Chválospev III
Modlitba v_súžení

{r}Nár 5, 1-7. 15-17. 19-21{/r}

Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. ({r}2 Kor 4, 10{/r})

{v}1{/v}Rozpamätaj sa, Pane, čo sa nám stalo;{x}

pozri sa a všimni si našu potupu!

{v}2{/v}Naše dedičstvo pripadlo cudzincom,{x}

naše domy cudzozemcom.

{v}3{/v}Stali sme sa sirotami bez otca,{x}

naše matky sú ako vdovy.

{v}4{/v}Vlastnú vodu pijeme za peniaze{x}

a za svoje drevo platíme.

{v}5{/v}Jarmo máme na šiji a prenasledujú nás,{x}

sme vyčerpaní a nedoprajú nám oddychu.

{v}6{/v}Egypťanom i_Asýrčanom sme podávali ruku,{x}

aby sme sa nasýtili chlebom.

{v}7{/v}Naši otcovia zhrešili a niet ich,{x}

a my nesieme ich neprávosti.

{full-text}

[{v}8{/v}Otroci panujú nad nami{x}

a niet toho, kto by nás vytrhol z_ich ruky.

{v}9{/v}S_nasadením života znášame svoj chlieb{x}

pred hrozbou meča z_púšte.

{v}10{/v}Naša koža je ako vypálená pec{x}

od pálčivého hladu.

{v}11{/v}Na Sione ponížili ženy{x}

a panny v_judejských mestách.

{v}12{/v}Ich ruky povešali kniežatá;{x}

tváre starcov nenašli úctu.

{v}13{/v}Mládenci nosia žarnov{x}

a deti klesajú pod drevom.

{v}14{/v}Starci chýbajú pri bránach{x}

a mladíci v_zbore spevákov.]

{/full-text}

{v}15{/v}Prestala radosť nášho srdca,

náš tanec sa zmenil na smútok.

{v}16{/v}Spadla koruna z_našej hlavy;{x}

beda nám, lebo sme zhrešili.

{v}17{/v}Pre toto zomdlelo naše srdce,{x}

pre toto sa nám zatmelo v_očiach.

{full-text}

[{v}18{/v}Pre vrch Sion, lebo je spustošený:{x}

behajú po ňom líšky.]

{/full-text}

{v}19{/v}Ale ty, Pane, ostávaš naveky,{x}

tvoj trón po všetky pokolenia.

{v}20{/v}Prečo na nás zabúdaš navždy{x}

a opúšťaš nás na mnoho dní?

{v}21{/v}Obráť nás, Pane, k_sebe, a my sa vrátime;{x}

obnov naše dni ako na počiatku.

{full-text}

[{v}22{/v}Celkom si nás už zavrhol{x}

a hneváš sa na nás veľmi?]

{/full-text}

HTML © Juraj Vidéky