Chválospev II
{k:kat-iz42.htm}Hymnus o_Bohu, víťazovi a spasiteľovi{/k}

{r}Iz 42, 10-16{/r}

Spievali novú pieseň pred Božím trónom. (Porov. {r}Zjv 14, 3{/r})

{v}10{/v}Spievajte Pánovi pieseň novú,{x}

jeho chvála nech znie od končín zeme;

spievajte mu, vy, čo vychádzate na more, i_všetko, čo ho napĺňa,{x}

ostrovy aj ich obyvatelia.

{v}11{/v}Nech plesá púšť i_jej osady,{x}

dediny, ktoré obýva Kedar.

Nech jasajú obyvatelia Skaly,{x}

nech z_temena vrchov volajú.

{v}12{/v}Nech vzdajú Pánovi slávu{x}

a jeho chválu nech zvestujú na ostrovoch.

{v}13{/v}Pán vyjde sťa bohatier{x}

a rozohní sa ako bojovník;

zavolá, vykríkne{x}

a zvíťazí nad svojimi nepriateľmi.

{v}14{/v}„Mlčal som stále, čušal a premáhal som sa;{+}

ako žena, čo rodí, budem kričať,{x}

budem nariekať a hrmieť zároveň.

{v}15{/v}Vrchy a kopce obrátim na púšť,{x}

usuším všetku ich zeleň,

rieky premením na ostrovy{x}

aj močariny vysuším.

{v}16{/v}A slepých povediem cestou, ktorú nepoznajú,{x}

dám im kráčať po neznámych chodníkoch,

tmu pred nimi premením na svetlo{x}

a čo je krivé, urovnám.“

HTML © Juraj Vidéky