Chválospev III
Napravte svoje cesty, potom vás nechám bývať na tomto mieste{/k}

{r}Jer 7, 2-7{/r}

Choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. ({r}Mt 5, 24{/r})

{v}2{/v}Počujte Pánovo slovo, všetci Júdovci,{x}

čo vchádzate týmito bránami klaňať sa Pánovi.

{v}3{/v}Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela:{+}

„Napravte svoje cesty a svoje skutky,{x}

potom vás nechám bývať na tomto mieste.

{v}4{/v}Nespoliehajte sa na klamné reči a nehovorte:{x}

‚Pánov chrám, Pánov chrám, Pánov chrám je toto.‘

{v}5{/v}Lebo len ak naozaj napravíte svoje cesty{x}

a svoje skutky,

ak budete spravodlivo súdiť ľudí,{x}

{v}6{/v}ak nebudete utláčať cudzinca, sirotu a vdovu,

ak nebudete prelievať nevinnú krv na tomto mieste{x}

a na vlastnú záhubu chodiť za cudzími bohmi,

{v}7{/v}nechám vás bývať na tomto mieste,{x}

v_krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov do vekov.“

HTML © Juraj Vidéky