Chválospev III
Útecha a radosť vo svätom meste

{r}Iz 66, 10-14a{/r}

Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. ({r}Gal 4, 26{/r})

{v}10{/v}Tešte sa s_Jeruzalemom,{x}

jasajte v_ňom všetci, čo ho milujete,

radujte sa s_ním všetci,{x}

čo ste nad ním trúchlili.

{v}11{/v}Sajte dosýta z_pŕs jeho útechy{x}

a pite s_rozkošou z_pŕs jeho slávy.

{v}12{/v}Lebo takto hovorí Pán:{+}

„Hľa, obrátim k_nemu pokoj ako rieku,{x}

ako rozvodnený potok slávu národov.

Budete sať, v_náručí vás budú nosiť{x}

a na kolenách láskať.

{v}13{/v}Ako keď niekoho utešuje matka,{+}

tak vás ja poteším;{x}

v_Jeruzaleme nájdete útechu.

{v}14{/v}Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce{x}

a vaše kosti oživnú ako svieža tráva.“

{full-text}

[Pánova ruka sa ukáže na jeho služobníkoch,{x}

ale jeho hnev doľahne na jeho nepriateľov.]

{/full-text}

HTML © Juraj Vidéky