Chválospev
{k:kat-mud9.htm}Pane, daj mi múdrosť{/k}

{r}Múd 9, 1-6. 9-11{/r}

Dám vám výrečnosť a múdrosť, ktorej vaši protivníci nebudú môcť odolať. (Porov. {r}Lk 21, 15{/r})

{v}1{/v}Bože mojich otcov a Pane milosrdenstva,{x}

ty si všetko urobil svojím slovom

{v}2{/v}a v_svojej múdrosti si stvoril človeka,{x}

aby vládol nad tvormi, ktoré si ty urobil,

{v}3{/v}aby sväto a spravodlivo riadil svet{x}

a s_priamym srdcom uplatňoval svoju moc.

{v}4{/v}Daj mi múdrosť, prísediacu na tvojom tróne,{x}

a nevylučuj ma spomedzi svojich detí,

{v}5{/v}lebo ja som tvoj sluha a syn tvojej služobnice,{+}

človek slabý a krátkeho života{x}

a neschopný pochopiť právo a zákon.

{v}6{/v}Lebo aj keby bol niekto z_ľudí dokonalý,{+}

a chýbala by mu tvoja múdrosť,{x}

nebol by ničím.

{full-text}

[{v}7{/v}Ty si si ma vyvolil za kráľa svojho ľudu,{x}

za vladára tvojich synov a tvojich dcér.

{v}8{/v}Ty si mi dal rozkaz{+}

postaviť chrám na tvojom svätom vrchu,{x}

oltár v_meste tvojho príbytku:

Obraz svätostánku,{x}

ktorý si ty od počiatku pripravil.]

{/full-text}

{v}9{/v}S_tebou je múdrosť, ktorá pozná tvoje diela,{x}

ktorá bola pri tom, keď si tvoril svet,

a vedela, čo tvojim očiam lahodí{x}

a čo je správne podľa tvojich príkazov.

{v}10{/v}Vyšli ju zo svojich svätých nebies,{x}

pošli ju z_trónu svojej velebnosti,

aby bola so mnou a so mnou pracovala,{x}

aby som vedel, čo sa ti páči.

{v}11{/v}Lebo ona vie a chápe všetko,{+}

ona ma bude rozvážne viesť pri mojich skutkoch{x}

a bude ma chrániť svojou slávou.

HTML © Juraj Vidéky