Chválospev I
Pánova zmluva s_jeho služobníkmi

{r}Iz 61, 6-9{/r}

Boh nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy. ({r}2 Kor 3, 6{/r})

{v}6{/v}Vy sa budete volať kňazmi Pána,{x}

služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať;

budete požívať bohatstvo národov{x}

a ich slávou sa budete honosiť.

{v}7{/v}Za svoju dvojnásobnú hanbu a potupu{x}

budú plesať nad svojím podielom;

preto dostanú dvojnásobné dedičstvo vo svojej krajine;{x}

budú mať večnú radosť.

{v}8{/v}Lebo ja, Pán, milujem právo{x}

a nenávidím lúpež a neprávosť;

ja im dám spravodlivú odmenu{x}

a uzavriem s_nimi večnú zmluvu.

{v}9{/v}Ich rod bude známy medzi pohanmi

a ich potomstvo medzi národmi.

Všetci, čo ich uvidia, poznajú,{x}

že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

Chválospev III II
Prorok jasá nad novým Jeruzalemom

{r}Iz 61, 10 – 62, 5{/r}

Videl som... sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevestu, ozdobenú pre svojho ženícha. (Porov. {r}Zjv 21, 2{/r})
Radosťou jasám

{r}Iz 61, 10 – 62, 5{/r}

Odev mu zbelel ako svetlo ... zahalil ich jasný oblak. ({r}Mt 17, 2. 5{/r})
Prorok jasá nad novým Jeruzalemom

{r}Iz 61, 10 – 62, 3{/r}

Videl som... sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevestu, ozdobenú pre svojho ženícha. (Porov. {r}Zjv 21, 2{/r})

{v}61,10{/v}Radosťou jasám v_Pánovi,{x}

duša mi plesá v_mojom Bohu,

pretože ma zaodial rúchom spásy,{x}

zahalil ma plášťom spravodlivosti

ako ženícha zdobeného vencom,{x}

ako nevestu okrášlenú šperkami.

{v}11{/v}Lebo ako zem vydá rastliny{+}

a ako záhrada dá vyklíčiť semenu,{x}

tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.

{v}62,1{/v}Kvôli Sionu neutíchnem,{x}

kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja,

kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť,{x}

kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.

{v}2{/v}Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť{x}

a všetci králi tvoju slávu

a budú ťa volať novým menom,{x}

ktoré určia Pánove ústa.

{v}3{/v}Budeš žiarivou korunou v_Pánovej ruke,{x}

kráľovským vencom v_ruke svojho Boha.

Chválospev III
Sláva nového Jeruzalema

{r}Iz 62, 4-7{/r}

Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! Boh bude medzi nimi prebývať. ({r}Zjv 21, 3{/r})

{v}4{/v}Nebudú ťa viac volať Opustená{x}

a tvoju krajinu nenazvú viac Osamelá.

Ale budú ťa volať Moja potecha{x}

a tvoju krajinu Nevesta.

Pretože Pán si ťa obľúbil{x}

a tvoja krajina dostane manžela.

{v}5{/v}Ako sa junák snúbi s_pannou,{x}

tak si ťa vezmú tvoji synovia,

a ako ženích má radosť z_nevesty,{x}

tak z_teba bude mať radosť tvoj Boh.

{v}6{/v}Na tvojich hradbách, Jeruzalem, postavil som strážcov;{x}

celý deň a celú noc už nebudú mlčať.

Vy, čo pripomínate Pánovi, nemlčte,{+}

{v}7{/v}nedajte mu pokoja,{x}

kým neupevní Jeruzalem a dokiaľ ho neurobí slávou zeme.

HTML © Juraj Vidéky