Chválospev I
Duše spravodlivých sú v_Božích rukách

{r}Múd 3, 1-6{/r}

Blahoslavení, ktorí umierajú v_Pánovi... Nech si odpočinú od svojich námah. ({r}Zjv 14, 13{/r})

{v}1{/v}Duše spravodlivých sú v_Božích rukách,{x}

muka smrti sa ich nedotkne.

{v}2{/v}Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi;{x}

za nešťastie pokladali ich smrť

{v}3{/v}a ich odchod od nás za záhubu.{x}

Ale oni sú v_pokoji.

{v}4{/v}A hoci v_očiach ľudí pretrpeli muky,{x}

ich nádej je plná nesmrteľnosti.

{v}5{/v}Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie,{+}

lebo ich Boh skúšal{x}

a zistil, že sú ho hodní.

{v}6{/v}Vyskúšal ich ako zlato v_peci{x}

a prijal ich ako celopalnú žertvu.

Chválospev II
Budúca sláva spravodlivých

{r}Múd 3, 7-9{/r}

Spravodliví sa zaskvejú ako slnko v_kráľovstve svojho Otca. ({r}Mt 13, 43{/r})

{v}7{/v}Spravodliví zažiaria,{x}

prebehnú sťa iskry cez trstinu, {v}8{/v}súdiť budú ľudstvo,

nad národmi budú panovať{x}

a Pán bude nad nimi kraľovať naveky.

{v}9{/v}Tí, čo v_neho dúfajú, poznajú pravdu{x}

verní zotrvajú v_láske pri ňom,

lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie{x}

a pre jeho vyvolených odmena.

HTML © Juraj Vidéky