Chválospev II
Blahoslavenstvo múdreho

{r}Sir 14, 22; 15, 3. 4. 6b{/r}

Múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. ({r}Lk 7, 35{/r})

{v}14,22{/v}Blahoslavený človek, ktorý zotrváva v_múdrosti{+}

a rozjíma o_jej spravodlivosti{x}

a v_duchu premýšľa o_Božej prezieravosti.

{v}15,3{/v}Ona ho nakŕmi chlebom života a rozumnosti{x}

a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí.

Oprie sa o_ňu a neskláti sa,{+}

{v}4{/v}spoľahne sa na ňu a nebude sklamaný.{x}

Ona ho povýši nad všetkých jeho druhov

{v}6{/v}a Pán, náš Boh,{x}

zaistí mu meno slávne naveky.

HTML © Juraj Vidéky