Chválospev I
Blahoslavený ten, čo dúfa v_Pána

{r}Jer 17, 7-8{/r}

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. ({r}Lk 11, 28{/r})

{v}7{/v}Požehnaný človek, čo dúfa v_Pána,{x}

Pán bude jeho oporou.

{v}8{/v}Bude ako strom zasadený pri vode,{+}

ktorý k_potoku vystiera korene:{x}

nebude sa báť, keď príde horúčosť,

jeho lístie zostane zelené;{+}

ani v_suchom roku nebude mať starosti{x}

a neprestane rodiť ovocie.

HTML © Juraj Vidéky