam;

oči mi slabnú{x}

od toho, čo pozerám k_výšinám.

{full-text}

[{v}15{/v}Čo mám vravieť? Veď mi povedal{x}

a on to urobil.

Velebiť ťa budem po všetky svoje roky{x}

pre trpkosť svojej duše.

{v}16{/v}Pane, v_teba dúfa moje srdce,{x}

oživ môjho ducha.

Uzdrav ma a navráť mi život.{x}

{v}17{/v}Hľa, moja veľká trpkosť mi dodala pokoj.]

{/full-text}

{v}17{/v}Ale ty si vyrval môj život z_priepasti záhuby,{x}

všetky moje hriechy si za svoj chrbát zahodil.

{v}18{/v}Lebo podsvetie ťa nebude velebiť,{+}

ani smrť ťa chváliť nebude,{x}

nebudú očakávať tvoju vernosť tí, čo zostupujú do hrobu.

{v}19{/v}Živý, len živý ťa bude velebiť ako ja dnes;{x}

otec bude synom hovoriť o_tvojej vernosti.

{v}20{/v}Pane, zachráň ma{+}

a za sprievodu citary budeme spievať po všetky dni svojho života{x}

v_dome Pánovom.

HTML © Juraj Vidéky