Chválospev I
Zvestovanie Kniežaťa pokoja

{r}Iz 9, 1-6{/r}

Navštívi nás Vychádzajúci z_výsosti a zažiari tým, čo sedia vo tme a v_tôni smrti. ({r}Lk 1, 78b. 79a{/r})

{v}1{/v}Ľud, čo kráča vo tmách,{x}

uzrie veľké svetlo;

nad tými, čo bývajú v_krajine temnôt,{x}

zažiari svetlo.

{v}2{/v}Rozmnožuješ plesanie,{x}

zväčšuješ radosť.

Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve,{x}

ako plesajú tí, čo sa delia o_korisť.

{v}3{/v}Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach{x}

a palicu jeho utláčateľa ako v_deň porážky Madiánčanov.

{v}4{/v}Lebo každá obuv tých, čo tiahnu hrmotne,{+}

a každý plášť poškvrnený krvou{x}

bude na spálenie, za potravu ohňa.

{v}5{/v}Lebo chlapček sa nám narodil,{+}

daný nám je syn;{x}

na jeho pleciach spočíva vláda

a volajú ho:{+}

obdivuhodný Radca, mocný Boh,{x}

večný Otec, Knieža pokoja.

{v}6{/v}Jeho moc vzrastie{+}

a pokoj nebude mať konca{x}

na Dávidovom tróne a v_jeho kráľovstve.

On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou{+}

odteraz až naveky.{x}

To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov.

HTML © Juraj Vidéky