Chválospev II
{k:kat-jer31.htm}Šťastie vyslobodeného ľudu{/k}

{r}Jer 31, 10-14{/r}

Ježiš má zomrieť..., aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. ({r}Jn 11, 51. 52{/r})
Pán zhromaždí svoj ľud v_radosti

{r}Jer 31, 10-14{/r}

Hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s_ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno. ({r}Zjv 14, 1{/r})

{v}10{/v}Čujte, národy, slovo Pánovo,{x}

ohlasujte ho na ostrovoch v_diaľavách

a hovorte: „Zhromaždí Izraela ten, čo ho rozptýlil,{x}

bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.“

{v}11{/v}Lebo Pán vykúpil Jakuba{x}

a vyslobodil ho z_ruky mocnejšieho.

{v}12{/v}Prídu a budú jasať na vrchu Sion,{x}

budú sa hrnúť k_darom Pánovým:

za obilím, vínom a olejom,{x}

za mláďatami oviec a dobytka.

Budú ako zavlažená záhrada{x}

a už nebudú hladovať.

{v}13{/v}Vtedy sa panna radosťou roztančí,{x}

mládenci i_starci zároveň.

„Ich smútok zmením na radosť,{x}

poteším ich a rozveselím po žiali.

{v}14{/v}Kňazov opojím hojnosťou{x}

a môj ľud sa nasýti mojimi darmi.“

HTML © Juraj Vidéky