Chválospev I
Iba Pán víťazí nad nepriateľmi

{r}Iz 63, 1-5{/r}

Oni zvíťazili nad drakom pre Baránkovu krv. (Porov. {r}Zjv 12, 11{/r})

{v}1{/v}„Kto to prichádza z_Edomu,{x}

v_zmáčanom odeve z_Bosry?

Švárny vo svojom obleku{x}

kráča v_plnosti svojej sily?“

„To som ja, čo hlásam spravodlivosť{x}

a mám moc zachrániť.“

{v}2{/v}„Prečo je teda tvoj odev červený{x}

a tvoj oblek ako toho, čo šliape v_lise?“

{v}3{/v}„Sám som šliapal v_lise{x}

a nik nebol so mnou z_národov.

Šliapal som po nich v_svojom hneve,{x}

rozšliapal som ich v_svojom rozhorčení.

Ich krv mi postriekala môj oblek{x}

a celý odev som si poškvrnil.

{v}4{/v}Lebo deň pomsty mal som na mysli,{x}

prišiel rok môjho vykúpenia.

{v}5{/v}Rozhliadol som sa, ale pomocníka nebolo;{x}

čudoval som sa, ale nepodporil ma nik.

Pomohlo mi moje rameno,{x}

oporou mi bolo moje rozhorčenie.“

HTML © Juraj Vidéky