Chválospev I
{k:kat-jer14.htm}Nárek ľudu v_čase hladu a vojny{/k}

{r}Jer 14, 17-21{/r}

Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa a verte evanjeliu. (Porov. {r}Mk 1, 15{/r})

{v}17{/v}Nech moje oči ronia slzy noc a deň,{x}

nech neutíchnu,

lebo veľká pohroma postihla pannu, dcéru môjho ľudu,{x}

veľmi bolestivá rana.

{v}18{/v}Ak vyjdem na pole, hľa, pobití mečom;{x}

ak vojdem do mesta, umorení hladom.

Prorok i_kňaz blúdia po krajine,{x}

ktorú nepoznajú.

{v}19{/v}Celkom si odvrhol Júdu,{x}

vari sa tvojej duši zošklivil Sion?

Prečo si nás teda udrel,{x}

že už niet uzdravenia?

Očakávali sme pokoj, a blaha niet,{x}

čas zotavenia, a hľa, zmätok.

{v}20{/v}Pane, uznávame svoju zlobu,{+}

neprávosť našich otcov,{x}

že sme sa prehrešili proti tebe.

{v}21{/v}Nevystavuj nás potupe pre svoje meno,{x}

nenechaj hanobiť trón svojej slávy.

Rozpamätaj sa{x}

a nezruš svoju zmluvu s_nami.

HTML © Juraj Vidéky