Chválospev III
Anjelským pokrmom živil Pán svoj ľud

{r}Múd 16, 20-21. 26; 17, 1a{/r}

Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z_neba a dáva svetu život. ({r}Jn 6, 33{/r})

{v}16,20{/v}Anjelským pokrmom si živil svoj ľud,{x}

z_neba si im dal hotový chlieb bez práce,

ktorý mal v_sebe všetku slasť{x}

a uspokojil každú chuť.

{v}21{/v}Lebo tvoj dar vyjadroval tvoju nežnú lásku k_deťom;{+}

prispôsoboval sa chuti toho, kto z_neho jedol{x}

a premieňal sa na to, čo kto chcel,

{v}26{/v}aby sa tvoji synovia, Pane, ktorých miluješ, naučili,{+}

že človeka neživia rozličné druhy ovocia,{x}

ale tvoje slovo zachováva tých, čo veria v_teba.

{v}17,1{/v}Lebo veľké sú tvoje súdy, Pane,{x}

a nevysvetliteľné.

HTML © Juraj Vidéky