Chválospev III
Boh vedie svoj ľud k_spáse

{r}Múd 10, 17-21{/r}

Tí, čo zvíťazili nad šelmou, spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a Baránkovu pieseň. (Porov. {r}Zjv 15, 2. 3{/r})

{v}17{/v}Boh odmenil svätých za ich námahu{x}

a viedol ich cestou obdivuhodnou.

Vo dne bol pre nich prístreším{x}

a v_noci svetlom hviezd.

{v}18{/v}Previedol ich cez Červené more,{x}

prešiel s_nimi cez mohutné vody.

{v}19{/v}No ich nepriateľov potopil{x}

a vyvrhol z_hlbín priepasti.

{v}20{/v}A tak spravodliví olúpili bezbožných{x}

a ospevovali tvoje sväté meno, Pane.

Svorne velebili tvoju víťaznú ruku,{+}

{v}21{/v}lebo múdrosť otvorila ústa nemým{x}

a rozviazala jazyk maličkým.

HTML © Juraj Vidéky