Chválospev I
Múdrosť volá nedospelých k_svojmu stolu

{r}Prís 9, 1-6. 10-12{/r}

Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. ({r}Lk 14, 16{/r})

{v}1{/v}Múdrosť si postavila dom,{x}

sedem stĺpov vytesala.

{v}2{/v}Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno{x}

a prestrela svoj stôl.

{v}3{/v}Poslala svoje služobnice, aby volali{+}

z_pevnosti a z_vyvýšenín mesta:{x}

{v}4{/v}„Kto je nedospelý, nech príde ku mne.“

A pochábľovi hovorí:{+}

{v}5{/v}„Poďte, jedzte môj chlieb{x}

a pite víno, ktoré som vám namiešala;

{v}6{/v}zanechajte detinskosť a žite{x}

a kráčajte cestami rozumnosti.“

{full-text}

[{v}7{/v}Kto napomína posmievača, sám sebe krivdí,{x}

a kto dohovára bezbožnému, poškvrňuje seba.

{v}8{/v}Nedohováraj posmievačovi, aby ťa neznenávidel.{x}

Dohováraj múdremu a bude ťa milovať.

{v}9{/v}Daj múdremu a stane sa múdrejším;{x}

pouč spravodlivého a rozmnoží svoje vedomosti.]

{/full-text}

{v}10{/v}Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom{x}

a poznať Svätého je rozumnosť.

{v}11{/v}Veď skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni{x}

a pridajú sa ti roky života.

{v}12{/v}Ak budeš múdry, pre seba budeš taký;{x}

ale ak si posmievač, sám si ponesieš následky.

HTML © Juraj Vidéky