Chválospev
{k:kat-jdt16.htm}Pán, Stvoriteľ sveta, chráni svoj ľud{/k}

{r}Jdt 16, 1-2. 13-15{/r}

Spievali novú pieseň. ({r}Zjv 5, 9{/r})

{v}1{/v}Udrite na bubny na počesť môjho Boha,{x}

hrajte môjmu Pánovi na cimbaloch;

zaspievajte nový žalm na neho,{x}

velebte a vzývajte jeho meno.

{v}2{/v}Ty si Boh, čo potiera vojny,{+}

ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu,{x}

aby si ma vyslobodil z_ruky tých, čo ma prenasledujú.

{v}13{/v}Zaspievam môjmu Bohu novú pieseň:{+}

Veľký si, Pane, a slávny,{x}

obdivuhodne silný a nepremožiteľný.

{v}14{/v}Nech ti slúžia všetky tvoje stvorenia,{x}

lebo si povedal a boli,

poslal si svojho ducha a povstali{x}

a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť tvojmu hlasu.

{v}15{/v}Vrchy a vody sa v_svojich základoch pohnú,{x}

skaly sa ako vosk roztopia pred tvojím pohľadom.

Ale voči tým, čo sa ťa boja,{x}

si stále milosrdný.

HTML © Juraj Vidéky