Chválospev
{k:kat-iz45.htm}Nech sa obrátia k_Pánovi všetky národy{/k}

{r}Iz 45, 15-25{/r}

Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno. (Porov. {r}Flp 2, 10{/r})

{v}15{/v}„Ty si naozaj skrytý Boh,{x}

Boh Izraela, spasiteľ.

{v}16{/v}Zmätení sú a zahanbení všetci,{x}

spolu sa dostali do hanby výrobcovia modiel.

{v}17{/v}Izraela spasí Pán večnou spásou;{x}

nebudete zmätení a nebudete sa hanbiť na veky vekov.“

{v}18{/v}Lebo toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo;{x}

on je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil.

Nestvoril ju, aby bola prázdna,{+}

na obývanie ju pripravil:{x}

„Ja som Pán a nik iný!

{v}19{/v}Nehovoril som potajomky{x}

na tmavom mieste, v_zákutí,

nepovedal som Jakubovým potomkom: ‚Zbytočne ma hľadáte.‘{x}

Ja som Pán, čo ohlasuje spravodlivosť a zvestuje právo.

{v}20{/v}Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa,{x}

vy, zachránení z_národov.

Nerozumní sú tí, čo dvíhajú svoje drevené modly{x}

a vzývajú boha, ktorý pomôcť nemôže.

{v}21{/v}Ohláste, zíďte sa a poraďte sa.{x}

Kto toto oznámil od počiatku a odpradávna to predpovedal?

Nie som Pán len ja?{+}

Veď nieto Boha okrem mňa.{x}

Okrem mňa niet Boha pravého a spásneho.

{v}22{/v}Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu, všetky končiny zeme.{x}

Lebo ja som Boh a nik iný!

{v}23{/v}Na seba samého prisahám:{+}

z_mojich úst vychádza pravda,{x}

neodvolateľné slovo:

predo mnou sa skloní každé koleno,{x}

mne bude prisahať každý jazyk.“

{v}24{/v}„Len v_Pánovi,“ povedia, „je spása a sila.“{x}

K_nemu prídu a zahanbia sa všetci, čo sa mu protivia:

{v}25{/v}v_Pánovi dosiahnu spásu a slávu{x}

všetci potomci Izraela.

HTML © Juraj Vidéky